Σε πληρωμές συνολικού ύψους 7,1 εκατ. ευρώ προχώρησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) του ΥΠΑΑΤ.  Οι πληρωμές αφορούν σε δράσεις βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, προγράμματα Leader, ανειλημμένες υποχρεώσεις μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2007 – 2013 κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ