Κατά 250 εκατ. ευρώ αυξάνει τον προϋπολογισμό στις Προσκλήσεις έργων ύδρευσης και αποχέτευσης του Προγράμματος «ΦιλόΔημος», το Υπουργείο Εσωτερικών, ανταποκρινόμενο στην μεγάλη ζήτηση που συνάντησε το Πρόγραμμα από τους δήμους όλης της χώρας.

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης, «Η μεγάλη ανταπόκριση εκ μέρους των Δήμων στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» καταδεικνύει πλέον την αναμφισβήτητη  σκοπιμότητα και σημασία του Προγράμματος. Το αποτέλεσμα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας, το Πρόγραμμα ενισχύει την «εργαλειοθήκη» των δήμων για βασικά έργα υποδομών, στοχευμένα έργα μικρής κλίμακας, τα οποία είχαν μείνει επί χρόνια στο περιθώριο, παρά την αναγκαιότητά τους, σε καίριους τομείς με πολλαπλά οφέλη για τον λαό και τις τοπικές κοινωνίες. Προχωρούμε σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης και της επικάλυψης αρμοδιοτήτων.  Υλοποιούμε έργα υποδομών και αναπτύσσουμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες, που έχουν αγκαλιαστεί από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είμαστε στο πλευρό των τοπικών κοινωνιών για δίκαιη ανάπτυξη και καλύτερη ποιότητα ζωής».

Ειδικότερα, στην Πρόσκληση «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση»προστίθενται 100 εκατ. Ευρώ, αυξάνοντας έτσι το σύνολο των διαθέσιμων πόρων από 200 εκατ. ευρώ σε 300 εκατ. Ευρώ.

Στην Πρόσκληση «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την βελτίωση της ποιότητας των υπόγειων, επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης»προστίθενται 150 εκατ. Ευρώ, αυξάνοντας έτσι το σύνολο των διαθέσιμων πόρων από 200 εκατ. Ευρώ σε 350 εκατ. Ευρώ.

Ακολούθως, η ημερομηνία λήψης της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων παρατείνεται έως την 14η Δεκεμβρίου 2018.

Από την πρώτη ημερομηνία κατάθεσης των φακέλων, αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν έργα Ύδρευσης και Αποχέτευσης προϋπολογισμού άνω των 300 εκατ. ευρώ. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν εγκριθεί συνολικά έργα προϋπολογισμού 525.386.406,60 ευρώ για 310 δήμους σε όλη την επικράτεια, για 736

Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψαν ο Υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στάθης Γιαννακίδης.