Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προσκαλεί νέους επιμελητές, συγγραφείς τέχνης και καλλιτεχνικούς ερευνητές της χώρας μας, ηλικίας 18 μέχρι 34 ετών (δηλαδή να έχουν γεννηθεί το νωρίτερο 1η Ιανουαρίου 1984) να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διακρατικό  Ερευνητικό Πρόγραμμα κατάρτισης μακράς διάρκειας «A NATURAL OASIS? 2018».

Το διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα “A Natural Oasis? 2018” σχεδιάστηκε και υποστηρίζεται από το διεθνή οργανισμόBJCEM-Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée – της οποίας η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης, διά της Διεύθυνσης Νέας Γενιάς, αποτελεί ιδρυτικό μέλος – και τη Δημοκρατία του Σαν Μαρίνο, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Τμήμα Τουρισμού και Πολιτισμού, Υπηρεσίες Πολιτισμού/  Εθνική Πινακοθήκη Σαν Μαρίνο / Πανεπιστήμιο του Σαν Μαρίνο.

Εταίροι του Προγράμματος: Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Δια Βίου Μάθησης (Δ/νση Νέας Γενιάς, Τμήμα Πολιτισμού και Κοινωνικής Συμμετοχής) – Ηνωμένο Βασίλειο«UK Young Artists» (ΝΠΙΔ κοινοπραξίας 4 πανεπιστημίων των Εast Midlands) – Κυπριακή Δημοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολισμού, Υπηρεσίες Πολιτισμού.

Tο πρώτο σκέλος του προγράμματος “A Natural Oasis? 2018”  θα παρουσιαστεί ως συνεργαζόμενο πρόγραμμα στη «Manifesta 12», στο Παλέρμο, τον Ιούλιο 2018.

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε όλες και όλους τους νέους επιμελητές, συγγραφείς τέχνης και καλλιτεχνικούς ερευνητές Έλληνες ή/και διαμένοντες νόμιμα στην Ελλάδα.

Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά Βίου Μάθησης /Διεύθυνση Νέας Γενιάς/Τμήμα Πολιτισμού και Κοινωνικής Συμμετοχής θα συμμετάσχει στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα “A Natural Oasis? 2018”, με έναν ή δύο νέουςεπιμελητές, συγγραφείς τέχνης και καλλιτεχνικούς ερευνητές από το σύνολο των έξι που θα επιλεγούν από την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο και το Σαν Μαρίνο, με ευθύνη των συντονιστών επιμελητών του προγράμματος Alessandro Castiglioni και Simone Frangi.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: application@bjcem.org  με κοινοποίηση στη διεύθυνση: bjcem.gr@minedu.gov.gr

 Η προθεσμία κατάθεσης φακέλων υποψηφιότητας για επιλογή λήγει στις 21 Μαΐου 201814.00 ώρα Ελλάδας (13.00  ώρα Ιταλίας)