Κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων αγροτών τα χρήματα της βασικής ενίσχυσης (το υπόλοιπο 30%), η πράσινη ενίσχυση, το επιπλέον βοήθημα με τη μορφή αυξημένης αξίας των δικαιωμάτων στους νέους γεωργούς,ανειλημμένες υποχρεώσεις βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας  κ.ά.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού  Πληρωμών του ΥΠΑΑΤ οι πληρωμές είναι ύψους 935.400.377 ευρώ και η κατανομή τους δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ