Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.

Η προκήρυξη σε μορφή pdf