Σε πληρωμές ύψους 9,5 εκατ. ευρώ προχώρησε πρόσφατα ο Οργανισμός Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) του ΥΠΑΑΤ. Οι  πληρωμές  αφορούν κυρίως προγράμματα νέων αγροτών, ενισχύσεις γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων, ανειλημμένες υποχρεώσεις κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ