Την Τετάρτη 26/2/2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό κ. Άκη Σκέρτσου, των Γενικών Γραμματέων Συντονισμού, Υποδομών και Χωρικού Σχεδιασμού και εκπροσώπων των κατοίκων των περιοχών Μάτι, Κόκκινο Λιμανάκι, Προβάλινθος και Αμπελούπολη Ανατολικής Αττικής, με σκοπό την ενημέρωση τους για την υφιστάμενη κατάσταση και τις δρομολογημένες ενέργειες για την αποκατάσταση των πληγεισών από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018 περιοχών.

Τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν είναι τα ακόλουθα:

Συλλογή αμιάντου από κατοικίες

Επί 482 ΠΑΕΕΚ (με Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνων Ετοιμόρροπων Κτιρίων) -> 379 Υπεύθυνες Δηλώσεις Ιδιοκτητών -> 144 καθαρές -> 231 ολοκληρωμένη απομάκρυνση -> 4 σε εξέλιξη η απομάκρυνση -> 103 χωρίς Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτητών
Επί 1.731 κίτρινων -> 37 Υπεύθυνες Δηλώσεις Ιδιοκτητών -> 5 καθαρές
-> 24 ολοκληρωμένη απομάκρυνση
-> 3 σε εξέλιξη απομάκρυνση
-> 153 ήδη επισκευασμένες

Για την οριστική επίλυση του θέματος και δεδομένης της καθυστέρησης που παρατηρείται στην κατάθεση των υπεύθυνων δηλώσεων από μέρους των ιδιοκτητών, που αποτελούν προϋπόθεση για την διενέργεια του ελέγχου και την απομάκρυνση, δρομολογείται από το αρμόδιο Υπουργείο ΥΠΕΝ, η ψήφιση εντός του Μαρτίου 2020 νομοθετικής ρύθμισης για την απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων, με ειδικές προβλέψεις για τις περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Μετά την ψήφιση της διάταξης, θα διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες σε όλες τις οικίες για τις οποίες δεν έχει κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση και θα απομακρυνθεί ο αμίαντος εφόσον έχει καταστεί επικίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Κατεδάφιση κτιρίων που κρίθηκαν κατεδαφιστέα

Επί 234 αιτήσεων κατεδάφισης
-> 114 ολοκληρωμένες
-> 49 σε εξέλιξη
-> 71 προς ανάθεση

Το Υπουργείο Υποδομών θα διατηρεί ενεργές συμβάσεις για την εξυπηρέτηση όλων των αιτήσεων κατεδάφισης.

Επιπλέον, δρομολογείται η ψήφιση εντός του Μαρτίου 2020 για την ανάληψη από το Υπουργείο της ευθύνης και του κόστους κατεδάφισης των ασύμφορων επισκευής κτιρίων, που υπολογίζονται κατά προσέγγιση σε 30 κτίρια.

Ανακατασκευές – Επισκευές / Δικαιούχοι στεγαστικής συνδρομής

Επί 482 ΠΑΕΕΚ -> 335 αιτήσεις -> 224 βεβαιώσεις
-> 24 ελλείψεις δικαιολογητικών (τίτλοι)
-> 87 με ελλείψεις βεβαιώσεων Δ. Δασών Επί 1.731 κίτρινων -> 1.210 αιτήσεις -> 557 άδειες
-> 309 ελλείψεις δικαιολογητικών (τίτλοι) -> 120 υπό έλεγχο
-> 183 με ελλείψεις βεβαιώσεων Δ. Δασών
Επιδότηση ενοικίου -> Δεν υπάρχει εκκρεμής αίτηση

ΠΑΕΕΚ: Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνων Ετοιμόρροπων Κτιρίων

Παρατηρείται περιοδικά καθυστέρηση στην εξόφληση των υποχρεώσεων που οφείλεται στις διαδικασίες που απαιτούνται. Εξετάζεται η επίσπευση των καταβολών.

Αποκαταστάσεις χώρου σε οικόπεδα χωρίς (πληγέν) κτίσμα – Αποζημίωση (νέα ρύθμιση)
Εκκρεμεί η υπογραφή ΚΥΑ Υποδομών-Οικονομικού για τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης της αποζημίωσης, εντός του Μαρτίου 2020 και εν συνεχεία θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων.

Η δράση θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Υποδομών.

Υλοτόμηση

Μετά την ολοκλήρωση της Α ́ φάσης, εκκινεί η Β’ φάση από το Υπουργείο Υποδομών, η οποία θα υλοποιηθεί ως εξής:
• Έκδοση απόφασης Υπουργού Υποδομών για την ανάθεση της αρμοδιότητας της νέας υλοτόμησης, σε υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, εντός Μαρτίου 2020
• Ολιγόμηνη παραχώρηση του οικοπέδου ΝΑΤ-ΕΦΚΑ για χρήση στην διαδικασία υλοτόμησης – αποκομιδής – θρυμματισμού και απομάκρυνσης της καμένης ύλης, εντός Μαρτίου 2020
• Έναρξη εργασιών θρυμματισμού και απομάκρυνσης της εναποτεθείσας φυτικής ύλης από το οικόπεδο ΝΑΤ-ΕΦΚΑ, εντός Μαρτίου 2020
• Δημοπράτηση, ανάθεση, εκτέλεση όλων των φάσεων υλοτόμησης και αποκομιδής, εντός Μαρτίου 2020
• Ολοκλήρωση θρυμματισμού και μεταφοράς εντός 100 ημερών, κατά τα πρότυπα της α’ φάσης.

Σύνταξη Ειδικού Χωρικού Σχεδίου

Αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης ΕΧΣ από το ΤΕΕ μέχρι 15/7/2020, εντός χρονοδιαγράμματος.

Θα ακολουθήσει η αποστολή του στο ΣτΕ προς έλεγχο και εν συνεχεία κύρωση. Μετά την κύρωση θα εκκινήσει διαδικασία έγκρισης ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής, με ανάλογη διαδικασία συντμήσεων προθεσμιών.

Προσωρινή αποκατάσταση οδοστρωμάτων, οδικών υποδομών και εκτέλεσης συνοδών έργων σήμανσης, προστασίας και ασφάλειας, απορροής ομβρίων κ.λ.π

Έχουν ολοκληρωθεί οι υπογραφές των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Υπουργείου Υποδομών – Δήμων και ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ακολουθεί η έγκριση τευχών δημοπράτησης, η δημοπράτηση και εκτιμάται ανάθεση των έργων εντός β ́ εξαμήνου 2020.

Εγκαυματίες (νέα ρύθμιση)

• Αναμένεται η ολοκλήρωση της αυτοματοποίησης της διαδικασίας δωρεάν χορήγησης των απαραίτητων σκευασμάτων σε όλους τους εγκαυματίες, βάσει εγκεκριμένης λίστας δικαιούχων- σκευασμάτων, εντός του Μαρτίου 2020
• Προς ψήφιση νομοθετική ρύθμιση συμπερίληψης των νοσηλευθέντων σε ΜΑΦ, στην πρόβλεψη για διορισμό στο Δημόσιο (συμπεριλαμβάνεται εγκαυματίας Χίου) – Μάρτιος 2020
• Εκκρεμεί η είσπραξη από τους κληρονόμους των αποβιωσάντων νοσηλευθέντων εγκαυματιών, του προβλεπόμενου επιδόματος: δρομολογείται εντός Μαρτίου 2020.

Λοιπές δράσεις σε εξέλιξη

• Διενέργεια επαναληπτικών μετρήσεων ποιότητας αέρα, υπογείων υδάτων, νερού και τροφικής αλυσίδας – αρμοδιότητα ΥΠΕΝ
• Δενδροφύτευση κοινόχρηστων χώρων και περιαστικού πρασίνου με επιστημονικά κριτήρια λειτουργίας ως ζωνών πυροπροστασίας – Δρομολογήθηκε α’ δενδροφύτευση 3.000 δενδρυλλίων στις 20/3/2020, με πρωτοβουλία του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης – ΙΓΕ.

Οι εκπρόσωποι των κατοίκων αναφέρθηκαν σε επιμέρους θέματα που τους απασχολούν και κλήθηκαν να υποβάλλουν τα αιτήματα τους συντεταγμένα μέσω της ΑΜΚΕ ΜΑΤΙ ΞΑΝΑ, η οποία θα μετασχηματιστεί, δεδομένης της ανάληψης όλων των δράσεων από τα συναρμόδια Υπουργεία, προς αξιολόγηση.

Οι συναντήσεις θα επαναλαμβάνονται συστηματικά με τα όργανα της ΑΜΚΕ και θα ακολουθεί επίσημη ενημέρωση.