Σε πληρωμές ύψους 116,3 εκατ. ευρώ, σε 108.449 δικαιούχους γεωργοκτηνοτρόφους, προχώρησε ο Οργανισμός Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) του ΥΠΑΑΤ. Οι πληρωμές αφορούν  συνδεδεμένες ενισχύσεις διαφόρων προϊόντων, ανειλημμένες υποχρεώσεις, προγράμματα νέων αγροτών, στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ