Ο Υπουργός Εσωτερικών ενέκρινε την 15η επιχορήγηση συνολικού ποσού 5.146.468,18 ευρώ στους Δήμους της Χώρας που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση υποχρεώσεών τους που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 31/7/2017, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», στο πλαίσιο του Προγράμματος Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ).

Η διαδικασία που οφείλουν να ακολουθήσουν οι επιχορηγούμενοι Δήμοι και οι σχετικές προϋποθέσεις για την εξόφληση των συγκεκριμένων υποχρεώσεων, ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 30307/11-09-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Αναλυτικά τα ποσά:

Δήμος Νομός Ποσό (σε ευρώ)
Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας 60.599,83
Μαραθώνος Αττικής 41.220,65
Πειραιώς Αττικής 792.974,00
Πόρου Αττικής 53.859,65
Βέροιας Ημαθίας 628.335,89
Φαιστού Ηρακλείου 635.759,41
Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης 2.670.436,63
Λαγκαδά Θεσσαλονίκης 201.518,57
Σοφάδων Καρδίτσας 54.411,10
Αμφίκλειας – Ελάτειας Φθιώτιδας 7.352,45