Εκδόθηκαν  και στάλθηκαν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης “Οδηγίες για την υλοποίηση του 35ωρου Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. και την Πιστοποίηση στις ειδικότητες μαθητείας της Α’, της Β΄ Φάσης και των τριών Πιλοτικών Τάξεων“.

Με βάση αυτές τις οδηγίες:

α) Καλούνται για υποβολή αιτήσεων στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Α’ και Β΄ Φάσης του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» και των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείας οι απόφοιτοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» της Α’, της Β΄ φάσης και των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείας και έχουν λάβει τη Βεβαίωσης Παρακολούθησης «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» σε μία από τις παρακάτω ειδικότητες:

 1. «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών»
 2. «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής»
 3. «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»
 4. «Τεχνικός Οχημάτων»
 5. «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων»
 6. «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»
 7. «Βοηθός Νοσηλευτή»
 8. «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών»
 9. «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων»
 10. «Γραφικών Τεχνών»
 11. «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών»
 12. «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού»
 13. «Βοηθός Ιατρικών – Βιολογικών Εργαστηρίων»
 14. «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων»
 15. «Αισθητικής Τέχνης»
 16. «Βοηθός Φυσικοθεραπευτή»
 17. «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία» (Πιλοτική Τάξη)
 18. «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» (Πιλοτική Τάξη)
 19. «Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις» (Πιλοτική Τάξη)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αποφοίτων από την 17 Δεκεμβρίου 2018 έως την 8 Ιανουαρίου 2019 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

β) Επίσης καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δίδαξαν στις παραπάνω ειδικότητες στο «Μεταλυκειακό  Έτος – Τάξη Μαθητείας» στην Α΄ φάση ή στη Β΄ φάση υλοποίησης ή στις Πιλοτικές Τάξεις Μαθητείας και επιθυμούν να απασχοληθούν ως επιμορφωτές.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων επιμορφωτών εκπαιδευτικών  από την 17 Δεκεμβρίου 2018 έως την 8 Ιανουαρίου 2019  στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

γ) Τα Προπαρασκευαστικά Προγράμματα Πιστοποίησης συνολικής διάρκειας 35 ωρών, θα πραγματοποιηθούν σε επτά εργάσιμες ημέρες από 17 Ιανουαρίου 2019 έως 25 Ιανουαρίου 2019 και 5 ώρες κάθε ημέρα σε απογευματινό ωράριο σε Ε.Κ. ή σε Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. που θα οριστούν, . Με τη λειτουργία αυτών των τμημάτων το δημόσιο σχολείο προετοιμάζει δωρεάν τους   αποφοίτους του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» για τις εξετάσεις πιστοποίησης.

δ) Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα διεξαχθούν το Φεβρουάριο του 2019 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ώστε οι απόφοιτοι να αποκτήσουν πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5 στην ειδικότητά τους, αναβαθμίζοντας το πτυχίο του ΕΠΑ.Λ. κατά ένα επίπεδο επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Oι οδηγίες για την υλοποίηση του 35ωρου Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης σε μορφή pdf