Προκήρυξης πλήρωσης θέσης Διευθυντή των Γενικών Αρχείων του Κράτους (ΥΠΠΕΘ).

Η προκήρυξη σε μορφή pdf

Το ΦΕΚ σε μορφή pdf