Σε πληρωμές ύψους 4.327.601 ευρώ προχώρησε από τις 10 έως τις 14 Νοεμβρίου ο Οργανισμός Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) του ΥΠΑΑΤ.
Οι πληρωμές αφορούν δικαιούχους μέτρων Τοπικών Ομάδων Leader, ανειλημμένων υποχρεώσεων των δράσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης ζαχαρότευτλων, βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, διατήρησης αυτόχθονων φυλών κτηνοτροφικών ζώων κλπ.
Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ