ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Γεια χαρά, ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα. Θα ακούσουμε πρώτα μια εισαγωγική τοποθέτηση από τον Υπουργό και μετά μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις σχετικά με το νομοσχέδιο που θα ξεκινήσει σήμερα η συζήτησή του στην Ολομέλεια.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, σήμερα το απόγευμα στις 6 ξεκινά στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος. Η ψήφισή του θα γίνει αύριο.

Είχε προηγηθεί στη διαρκή Επιτροπή παραγωγής και εμπορίου η επεξεργασία και η εξέτασή του σε τέσσερις συνολικά συνεδριάσεις. Στη συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή εκτός από τους εκπροσώπους των Κομμάτων υπήρξε ευρεία συμμετοχή μεγάλου αριθμού κοινωνικών εταίρων, ενδεικτικό του ενδιαφέροντος που έχει το αντικείμενο του νομοσχεδίου στην ελληνική κοινωνία.

Όπως διαπιστώθηκε υπήρξε κοινό πνεύμα και σύγκληση απόψεων από τη συντριπτική πλειοψηφία των εισηγητών και των συμμετεχόντων φορέων, γεγονός που προέκυψε από μια μακρά, επίπονη και εξαντλητική διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης που κράτησε μεγάλο χρονικό διάστημα.

Χαιρετίζουμε το γεγονός και υπογραμμίζουμε ότι είναι κοινή μας πρόθεση να έχουμε ένα νομοσχέδιο με τη μεγαλύτερη κατά το δυνατό συμφωνία για δυο λόγους:

Πρώτον, επειδή το νομοσχέδιο στοχεύει στην αντιμετώπιση των πρωταρχικών αιτίων που οδήγησαν στη δημιουργία ενός άναρχου και αυθαίρετου δομημένου περιβάλλοντος και

Δεύτερον γίνεται μια νέα αρχή για το δομημένο περιβάλλον με ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν θα έχουν πλέον καμία τύχη παραβατικές συμπεριφορές του παρελθόντος.

Θέλουμε συνεπώς να εκφράσουμε την ιδιαίτερη ικανοποίησή μας γιατί ολοκληρώθηκε και ψηφίζεται το συγκεκριμένο νομοθέτημα, με το οποίο εισάγονται πολλές και σημαντικές τομές για τη συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα από τα βήματα που είναι μέρος μιας συνολικής στρατηγικής που έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε ως Κυβέρνηση και η οποία θα δημιουργήσει συνθήκες για να αποκτήσει και η χώρα μας χωροταξική πολιτική, ώστε να μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη με διαφάνεια, με ασφάλεια Δικαίου και με κανόνες κοινούς και σεβαστούς απ’ όλους.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής εντάσσονται:

 1. Η ανάρτηση των δασικών χαρτών που οριοθετεί οριστικά το δασικό δυναμικό της χώρας.
 2. Το Κτηματολόγιο. Επίκειται άμεσα η θεσμοθέτηση του ενιαίου φορέα του Κτηματολογίου με την ενοποίηση Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογίου στον αμέσως επόμενο μήνα.
 3. Η προετοιμασία του νομοθετήματος για τη διαχείριση των περιοχών NATURA.
 4. Ο νόμος που ψηφίσαμε πέρσι στα τέλη του χρόνου για την κατάρτιση πολεοδομικών σχεδίων από τους Δήμους για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας.
 5. Τα ειδικά χωροταξικά σχέδια, τα περιφερειακά σχέδια που εγκρίνονται αυτό το διάστημα.

Δημιουργούμε δηλαδή με άλλα λόγια συντονισμένα, συντεταγμένα τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να αποκαταστήσουμε δυσλειτουργίες και χρόνιες συγκρούσεις που είχαν να κάνουν με τις χρήσεις γης.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει ορισμένες καινοτομίες.

 1. Καθιερώνεται η διάκριση της αδειοδότησης από τον έλεγχο της εφαρμογής. Μέχρι τώρα η αδειοδότηση και ο έλεγχος γινόταν στις Πολεοδομίες, η αδειοδότηση τώρα θα είναι έργο των Πολεοδομικών και θα ασκείται σε επίπεδο Δήμου. Ο έλεγχος όμως θα ασκείται από το Παρατηρητήριο δομημένου περιβάλλοντος σε επίπεδο αιρετής Περιφέρειας.
 2. Απλοποιούνται ιδιαίτερα και επιταχύνονται οι διαδικασίες έκδοσης και ελέγχου των αδειών δόμησης ώστε για μια σημαντική κατηγορία αδειών για τις οποίες υπάρχει ένα ασφαλές νομοθετικό πολεοδομικό πλαίσιο, να εκδίδονται αμέσως οι άδειες μετά την ηλεκτρονική υποβολή τους. Προβλέπεται ο διαχωρισμός των κυρώσεων ενός νέου αυθαιρέτου και μιας απλής πολεοδομικής παράβασης, με στόχευση να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ολοκλήρωσης του χαρακτηρισμού αυθαιρέτου. Ταυτόχρονα στο πλαίσιο της απλοποίησης, εισάγεται η έννοια της γνωστοποίησης οικοδομικών εργασιών έτσι ώστε να μην σταματούν οι οικοδομικές εργασίες όταν προκύπτει ανάγκη τροποποίησης της μελέτης.
 3. Προβλέπεται ουσιαστική αναθεώρηση τόσο του μηχανισμού όσο και των μέσων εποπτείας και ελέγχου της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος όσο και των μεθόδων αντιμετώπισης αυθαίρετης δόμησης.
 4. Εισάγονται νέα θεσμικά εργαλεία, όπως η Τράπεζα δικαιωμάτων δόμησης και κοινοχρήστων χώρων, η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτηρίου και η ηλεκτρονική καταγραφή των αυθαιρέτων που έχουν κατασκευαστεί μετά τις 28 Ιουλίου του 2011.

Στις τομές του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος ένας νέος μηχανισμός παρακολούθησης, καταγραφής, ελέγχου και λήψης μέτρων για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος. Ο νέος μηχανισμός προβλέπει σημαντική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και πόρων προς την αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, η οποία αναλαμβάνει ουσιαστικά σε αυτό το επίπεδο, και αποτελείται από τρεις διαφορετικές δομές:

 1. Το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος που θα υπάγεται στο ΥΠΕΝ το κεντρικό δηλαδή Παρατηρητήριο.
 2. Τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια που θα παράγονται στην κάθε Περιφέρεια.
 3. Τα Τοπικά Παρατηρητήρια που θα υπάγονται στην κάθε περιφερειακή Ενότητα τις πάλαι ποτέ παλαιές Νομαρχίες.

Προκειμένου οι περιφερειακές Αρχές να έχουν τους πόρους που απαιτούνται για την άσκηση των νέων αυτών αρμοδιοτήτων, το νομοσχέδιο προβλέπει την εκχώρηση του 25% των προστίμων για αυθαίρετες κατασκευές μετά το 2011 στην Περιφέρεια που αυτά ανήκουν, και το 25% στο οικείο ΟΤΑ. Το υπόλοιπο 50% θα αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο για δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου.

Για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, για την εξασφάλιση των κοινοχρήστων χώρων και των διατηρητέων κτηρίων ορίζονται αυστηρές προϋποθέσεις στη βάση της νομολογίας που έχει παραχθεί από σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινοχρήστων Χώρων που δημιουργείται ως ψηφιακή εφαρμογή από το ΥΠΕΝ έχει ως σκοπό να αξιοποιήσει και να διαχειριστεί τα δικαιώματα δόμησης, με σκοπό την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και το δημόσιο συμφέρον.

Ζητούμενο είναι να επιτευχθεί η δημιουργία ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων, η διατήρηση και αποκατάσταση κτηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς και η αναβάθμιση πολεοδομικά και περιβαλλοντικά επιβαρυμένων περιοχών. Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου στοχεύει στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτηρίου και των αδειών που το συνοδεύουν, ώστε να μπορεί να διευκολύνεται ο έλεγχος και η παρακολούθηση των μεταβολών κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής ενός κτηρίου.

Με την επέκταση του προγράμματος e-poleodomia δημιουργείται ηλεκτρονική πολεοδομική ταυτότητα Δήμου, μια ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής και επικαιροποίησης κάθε πληροφορίας που σχετίζεται με τη χωροταξική και πολεοδομική κατάσταση κάθε Δήμου.

Στο παρόν νομοσχέδιο υπάρχουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, που έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση παραβόλων και προστίμων για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων.

Ακόμη αυξάνεται ο αριθμός των δόσεων και γίνονται εκπτώσεις σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, κατά κύριο λόγο μακροχρόνια ανέργους και ομάδες που στηρίζονται στο εισόδημα κοινωνικής αλληλεγγύης.

Εισάγεται, για πρώτη φορά, η προέγκριση, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι προαιρετική, αλλά δημιουργεί ασφάλεια Δικαίου. Η διαδικασία της προέγκρισης είναι υποχρεωτική ειδικά για περιπτώσεις κτηρίων άνω των 3.000 τ.μ., όταν προβλέπεται η έκδοση οικοδομικής αδείας από άλλες Υπηρεσίες πλην της Υπηρεσίας Δόμησης, καθώς και σε έργα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας.

Καταγράφονται ηλεκτρονικά τα αυθαίρετα που έχουν κατασκευαστεί μετά την 28η Ιουλίου του 2011, από τον εντοπισμό και μέχρι την κατεδάφισή τους.

Με τη δημιουργία των νέων διοικητικών δομών και των Ελεγκτικών μηχανισμών που αναλύθηκαν παραπάνω, επιδιώκεται μια νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση των αιτιών που προκαλούν την αυθαίρετη δόμηση που λαμβάνει υπόψη το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Αντίθετα με τις προσπάθειες στο παρελθόν που εστίαζαν αποκλειστικά στο αποτέλεσμα, δηλαδή στη διαχείριση του αυθαίρετου και προσπαθούσαν να ρυθμίσουν ένα τόσο σύνθετο ζήτημα με κριτήριο την ικανοποίηση στενά και μόνο δημοσιονομικών αναγκών. Αυτό που επιδιώκουμε είναι η πλήρης καταγραφή του οικιστικού αποθέματος της χώρας, η περαιτέρω περιβαλλοντική και πολεοδομική διαχείρισή του, ώστε αφ’ ενός όλα τα κτίσματα να αποκτούν τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις της νομιμότητας, αφ’ ετέρου να επιτευχθεί περιβαλλοντικό ισοζύγιο και αποκατάσταση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Να ξεκινήσουμε τώρα με τις ερωτήσεις. Παρακαλώ, να λέτε όνομα και Μέσο για την απομαγνητοφώνηση.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ («Τα ΝΕΑ»): Κύριε Σταθάκη από αυτά που έχουν συζητηθεί μέχρι στιγμής στη Βουλή και διάβασα, δεν ξέρω αν ισχύουν ακόμη ή αν έχει αλλάξει, λέει ότι έχετε προχωρήσει σε αλλαγές για παράδειγμα για τα κτήρια που έχουν χτιστεί μετά την 28η Ιουλίου 2011 ότι μειώνεται από 20 σε 10% το ποσοστό του προστίμου που θα πληρώσει ο ιδιοκτήτης βιομηχανικού κτηρίου με πολεοδομική αυθαιρεσία.

Ήθελα παρακαλώ να ρωτήσω η κόκκινη γραμμή γι’ αυτή την κατηγορία των ιδιοκτητών δεν ισχύει;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Μένουν όλα τα ίδια στην προηγούμενη εκδοχή ήταν 20% και το μειώσαμε περισσότερο για να δώσουμε στη βιομηχανία ένα επιπρόσθετο κίνητρο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Για νομιμοποίηση

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ναι.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και μια δεύτερη διευκρίνιση. Δεν πληρώνουν για τακτοποίηση τα αυθαίρετα που ανήκουν στην Εκκλησία και σε ιδιωτικά αθλητικά Σωματεία και στο ΤΑΙΠΕΔ;

Ε. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ: Ρύθμιση η οποία υπήρχε και από το 4178 δεν μπορούσε να αλλάξει. Είναι το παλιό άρθρο 16 το οποίο σε εμάς είναι το 114 δημόσια κτήρια και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, είναι η ίδια διάταξη.

Λ. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ («Η Αυγή»): Μια ερώτηση διαδικαστικού χαρακτήρα. Τι αλλαγές έχουν γίνει από την κατάθεση του νομοσχεδίου που τη γνωρίζαμε εμείς τότε, κατά τη διαδικασία της επεξεργασίας στις Επιτροπές.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ουσιαστικά τίποτε. Επιμέρους άρθρα, δηλαδή επιμέρους κίνητρα είναι οι 100 δόσεις για παράδειγμα, ήταν 80 έγιναν 100. Η υποβοήθηση της τακτοποίησης των βιομηχανικών κτηρίων ήταν 20 έγινε 10% δηλαδή τέτοιου τύπου αλλαγές έχουν γίνει.

Λ. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ: Επειδή εμείς δεν καλύπτουμε το πολεοδομικό ρεπορτάζ καλό είναι να γνωρίζουμε.

Ε. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ: Μια επιπλέον ρύθμιση που μπήκε τώρα τελευταία και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο, είναι ότι προβλέπεται στο νομοσχέδιο ότι όποιος αυτοβούλως αμέσως μετά την καταγραφή του ως αυθαιρέτου κατεδαφίζει το αυθαίρετο, σαν κίνητρο για να το κατεδαφίσει, δεν θα πληρώνει το πρόστιμο ανέγερσης θα πληρώνει 500 €. Αρκεί να το κατεδαφίσει αυτοβούλως.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σε περίπτωση που υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Ε. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ: Όχι. Τώρα γίνεται ένα αυθαίρετο και το καταγράφει η Πολεοδομία. Εάν αυτός το κατεδαφίσει μέσα σε ένα μήνα, τότε δεν πληρώνει το πρόστιμο αρκεί να το κατεδαφίσει.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Στην παλιά εκδοχή κατεδάφιζες και πλήρωνες και το πρόστιμο, τώρα είναι ένα κίνητρο να κατεδαφίσεις, χωρίς να πληρώσεις το πρόστιμο.

Ε. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ: Είναι ένα ισχυρό κίνητρο για την κατεδάφιση. Το καινούργιο στοιχείο που μπήκε τώρα στις Επιτροπές που προσέθεσε ο Υπουργός  …

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Οποτεδήποτε έχουν ανεγερθεί;

Ε. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ: Όχι …

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ξέρετε ότι τα πρόστιμα τώρα είναι δρακόντεια μέσα στο νόμο, οπότε υπάρχει και το κίνητρο όσοι αναγνωριστεί το αυθαίρετο και υφίσταται τα πολύ αυστηρά πρόστιμα, να μπορεί να μπορεί να το κατεδαφίσει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου) Με αυτό που λέτε, για τα μετά το 2011 τους δίνετε το δικαίωμα να βγάλουν εκ των υστέρων άδεια …

Ε. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ: Αυτό σε καμία περίπτωση.

ΣΤ. ΑΓΡΙΟΥ: Έχει γίνει μια παρανόηση δεν είναι εκ των υστέρων άδεια. Προσέξτε να δείτε, υπάρχουν αυθαίρετα τα οποία καταγράφονται ως αυθαίρετα επειδή δεν έχουν οικοδομική άδεια. Γιατί δεν έχουν οικοδομική άδεια; Είτε γιατί δεν είναι σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις και δεν μπορούν να βγάλουν οικοδομική άδεια, είτε γιατί αδιαφόρησαν για τους δικούς τους λόγους, για λόγους ταχύτητας για να προλάβουν, δεν έβγαλαν οικοδομική άδεια ενώ είναι σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις.

Αυτά που είναι σύμφωνα με τις πολεοδομικές διατάξεις και μπορούν να εκδώσουν νόμιμα, κανονικά οικοδομική άδεια το δικαιούνται δηλαδή, αυτοί σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε βάλει το 20% του προστίμου να πληρώνουν, σα τιμωρία για το ξεκίνησαν ενώ μπορούσαν να βγάλουν οικοδομική άδεια και δεν έβγαλαν.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου) Αυτή η ποινή και σε προηγούμενο νόμο δεν υπήρχε;

Ε. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ: Προσέξτε να δείτε, στον προηγούμενο νόμο πλήρωνες ολόκληρο το πρόστιμο. Εμείς τώρα το πρόστιμο το βάζουμε στο 20% και για τα βιομηχανικά κτήρια πήγε στο 10%. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως που μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια, τώρα για την κατεδάφιση αυτό που προστέθηκε το καινούργιο στις Επιτροπές της Βουλής που προσέθεσε ο Υπουργός είναι για τις πρόσκαιρες κατασκευές, επειδή φοβόμαστε μη γίνει καταστρατήγηση. Γιατί άλλο να πηγαίνεις να γκρεμίζεις ένα κτήριο με μπετά και υποβάλλεσαι στα έξοδα και να το γκρεμίζεις.

Φοβόμαστε μήπως γίνει καταστρατήγηση και έτσι πρόχειρες κατασκευές, όπως ορίζονται στο νόμο, λυόμενες είτε προσωρινές που μπαίνουν το Μάη στους αιγιαλούς, στις παραλίες, στα δάση και στους αρχαιολογικούς χώρους που έχουν εκμετάλλευση εμπορική, και μετά μέχρι να τα καταγράψει η Πολεοδομία φτάνει Σεπτέμβρης και τα απομακρύνουν με 500 €. Σε αυτές τις περιπτώσεις είπαμε ότι δεν ισχύει αυτό το ευνοϊκό το 500ευρω για να μην έχουμε την καταστρατήγηση.

Γ. ΛΙΑΛΟΣ («Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»): Θέλω κατ’ αρχήν να σας πω ότι θα ήταν προτιμότερο η συνέντευξη να είχε γίνει πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου και όχι εκ των υστέρων.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ήταν σε απεργία αν θυμάστε.

Γ. ΛΙΑΛΟΣ: Θα μπορούσε να είχε γίνει μια άλλη μέρα, είναι λίγο ασυνήθιστο και εμάς μας δυσκολεύει τη δουλειά μας αυτό. Όλο αυτό μας δημιουργεί φοβερές δυσκολίες και είναι και καλύτερο εφόσον ετοιμάζετε κάτι εκ των προτέρων να το γνωρίζουμε και όχι εκ των υστέρων.

Θέλω να ρωτήσω δυο πράγματα. Το νομοσχέδιο εισάγει κάποιους καινούργιους μηχανισμούς όπως είναι το Παρατηρητήριο που είναι ένας πολύ μεγάλος κρατικός μηχανισμός που φτάνει μέχρι την Περιφέρεια, την Τράπεζα γης και τα λοιπά. Περιλαμβάνει ένα πλήθος υπουργικών αποφάσεων και διαταγμάτων που πρέπει να βγουν για να εφαρμοστεί.

Θέλω να μας πείτε τι προεργασία έχει γίνει σε αυτή την κατεύθυνση γιατί πολλά νομοσχέδια έκαναν μετά αρκετά χρόνια για να φτάσουν στο επίπεδο της εφαρμογής.

Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι επειδή είδα ότι και στη Βουλή και εσείς και άλλοι βουλευτές επιμείνατε στο ότι δεν πρόκειται για ένα σχέδιο νόμου για την αυθαίρετη δόμηση, αλλά ένα σχέδιο νόμου συνολικά για τη δόμηση, θέλω να μας πείτε πως συμβιβάζεται αυτό με το πλήθος των τροπολογιών που υπάρχουν στο τέλος του νομοσχεδίου που είναι σημειακές τροποποιήσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας για ακόμη μια φορά.

Για παράδειγμα υπάρχει τροπολογία που λέει ότι στις ΖΟΕ αν έχεις οινοποιείο μπορείς να κάνεις χώρο εστίασης, ή αν είναι να μπει στο σχέδιο πόλης αλλά υπό κάποιες προϋποθέσεις δεν θα πληρώνεις αυτά που έπρεπε αν μπει μια Επιτροπή, σημειακές τροποποιήσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας τις οποίες ακολουθούν ένα νομοσχέδιο και θέλω να μου πείτε πως συμβιβάζονται αυτά τα δύο, γιατί αυτή τη στιγμή λέτε ότι έχετε μια συνολική προσέγγιση.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η απάντηση είναι ότι υπάρχει εντός του νόμου η δέσμευση και έχει ενσωματωθεί ότι οτιδήποτε διάταγμα, Υπουργική Απόφαση πρέπει να εκδοθεί εντός εξαμήνου προκειμένου να αποκτήσει νόημα και εφαρμογή του νόμου τουλάχιστον στο κομμάτι των αυθαιρέτων, που θα έχει διετή διάρκεια. Άρα το εξάμηνο είναι καταληκτική ημερομηνία με βάση το νομοθέτημα, όπως είναι αυτή τη στιγμή στη Βουλή.

Το δεύτερο, οι σημειακές παρεμβάσεις είναι οι ελάχιστες δυνατές. Ήταν συσσωρευμένες σημειακές παρεμβάσεις που περίμεναν το νομοσχέδιο, όπως ξέρετε αποφεύγω να βάζουμε τροπολογία σε νομοσχέδια άλλων Υπουργείων, αλλά είναι σχετικά μικρός ο αριθμός.

Και το τρίτο και βασικότερο είναι ότι ο χαρακτήρας του νομοσχεδίου, προφανώς κάνει μεγάλες τομές, το οποίο θα το καταλάβουν οι πολίτες στον τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών. Είναι τεράστια η απλοποίηση, την ευθύνη πλέον τη φέρει ουσιαστικά ο μηχανικός. Εισάγεται ένας Ελεγκτικός μηχανισμός, όπου κατ’ ουσίαν ιδιώτες μηχανικοί παρακολουθούν και ελέγχουν την εκτέλεση της κατασκευής από το Μητρώο φυσικά ελεγκτών δόμησης.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Προϋπήρχε αυτό Υπουργέ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ναι, θέλω να πω εισάγεται όλο αυτό το σύστημα και η μεταφορά πλέον, η διάκριση η κεντρική ανάμεσα στην αδειοδότηση και στον έλεγχο και τη μεταφορά του ελέγχου σε άλλο επίπεδο, έρχεται να υπηρετήσει τη βασική πεποίθηση ότι είναι καλύτερο αυτοί που αδειοδοτούν να μην είναι και ο ελεγκτικός μηχανισμός.

Ως εκ τούτου, ο ελεγκτικός μηχανισμός είναι αυτός που φτιάχνεται, όπως υπονοήσατε στην ερώτηση, αλλά είναι η ίδια η Καταστατική Αρχή του νομοσχεδίου, η απόφαση να ξεχωρίσουμε το μηχανισμό που αδειοδοτεί τις Πολεοδομίες των  Δήμων δηλαδή από το μηχανισμό που ελέγχει, που θα είναι πλέον σε πρώην νομαρχιακό, περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο.

Χ. ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ («ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ»): Νομίζω ότι μία από τις καινοτομίες που έχει  αυτό το νομοσχέδιο, εκτός από αυτό που είπατε, το διαχωρισμό, εισάγει για πρώτη φορά την έννοια της χωριστής ιδιοκτησίας στα εκτός σχεδίου ακίνητα, την οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία στα εκτός σχεδίου ακίνητα που δεν προβλέπεται. Έτσι δεν είναι; Εκτιμάτε ότι θα σταθεί στο ΣτΕ αυτή η δυνατότητα; Ή μπορεί να είναι έωλη ας πούμε νομικά;

E. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ:  Ακριβώς αυτό ήταν και το μεγάλο εμπόδιο στο να πάμε ένα βήμα παραπέρα με την έννοια ότι δεν έχει νόημα να πούμε απλά ότι θα λύσουμε ένα ζήτημα, αλλά να το λύσουμε. Και να το λύσουμε με νομικά στέρεο τρόπο. Και γι’ αυτό έχουμε παραμείνει με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να μη χρειαστεί να είμαστε ασυνεπείς ως προς την ασφάλεια δικαίου του νομοσχεδίου που συζητάμε στη Βουλή.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θα μπορεί κάποιος που έχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση μπορεί να επαχθεί στο νόμο και να εξαιρέσει από την κατεδάφιση το αυθαίρετό του;

E. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ:  Η απάντηση είναι όχι. Είναι βέβαιο ότι κάποιες από τις περιπτώσεις οι οποίες αφορούν ζητήματα τα οποία  έχουν να κάνουν είτε με τυπικό λόγο, καταλαβαίνετε, όχι με ουσιαστικό λόγο, αυτά πρέπει κατά τη γνώμη μας να υπάρχει αυτή η μέριμνα χωρίς αυτό να σημαίνει ασέβεια στην απόφαση προφανώς του Δικαστηρίου, έτσι ώστε να μπορούν να επανέλθουν στη νομιμότητα. Καταλαβαίνετε τί εννοώ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Δε μας το εξηγείτε λίγο; Ποιος θα κρίνει αν είναι τυπικός ο λόγος ή ουσιαστικός;

E. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ:  Γι’ αυτό όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν πολύ αναλυτικά τέσσερα σημεία τα οποία είναι ένα προς ένα, χωρίς ν’ αφήνουν χώρο σε ερμηνείες ή παρερμηνείες, σε σχέση με το ποια ζητήματα τεχνικά μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό όπως καταλαβαίνετε, μπορείτε να το βρείτε…

Σ. ΑΓΡΙΟΥ:  Είναι στο άρθρο 110, παρ.3, στο 110 λέμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα σε αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις να γίνει  ταυτοποίηση, πλην των εξαιρέσεων που έχουμε της παρ. 3  που τις καταγράφουμε μία προς μία και αν τις διαβάσετε θα δείτε ότι έχουν πραγματικό λόγο, προσπαθούμε να επιλύσουμε συγκεκριμένα υπαρκτά προβλήματα και πάλι υπό την αίρεση και τον έλεγχο του ΠΕΣΥΠΟΘΑ, στο όργανο που δημιουργούμε, του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα ελέγχονται από κει αν εμπίπτουν σ’ αυτές  τις τέσσερις περιπτώσεις.

E. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ:  Άρα όχι συλλήβδην, όχι ακρίτως, αλλά με μια διαδικασία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ:  Πάνω σ’ αυτό: Δε σας προβληματίζει ότι οι δύο προηγούμενοι νόμοι ακυρώθηκαν στο ΣτΕ ως προς αυτό το σημείο; Κι ο 4178 ακόμα που κρίθηκε συνταγματικός, σ’ αυτό το κομμάτι εξαιρέθηκε.

E. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ:  Ακριβώς όμως γιατί δεν είχε μπει στη διαδικασία αυτού του τύπου της λεπτομέρειας, η οποία αφήνει το περιθώριο της εξέτασης, όχι της αυτόματης διαδικασίας, για να μπορεί να εισαχθεί στο νόμο. Της εξέτασης. Εμείς δηλαδή αυτό κάνουμε, βάζουμε μια διαδικασία η οποία να εξετάζει με βάση αυτά τα κριτήρια, εάν μπορεί να γίνει. Θα δοκιμάσουμε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τώρα με την ανάρτηση των δασικών χαρτών, έχουν εξαιρεθεί οι οικιστικές πυκνώσεις οι οποίες βρίσκονται μέσα  σε δάση. Που σημαίνει δηλαδή ότι σε άλλο χρόνο θα εξετασθεί η δική τους περίπτωση, πώς θ’ αντιμετωπισθούν. Οι ιδιοκτήτες αυτών των αυθαιρέτων, έχουν δικαίωμα να μπουν να κάνουν αίτηση τώρα για να ενταχθούν στη ρύθμιση;

Ο νόμος προβλέπει ότι ό,τι είναι χτισμένο μέσα σε δάσος δε μπορεί να μπει σε ρύθμιση. Ωστόσο υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ενδεχομένως δηλαδή στην όποια ρύθμιση γίνει για κάποιες  περιπτώσεις, αυτή να θεωρηθεί ότι δεν είναι σε δασική έκταση, ή να έχουν τη δυνατότητα να εξαιρεθούν από την κατεδάφιση. Επειδή η διάρκεια του νόμου είναι δυο χρόνια, αν δικαιωθούν κι έχει παρέλθει αυτό  το χρονικό διάστημα, θα έχουν χάσει την ευκαιρία της νομιμοποίησης;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Είναι ρητές οι διατάξεις του νόμου, δεν προβλέπεται, δάση κτλ., εξαιρούνται.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτοί εξαιρούνται όμως από την κατεδάφιση, αλλά μπορεί να δικαιωθούν σε κάποια φάση.

E. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ:  Είναι παράλληλες διαδικασίες αν μου επιτρέπετε, οι οποίες κάποια στιγμή θ’ ανταμωθούν. Αυτός είναι ο στόχος του Υπουργείου συνολικά. Επομένως, ανάλογα με το αποτέλεσμα όπως καταλαβαίνετε και το χρονικό διάστημα στο οποίο αυτά τα βήματα, δηλαδή η κύρωση των δασικών χαρτών και ταυτόχρονα η ισχύς αυτού του νόμου, θα συναντηθούν. Εκεί, τότε ανάλογα με το αν είναι δάσος ή δεν είναι, αν είναι δάσος δεν επιτρέπεται ρητά και κατηγορηματικά.

Α. ΛΑΜΠΟΣ («STAR CHANNEL») Κύριε Υπουργέ μιλήσατε για ευνοϊκότερες ρυθμίσεις σ’ ευπαθείς ομάδες. Μπορούμε να έχουμε μερικά ενδεικτικά στοιχεία, για παράδειγμα τί εκπτώσεις θα έχουν κάποια συγκεκριμένα νοικοκυριά;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Υπάρχουν αυτά που ίσχυαν και πριν, ΑμΕΑ, παλιννοστούντες, ομογενείς,  πολύτεκνους, τρίτεκνους, πολύτεκνους με ατομικό εισόδημα έως 40.000 και διευρύνονται τώρα σε μακροχρόνια ανέργους που καταβάλλουν το 30% του προστίμου, σε δικαιούχους επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, καταβάλλουν το 20% του προστίμου. Τα άλλα είναι κίνητρα για να ενταχθούν πιο νωρίς στο νόμο.

Άρα οι μακροχρόνια άνεργοι και οι δικαιούχοι επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης, είναι οι βασικές κατηγορίες που προστίθενται σε σχέση με τα παλαιότερα.

Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ («ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»): Θα ήθελα να ρωτήσω πόσες αιτήσεις υπαγωγής εκκρεμούν από τον προηγούμενο νόμο, πώς αυτές  θα μεταβούν στο νέο νόμο, αν υπάρχουν κίνητρα γι’ αυτούς που θα μεταβούν στο νέο νόμο και επίσης πώς προσδοκάτε ότι θα πείσετε να κάνουν χρήση του νέου νόμου. Ευχαριστώ.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όπως ξέρετε, για να ενταχθούν στο νέο νόμο, δεν πρέπει να έχουν κλείσει την οφειλή που είχαν προηγούμενο νόμο. Απ’ όσα στοιχεία έχουμε, περίπου το 55%  έχουν πλήρως ολοκληρωθεί με τον προηγούμενο νόμο, άρα περίπου το 45% σε διαφορετικό βαθμό, ανάλογα με το τί χρωστάνε ακόμα, θα μπουν στις  ευνοϊκές ρυθμίσεις, μεταβατικές διατάξεις όπως  προβλέπονται στον καινούργιο νόμο.

Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει κάποιο κίνητρο για να μπουν γρήγορα;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Υπάρχει. Προσφέρονται οι ίδιες εκπτώσεις, 20% κτλ., όταν μπαίνουν στον καινούργιο νόμο, ακριβώς ό,τι προβλέπεται ως κίνητρο για τους νεοεισαχθέντες θα υπάρχει και γι’ αυτούς που εντάσσονται στις μεταβατικές διατάξεις απ’ τον παλιό νόμο, αν πληρώσεις δηλαδή το α’ εξάμηνο αν ενταχθούν είναι το 20%, μειώνονται και πάει λέγοντας.

Β. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Και την προσδοκία για το νέο νόμο;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αν τα νούμερα είναι τα ίδια, δηλαδή  περίπου 1.000.000 είχε ενταχθεί στον προηγούμενο νόμο και καλύπτεται περίπου το 55%, 45%, αυτοί θα έρθουν στο νέο νόμο και εκτιμήσεις για το πώς θα ενταχθούν απευθείας στο νέο νόμο είναι λίγο πρόωρο να τις κάνουμε.

Ν. ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΗ («ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ»): Αυτό που είπατε ότι πλέον περνάει στο χέρι των Μηχανικών να εκδίδουν τις άδειες μέχρι 2.000 τετραγωνικά μέτρα,  ο αντίλογος που υπάρχει ότι  μπορεί να δημιουργηθεί μια νέα γενιά αυθαιρέτων γιατί δεν ελέγχονται, είναι πλέον στο χέρι του κάθε  Πολιτικής Μηχανικού ν’ αυθαιρετήσει. Υπάρχει κάποια  ασφαλιστική δικλείδα;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Νομίζω ότι οι ασφαλιστικές δικλείδες είναι τρεις. Η πρώτη είναι ότι την ευθύνη τη φέρει ο Μηχανικός. Η δεύτερη ασφαλιστική δικλείδα είναι ότι ελέγχεται περίπου το 30% δειγματοληπτικά από τους Επιθεωρητές Δόμησης. Και η τρίτη ασφαλιστική δικλείδα η οποία μετακινεί το οποιοδήποτε άλλοθι από το Μηχανικό να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε ακριβώς τους όρους και τις προδιαγραφές του κτιρίου, είναι η προέγκριση.

Άρα, ένας Μηχανικός που γνωστοποιεί και αδειοδοτεί ένα κτίριο με μια πολύ απλή διαδικασία ηλεκτρονικά, γνωρίζει τους κανόνες επακριβώς, άρα εάν τους παραβιάζει φέρει ευθύνη ο ίδιος, προβλέπεται ότι θα χάσει την άδειά του για 12 μήνες κτλ., άρα έχει κάθε  λόγο να είναι 100% εντός των προδιαγραφών του κτιρίου και αν έχει ανασφάλεια για το ποιες είναι ακριβώς αυτές οι προδιαγραφές, μπορεί να προσφύγει στο μηχανισμό της προέγκρισης για να είναι 100% σίγουρος.

Και ταυτόχρονα υπάρχει ο έλεγχος κατά τη διάρκεια της κατασκευής του κτιρίου, το οποίο ελέγχεται αν εφαρμόζονται όντως οι προδιαγραφές. Άρα νομίζω ότι είναι αρκετές οι ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην υπάρχει άλλοθι ότι φτιάχνω όχι αυθαίρετο 100% που δεν  υπάρχει άλλοθι, αλλά ότι κάνω και αυθαιρεσίες κατά την περίοδο κατασκευής. Νομίζω ότι είναι αρκετά ασφαλές και πρέπει να δείχνει και μια ισχυρή αίσθηση εμπιστοσύνης ότι οι Μηχανικοί που αναλαμβάνουν ουσιαστικά και την εφαρμογή και τον έλεγχο κτλ., θα τηρήσουν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Σ. ΑΓΡΙΟΥ: Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτικό να έχουν και εγκεκριμένους όρους δόμησης από την Πολεοδομία. Οι όροι δόμησης δηλαδή σε κάθε περίπτωση θα υπάρχουν εγκεκριμένοι από την Πολεοδομία.  Άρα δε μπορεί κανείς να ισχυριστεί, εκτός από την προέγκριση έχουμε επιπλέον δικλείδες ασφαλείας.

M. TZANNE («ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ»): Θέλω να ρωτήσω για την Τράπεζα Γης. Υπάρχει η αίσθηση ότι είναι μια διάταξη, μια ρύθμιση η οποία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση και δίνει και μια διέξοδο. Ωστόσο αμφισβητείται ο χρόνος που μπορεί να λειτουργήσει. Πολλοί μιλούν για μια πολύ αργή διαδικασία, για να λειτουργήσει πρακτικά ο θεσμός της Τράπεζας Γης, 3 έως 4 ετών.

Θέλω να ρωτήσω αν συμμερίζεστε αυτές τις αμφιβολίες  και πώς θα βρεθούν οι πόροι αν οι διατάξεις που προβλέπει το νομοσχέδιο διασφαλίζουν τα έσοδα που θα πρέπει να υπάρχουν στην Τράπεζα Γης, σ’ αυτό  τον κουμπαρά για ν’ αποζημιώνονται αυτοί που θα μπουν στη ρύθμιση αυτή.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Για το πρώτο θέμα, νομίζω ότι την Τράπεζα Γης, γι’ αυτό το υπογράμμισα, πρέπει να τη δούμε στο πλαίσιο του νέου τρόπου πολεοδομικού σχεδιασμού. Δηλαδή ότι τώρα πια, επειδή η Τράπεζα Γης αντιμετώπιζε πάρα πολλούς περιορισμούς στο παρελθόν, τώρα πια που ο χωροταξικός σχεδιασμός γίνεται σ’ επίπεδο Δήμου, που οι Δήμοι, οι 350 τόσοι καλύπτουν όλη την  επικράτεια, ξαφνικά ανοίγει μια δυνατότητα για έναν Δήμο που κάνει το χωροταξικό του σχεδιασμό, ν’ ανοίξει πολλαπλάσιες δυνατότητες  στη διαμόρφωση αυτού του εξαιρετικού θεσμού που είναι η Τράπεζα Γης, που μέχρι τώρα πιθανότατα δεν την είχαμε με τον τρόπο που ήταν πιο στενά τα πολεοδομικά σχέδια και ούτω καθ’ εξής. Άρα η μία συνάφεια έχει να κάνει με τον τρόπο που οι Δήμοι θα σχεδιάσουν.

Το δεύτερο θέμα που έχει  να κάνει με τους όρους κτλ., θ’ απευθυνθώ στην κα Κλαμπατσέα για έναν επιπρόσθετο λόγο: Αν ήταν πρόβλημα πόρων μέχρι  τώρα.

E. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ:  Η απάντηση είναι όχι, δεν ήταν πρόβλημα πόρων τελικά. Εμείς έχουμε την πεποίθηση ότι ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την παραγωγή του χώρου, την προστασία και τον έλεγχο τελικά του δομημένου περιβάλλοντος, είναι το κλειδί για ν’ απαντήσει σε διαχρονικά προβλήματα τα οποία έχουν ταλαιπωρήσει τους πάντες, από τον κάθε πολίτη  έως την πολιτεία.

Μέσα σε αυτό  λοιπόν το πλαίσιο, εμείς εκτιμούμε ότι ο θεσμός της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινοχρήστων Χώρων, που είναι μια διευρυμένη προσέγγιση της Τράπεζας Γης της παλιότερης ή ταυτόχρονα  έρχεται ν’ απαντήσει στο πολύ  δύσκολο ζήτημα της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης, προφανώς δε γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη και δε θα σας πούμε εμείς ότι ναι, αύριο αυτό μπορεί να λειτουργήσει.

Σε καμία περίπτωση όμως δε θεωρούμε ότι αυτός όλος ο μηχανισμός θα είναι έτοιμος σε 3 με 4 χρόνια. Αντιθέτως νομίζουμε ότι μία από τις κατευθύνσεις που φάνηκε ότι υπάρχει πάρα πολύ  σημαντική σύγκληση των φορέων, κοινωνικών εταίρων, επιστημονικών φορέων, που συζήτησαν γι’ αυτό το νομοσχέδιο  σε όλο αυτό  το διάστημα, είχε να κάνει με το ότι συζητάμε για ένα καλά επεξεργασμένο νομοσχέδιο, στο θέμα αυτό το οποίο συζητάτε, και αφορά την Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινοχρήστων Χώρων.

Αυτό  σημαίνει ότι προφανώς μια σειρά από Υπουργικές Αποφάσεις ή Προεδρικά Διατάγματα προβλέπονται…

Σ. ΑΓΡΙΟΥ:  Μα δεν έχουν γίνει ακόμα ούτε οι ζώνες υποδοχής.

E. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ:  Όμως το πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο είναι ακριβώς οι ζώνες υποδοχής, ο Υπουργός ήδη απάντησε στο ερώτημα αυτό, λέγοντας ότι «εμείς βλέπουμε τις ζώνες υποδοχής ως τμήμα του σχεδιασμού». Κι εδώ έρχεται αν θέλετε να ολοκληρωθεί κι ένα έργο που συνολικά το Υπουργείο προωθεί, το οποίο έχει να κάνει ότι συζητάμε από το κτήριο και τον κοινόχρηστο χώρο μέχρι τη χώρα. Είτε με το νόμο της χωροταξίας που  ψηφίστηκε πριν 9-10 μήνες, είτε με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, προσπαθούμε να μην είναι παράλληλοι βίοι που ποτέ δε συναντιούνται, που  πάντα το ένα θα πρέπει να έρχεται σε αντίφαση με το άλλο.

Αυτό το οποίο θέλω να επισημάνω πριν φύγω γιατί έχω ταυτόχρονα Κεντρικό Συμβούλιο, είναι ότι η ασφάλεια δικαίου που προκύπτει  απ’ αυτό το νομοσχέδιο και για τα ζητήματα της Τράπεζας Γης, έχει να κάνει με το ότι όλο αυτό το δημιούργημα βασίζεται στο σχεδιασμό. Δε βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε μια διαδικασία η οποία λέει ότι είμαστε καλύτεροι άνθρωποι ως αριστεροί και γι’ αυτό δίνουμε φθηνότερα τα πρόστιμα.  Θέλω να το τονίσω αυτό.

κ. ΛΙΑΛΙΟΣ: Γιατί να εντάξουν στο σχεδιασμό τους τις ζώνες υποδοχής, εφ’ όσον αυτές συνεπάγονται μια πολεοδομική επιβάρυνση; Το τι θα εντάξει ο καθένας στο σχεδιασμό του είναι θέμα απόφασης του Δήμου. Άρα αν δεν εντάξουν ζώνες  του σχεδιασμού τους, εσείς ως Υπουργείο τί θα κάνετε; Δεν είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν.

E. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ: Προφανώς δεν είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν, αλλά είναι υποχρεωμένοι ν’ αναγνωρίσουν μια κατάσταση η οποία υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι όταν έχω επιβάρυνση στο συντελεστή δόμησης, δε μπορεί να κάνω ότι δεν το έχω, γιατί διαφορετικά  δε θα μπορέσω να διαχειριστώ αυτό το οικιστικό απόθεμα όπως οφείλω να το διαχειριστώ και όπως λέει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

κ. ΛΙΑΛΙΟΣ:  Ναι, αλλά δεν υποχρεούνται να τις βάλουν…

Σ. ΑΓΡΙΟΥ:  Υποχρεούνται, συγνώμη, εκ των πραγμάτων γιατί χάνουν κοινόχρηστους χώρους.

κ. ΛΙΑΛΙΟΣ:  Δεν είναι συνδεδεμένα νομικά.

Σ. ΑΓΡΙΟΥ:  Όχι, είναι συνδεδεμένα απολύτως.

E. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ:  Είναι απολύτως συνδεδεμένα και αυτό είναι το κλειδί για να μπορέσουμε να κερδίσουμε ταυτόχρονα κοινόχρηστους χώρους που τους χάνουμε καθημερινά με ταχύτητα φωτός και δεύτερο, το να μπορέσουν αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει υπέρμετρες αυθαιρεσίες, να ενταχθούν σε αυτό το οικιστικό σύνολο. Αυτό είναι το πνεύμα του νομοσχεδίου.

Σ. ΑΓΡΙΟΥ:  Εξάλλου δεν υπάρχει άλλη διαδικασία αποζημίωσης παρά μόνο η μεταφορά συντελεστή δόμησης.

κ. ΛΙΑΛΙΟΣ: Αν ένας Δήμος πει «εγώ δε θέλω ν’ αυξήσω το συντελεστή μου μ’ αυτό τον έμμεσο τρόπο»..

Σ. ΑΓΡΙΟΥ:  Δε θα μπορέσει να εφαρμόσει τα εγκεκριμένα σχέδια που ήδη έχει, θα χάνει πλατείες με ό,τι αντίκτυπο θα έχει απ’ αυτή του την επιλογή.

κ. ΛΙΑΛΙΟΣ: Αυτό είναι θεωρητικό, δε μπορείτε να τον αποκλείσετε από το να διεκδικήσει..

E. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ:  Σας θυμίζω ότι τα τοπικά χωρικά είναι Προεδρικά Διατάγματα και έρχονται.

Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΙΔΟΥ («ΣΚΑΪ»): Να σας πάω σ’ ένα πιο πρακτικό ζήτημα γιατί έχει συζητηθεί αρκετά κ. Σταθάκη: Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου. Μάλιστα κάποιες  φορές διαβάσαμε να επικοινωνείται και ως «νέο χαράτσι». Πότε θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, αν  όσοι μπουν  στο νέο νόμο αυτομάτως είναι υποχρεωμένοι να βάλουν το ακίνητό τους εκεί, τί θα πληρώσουν και αν όσοι υπαχθούν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» θα πληρωθεί, θα λέγαμε αυτό το ποσό μέσω της επιδότησης.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τα δημόσια κτίρια προηγούνται, η ηλεκτρονική ταυτότητα δε θα γίνει υποχρεωτική για όλα τα κτίρια, αυτό είναι σαφές. Άρα δεν υπάρχει καμία έννοια του χαρατσιού, θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική ταυτότητα  σιγά-σιγά όταν μεταβιβάζονται και ούτω καθ’ εξής.

Όπως δηλαδή θα ρέει ο μηχανισμός μεταβίβασης κτιρίων, αναφέρομαι στα ιδιωτικά, γιατί τα δημόσια θα μπουν όλα, οι δημόσιοι χώροι κτλ. Άρα σιγά σιγά θα μπαίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα κτήρια όπως εξελίσσονται. Άρα δεν είχε καμία πρόθεση να ενταχθεί ή να υπάρξει κάποια βίαιη ένταξη όλων των κτιρίων σ’ αυτό  το σύστημα.

Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΙΔΟΥ: Ναι αλλά όσοι υπαχθούν τώρα στο νόμο των αυθαιρέτων ή όσοι μπουν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» όπου καταγράφονται αλλαγές..

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Θα  μπαίνουν σιγά-σιγά, θα καταγράφονται και θα μπαίνουν στα ηλεκτρονικά..

Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΙΔΟΥ: Θα πρέπει να πάρουν και την ηλεκτρονική ταυτότητα; Και πόσο θα είναι το ποσό και από πού θα μπορούσε να πληρωθεί;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το ποσό δε θυμάμαι πόσο είναι…

Σ. ΑΓΡΙΟΥ: Όσοι θα μπουν τώρα στο νόμο, δεν είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν την ταυτότητα. Αυτό  είπε ο Υπουργός.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όταν γίνονται οι πράξεις οι νομικές, αυτό είναι σαφές. Πουλάω, μεταφέρω, μεταβιβάζω κτλ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου). Μπαίνω στο νόμο και μετά το νοικιάζω. Πρέπει να κάνω ηλεκτρονική ταυτότητα;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Όχι, μόνο στις μεταβιβάσεις. Όλα τα νέα κτίρια που θα χτίζονται, από τούδε και στο εξής και όσα βρίσκονται σ’ ένα καθεστώς νομικής αλλαγής.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου). Άμα μεταβιβάζεται ένα διαμέρισμα και η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι της πολυκατοικίας τί γίνεται;

Σ. ΑΓΡΙΟΥ:  Μπορεί να κάνει με τη διαιρεμένη ιδιοκτησία. Προβλέπεται.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Να επανέλθω λίγο  στην αρχή της τοποθέτησής σας για τα Παρατηρητήρια. Περιγράψατε τη νέα δομή με τα τρία επίπεδα. Στη Βουλή εκφράστηκαν έντονες παρατηρήσεις, αμφιβολίες και από τους φορείς κτλ .για τον τρόπο στελέχωσης κτλ. Η ΑΔΕΔΥ μάλιστα έκανε μια εκτίμηση ότι θα χρειαστούν 500 άνθρωποι για να στελεχωθεί όλο αυτό.

Θα ήθελα, αν συμφωνείτε με την εκτίμηση, και το δεύτερο αν εν πάση περιπτώσει, έχετε υπολογίσει πώς θα στελεχωθεί και πότε θα τελειώσει. Κι ένα δεύτερο κομμάτι, στο κομμάτι τις αντισυνταγματικότητας: Επίσης οι φορείς έθεσαν θέμα της συνταγματικότητας για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του στενού κράτους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Πρόεδρος της ΕΝ.Π.Ε. αν δεν κάνω λάθος. Όπως επίσης και για το διαφορετικό πρόστιμο επί ίδιας πολεοδομικής παράβασης ανάλογα με το νόμο στον οποίο εντάσσεται κάποιος. Θα ήθελα μια παρατήρηση πάνω σ’ αυτό.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Για τη στελέχωση νομίζω ότι απαντήσαμε στη Βουλή, θα υπάρξουν αλλαγές, θα υπάρξει ένα δυναμικό από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση πιθανότατα,  υπάρχουν δυνατότητες μεταφοράς υπαλλήλων κτλ. και τα μεγέθη φυσικά είναι πολύ  μικρότερα από αυτά που υπονοήσατε, δεν έχουμε πρόβλεψη ακόμα, δεν έχουμε φτιάξει το οργανόγραμμα, αλλά θεωρώ ότι είναι υπερβολικός ο αριθμός που υπονοήσατε.

Το δεύτερο για τους πόρους αυτών των θεσμών, απαντήσαμε ότι θα έχουν τους πόρους από τα πρόστιμα. Για τα άλλα θέματα αντισυνταγματικότητας που πιθανό να εγείρονται, νομίζω ότι στη Βουλή μας δόθηκε η δυνατότητα να τ’ απαντήσουμε πολύ συγκεκριμένα. Για το θέμα μιας πιο ευνοϊκής ρύθμισης των κοινωνικών ομάδων που ανέφερα, δηλαδή μόνιμα άνεργοι κτλ., δεν εγείρεται θέμα.

Ανάμεσα τώρα στους δυο νόμους ότι υπάρχουν ηπιότερα πρόστιμα για κάποιες κατηγορίες, η ρύθμιση αυτή έχει περάσει πάρα πολλές φορές από νομικές Επιτροπές και στη Βουλή τις συζητήσαμε διεξοδικά. Είναι συμβατή διότι αναγνωρίζει μια πραγματικότητα κοινωνική και οικονομική και ταυτόχρονα προσπαθεί να διευκολύνει το στόχο του νομοσχεδίου.

Άρα δεν υπάρχει θέμα. και έχουμε  βάλει πάρα πολλές μεταβατικές διατάξεις που διευκολύνουν την εξομάλυνση αυτή. Νομίζω ότι νομοθετικά ήταν πάρα πολύ προσεκτικά για να μην εγερθούν θέματα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου). Για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκηση;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Η πρόθεσή μας ήταν να φτάσουμε στο σημείο που να διατηρείται το κεντρικό Παρατηρητήριο. Γι’ αυτό και υπάρχει κεντρικό Παρατηρητήριο το οποίο έχει την αρμοδιότητα, όπως εκπορεύεται από τη  συνταγματική ερμηνεία και αποκεντρώνουμε όσο το δυνατόν πιο πολύ στα περιφερειακά χωρίς ν’ ακυρώνεται ο ρόλος του κεντρικού κράτους και ο συγκεκριμένος θεσμός. Γι’ αυτό διατηρούμε και τις αρμοδιότητες στο κεντρικό.

κα ΓΟΥΜΕΝΙΔΗ: Να ρωτήσω το εξής: Βλέπουμε ότι διατηρήσατε μέσα στο νόμο το θέμα της μη ύπαρξης αυθαιρεσίας, όταν ένα ακίνητο νοικιάζεται. Αυτό που δεν αντιλαμβάνομαι είναι, ωραία, το βάζετε αλλά απ’ ό,τι καταλαβαίνω δε λέτε σ’ αυτόν που πάει να κάνει μία μίσθωση ότι θα πάρει ένα χαρτί από το Μηχανικό που θα λέει περί μη ύπαρξης αυθαιρέτου. Αυτό δεν το βάζετε. Άρα τι νόημα έχει αν δεν ελέγχεται; Δηλαδή έχω ένα αυθαίρετο και πάω και το νοικιάζω. Ωραία. Ο νόμος λέει να μην το κάνω. Δεν αντιλαμβάνομαι πώς θα λειτουργήσει.  Θα έρθει ο ενοικιαστής μου ενδεχομένως και θα με καταγγείλει;  Εκεί δημιουργούμε άλλα θέματα.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Δε δημιουργούμε κανένα θέμα. Εμείς λέμε, τ’ αυθαίρετα δε μισθώνονται. Τελεία. Αυτό λέει ο νόμος. Μισθώνονται τα νόμιμα και αυτά που έχουν ταυτοποιηθεί.

κα ΓΟΥΜΕΝΙΔΗ: Σωστό είναι, δεν το κρίνω σαν ορθότητα. Απλώς τη διαδικασία δεν καταλαβαίνω.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ:  Ο κάτοχος αυθαιρέτου που το νοικιάζει, διατρέχει όλους τους κινδύνους που παράγονται από άλλη νομοθεσία, από τον Αστικό Κώδικα, ή δεν ξέρω από οποιοδήποτε άλλο. Άρα, από κει και πέρα σε ό,τι μας αφορά, εμείς λέμε με σαφήνεια ότι τ’ αυθαίρετα δε μπορούν να αποτελούν αντικείμενο μίσθωσης, εφ’ όσον αυτή η πράξη είναι παράνομη, οι συνέπειες αυτής έχουν να κάνουν με τον Αστικό Κώδικα. Το τί θα κάνει αυτός που το μίσθωσε, ή οτιδήποτε άλλο. Δε φτιάχνουμε κάποιον ειδικό μηχανισμό ελέγχου πέρα από αυτό το οποίο είναι σαφές στο νόμο.

κα ΓΟΥΜΕΝΙΔΗ: Δε φοβάστε ότι θα δημιουργηθεί μια κατηγορία καταστάσεων όπου κάποιος που θα έχει μια διαφωνία με τον εκμισθωτή του θα πάει να τον καταγγέλλει;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αφορά και τον ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου και την προσπάθειά του ν’ αξιοποιήσει το αυθαίρετό του. Οικονομικά κίνητρα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Στον προηγούμενο νόμο προβλεπόταν ότι το 97,5% των προστίμων πηγαίνει στα Δημόσια Ταμεία και μόνο το 2,5% έχει περισσέψει για το Πράσινο Ταμείο. Είναι πολύ φιλόδοξος ο στόχος που βάλατε, 25-25-50 στο Πράσινο Ταμείο. Θα διατηρηθεί ή θα έρθει ο κ. Τσακαλώτος και θα τα πάρει τα λεφτά τα έτοιμα και τα ωραία;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ο Τσακαλώτος είναι πολύ καλός φίλος, του παίρνω συστηματικά αρκετά χρήματα, νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να έχουμε άριστη συνεργασία.

Α. ΛΑΜΠΟΣ («STAR CHANNEL»): (Ερώτηση εκτός μικροφώνου). Κύριε Υπουργέ, υπήρχε ένα θέμα με τη μελέτη στατικής επάρκειας, απ’ το ΤΕΕ είχαν πει ότι μπαίνει παντού, άρα σε πολλές περιπτώσεις η μελέτη στατικής επάρκειας θα είναι ουσιαστικά ακριβότερη από την έκπτωση που θα έχει το πρόστιμο.

Να μας πείτε λίγο, πρώτον ποιες είναι οι περιπτώσεις στις οποίες θα χρειάζεται η μελέτη αυτή για τ’ αυθαίρετα και μια άλλη ερώτηση, σχετικά με τα κτίρια, να μας πείτε αν μπορείτε να μας δώσετε μερικά στοιχεία πόσα κτίρια έχουν βρεθεί ότι είναι προς κατεδάφιση. Δηλαδή πόσα αυθαίρετα εκτός σχεδίου ενδεχομένως είναι προς κατεδάφιση, αν υπάρχει κάποιο σχέδιο του Υπουργείου, κάποιο πρόβλημα να κατεδαφιστούν κάποια κτίρια, αν είναι περισσότερα ή λιγότερα από τον προηγούμενο νόμο, να έχουμε και μια τέτοια εικόνα, αν αναμένεται να δούμε και κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κτιρίων.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Σχετικά με το Πράσινο Ταμείο που ακούστηκε, το 97,5% δεσμευμένο στον προϋπολογισμό αφορά τα αυθαίρετα μέχρι το 2011, δηλαδή των προηγούμενων νόμων και του σημερινού. Η διαστρωμάτωση αφορά τ’ αυθαίρετα μετά το ’11. Η υφιστάμενη διάταξη λέει ότι το 97,5% παραμένει δεσμευμένο στον προϋπολογισμό γιατί δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Πράσινο Ταμείο, για τη διάρκεια ισχύος του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής. Αυτό αφορά μέχρι το 2018 για το υφιστάμενο μεσοπρόθεσμο ή μέχρι το 2021 το μεσοπρόθεσμο που φέρατε στη Βουλή πέρυσι; Και τί θέλετε να γράψουμε εμείς, επειδή δίνουμε τα ονόματα των Υπουργών στα νομοσχέδια των αυθαιρέτων συνήθως, πώς θέλετε να μείνει ο νόμος Σταθάκη;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μια συμπληρωματική ερώτηση κι από μένα: τι ποσοστό όσων έχουν ενταχθεί μέχρι στις προηγούμενες ρυθμίσεις, έχει σταματήσει να πληρώνει, δηλαδή έχει ενταχθεί αλλά σταμάτησε να πληρώνει τις δόσεις και επειδή από τα στοιχεία που έχουμε δει μέχρι σήμερα για το 4014 ιδίως και για τον 4178 υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός δηλώσεων που εντάχθηκαν στο σύστημα, αλλά ποτέ δεν προχώρησαν. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός δεν πλήρωσε καν το παράβολο. Τί θ’ απογίνουν αυτές οι περιπτώσεις;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Έχω και μια ερώτηση εκτός θέματος, αν μου επιτρέπετε μετά.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Λοιπόν, αυτοί που για διαφόρους λόγους σταμάτησαν, μπορούν να ενταχθούν στο νέο. Αυτή είναι η συνοπτική απάντηση. Δεν υποχρεώνονται. Αλλιώς θα παραμείνουν με το αυθαίρετό τους, με όλους τους κινδύνους που αυτό παράγει.

Για το μεσοπρόθεσμο, θα το ξανασυζητήσουμε. Είμαστε στη διαπραγμάτευση. Πάντως η ιδέα του Πράσινου Ταμείου παραμένει ισχυρή. Αυτός είναι ο θεσμός, βιώνουμε τη δημοσιονομική στενότητα και έχουμε αυτές τις δεσμεύσεις, αλλά μελλοντικά είναι το εργαλείο που θα στηρίξει και το χωροταξικό σχεδιασμό της χώρας και όλο το περιβαλλοντικό ισοζύγιο που τόσο διεξοδικά συζητάμε.

Για τα νούμερα τα στατιστικά δεν τα έχουμε, τα ποσοστά δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχω να δώσω πόσοι σταμάτησαν να πληρώνουν και να εξυπηρετούνται δεν το έχω αυτό το δεδομένο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Μπορούμε να το βρούμε μέσα στην ημέρα γιατί τον μηχανισμό εσείς τον έχετε.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το ΤΕΕ είναι το αρμόδιο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Εσείς πληρώνετε.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Για τη στατική μελέτη. Κατ’ αρχάς ο νόμος είναι σαφής για μας, ο προηγούμενος ήταν ασαφής και εδώ είπαμε ότι θέλουμε στατική μελέτη. Το ΤΕΕ επιβεβαίωσε ότι αυτό γίνεται εκ των υστέρων, γιατί υπήρξε μια διαμάχη αν γίνεται ή δεν γίνεται, έχει ένα κόστος εμείς δίνουμε και κίνητρα 20%.

Προβάλλουμε μείωση 10% όπου χρειάζεται να κάνουν στατική μελέτη που κλιμακώνεται και σε κάποια μεγαλύτερα για ορισμένες ομάδες, άρα διευκολύνουμε να γίνει στατική μελέτη.

Γιατί επιμείναμε σε αυτό; Διότι θεωρούσαμε και θεωρούμε ότι δεν είναι ευθύνη του ιδιώτη, είναι ευθύνη του Δημοσίου. Αν πέσει αύριο ένα κτήριο το δημόσιο που το έχει τακτοποιήσει ως αυθαίρετο φέρει ευθύνη. Πρέπει να είναι σαφές ότι ούτε με τρόπο οπτικό μπορείς να αποφαίνεσαι όπως έλεγε ο προηγούμενος νόμος.

Τώρα σε αυτή την ανάγκη στατικής μελέτης υποχρεούνται να την κάνουν και οι του παλιού νόμου αυτοί πουν έχουν χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πόσα κτήρια είναι να κατεδαφιστούν;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν θα προκαταλάβουμε τη δουλειά του Παρατηρητηρίου. Όταν έχουμε τα αποτελέσματα ειδικά μετά το 1ο εξάμηνο θα έχουμε μια καλύτερη αποτύπωση του πόσα έχουν ενταχθεί και στους δυο νόμους. Εννοείται ότι παραμένουν όλες οι απαγορεύσεις για δάση, παραλίες και τα λοιπά και τα οποία αποτελούν και το κατ’ εξοχήν πεδίο που εν δυνάμει το Παρατηρητήριο ή οποιοσδήποτε άλλος θεσμός θα προχωρήσει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άρα δηλαδή αυτά που είναι χρόνια αυθαίρετα σε παραλίες για παράδειγμα και το γνωρίζουμε από προηγούμενους νόμους, υπάρχει κάποιο σχέδιο για τώρα ή θα περιμένουμε το Παρατηρητήριο ακόμη και γι’ αυτά να αποφανθεί;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Νομίζω ότι ο νόμος είναι σαφής. Το Παρατηρητήριο καταγράφει, το Παρατηρητήριο βάζει τα πρόστιμα τα οποία είναι δρακόντεια όπως ξέρετε και τώρα πια μεταφέρονται και στην Εφορία οπότε δεν χρειάζεται πιθανό να κατεδαφίσεις και τίποτε.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Υπουργέ, θα προλάβει ο νόμος να ψηφιστεί πριν τη λήξη της τελευταίας παράτασης;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Σήμερα αύριο θα ψηφιστεί.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Ναι, αλλά πρέπει να βγει και στο ΦΕΚ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Και μια ερώτηση εκτός θέματος. Η ερώτησή μου είναι για το Academy Garden. Το ζήτημα είναι το εξής, συγχωρήστε με θα κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου, οι προθέσεις μου είναι να καταλάβω, να δω, να προσεγγίσω την αλήθεια.

Υπάρχει  η πληροφορία ότι τα τυπικά πράγματα ό,τι αφορούν την τυπική κατάσταση όλου του θέματος αυτού έχουν λυθεί και ότι η διαφωνία σας είναι σε κάποια αντισταθμιστικά πράγματα που ζητάτε. Εδώ εγείρεται ένα ζήτημα. Ο κάθε επενδυτής είναι σωστό και μακάρι να του πάρετε ό,τι περισσότερο μπορείτε για τις τοπικές κοινωνίες, για τον κόσμο ολόκληρο και τα λοιπά. Είναι σαφές ότι δεν θα μπορούσε κανένας πολίτης να πει «μη του παίρνετε αντισταθμιστικά».

Όμως  υπάρχει ένα θέμα αν κάτι κολλάει εφόσον είναι νόμιμο σε αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει μια διαπραγμάτευση και να λήγει αυτό το πράγμα. Να μη δίνεται δηλαδή η εντύπωση ότι γίνεται ένας καυγάς για το τι θα πάρω περισσότερο ενώ αυτοί διαφωνούν και λένε «δεν μπορώ να υπογράψω εγώ, δεν μπορώ να δώσω τώρα 5,5 εκατομμύρια», αυτό λένε.

Θα έπρεπε κάποια στιγμή να λήξει, εφόσον ξαναλέω κι αυτό επιβεβαιώστε μου, γιατί η ουσία της ερώτησής μου είναι αυτή: νόμιμα μπορεί να χτίσει αυτός; Μπορεί να πάει να φτιάξει αυτό που θέλει; Έχουν τελειώσει όπως λέει όλα τα νόμιμα ζητήματα, όλα τα θέματα νομιμότητας;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ποια είναι τα νέα θέματα νομιμότητας;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτά που εσείς χειρίζεστε, όλες αυτές οι καταστάσεις. Γιατί λέει ότι το Προεδρικό Διάταγμα έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας και θέλει μόνο μια δική σας υπογραφή.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Έχει εγκριθεί το Προεδρικό Διάταγμα από το Συμβούλιο της Επικρατείας και δεν το ξέρω;

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πέστε μας.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Το Προεδρικό Διάταγμα το καταρτίζω εγώ από ό,τι ξέρω και θα το στείλω στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άρα υπάρχουν ακόμη θέματα νομιμότητας, μας λέτε.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν έχει σταλεί το Προεδρικό Διάταγμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Αυτό το Προεδρικό Διάταγμα όμως έχει τη δυνατότητα να δώσει σε αυτούς να κάνουν αυτή τη δουλειά; Το έχει ανακοινώσει και το κυβερνητικό όργανο, νομίζω.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Τι θέλετε; Το ιστορικό; Το ιστορικό το ξέρετε, η συγκεκριμένη επένδυση έχει απορριφθεί δυο φορές, η άδεια που έβγαλαν οι προηγούμενες Κυβερνήσεις απορρίφθηκαν και οι δυο από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Εμείς φτιάξαμε ένα Προεδρικό Διάταγμα και το έχω περάσει και από το ΚΥΣΥΠ μαζί με τα αντισταθμιστικά οφέλη μια συμφωνία κυρίως για το ποια θα είναι αυτά τα αντισταθμιστικά οφέλη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Περιέγραφαν μέσα τα ΦΕΚ;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Βέβαια και τα περιέγραφαν.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Άρα λένε ψέματα που δεν τα περιγράφουν.

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Δεν λέω ότι λέει κανείς ψέματα, ούτε αλήθειες ούτε τίποτε από αυτά. Τα αντισταθμιστικά οφέλη είναι συμφωνίες κυρίων με τα Υπουργεία, με το Δήμο Αθηναίων, με οτιδήποτε θεωρήθηκε ότι είναι μέρος μιας συμφωνίας. Πολύ φασαρία για το τίποτε, υπάρχει μια συζήτηση θα καταλήξουμε νομίζω σύντομα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πότε;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Πολύ σύντομα.  Ευχαριστώ πολύ.

Παράβολα & Πρόστιμα – Μειώσεις & Κοινωνικά Κριτήρια

Μειώσεις στα παράβολα

Μειώνονται στο μισό τα παράβολα για όλες τις περιπτώσεις εκτός από την τελευταία που το παράβολο παραμένει σταθερό: 

 1. 250 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τ.μ.
 2. 500 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι 500 τ.μ.
 3. 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 500 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ.
 4. 4. 000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 2.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ.
 5. 10.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερα των 5000 τ.μ.
Μειώσεις στα πρόστιμα

Μείωση του ενιαίου ειδικού προστίμου σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού

α) Εξακολουθούν να ισχύουν οι μειώσεις:

1. για ΑΜΕΑ που καταβάλλουν το 15%-20% του προστίμου ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας (για 80% και 67%) και το εισόδημα (με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 ευρώ για την πρώτη περίπτωση και 18.000 ή 24.000 ευρώ αντίστοιχα για τη δεύτερη περίπτωση).

2. για παλιννοστούντες ομογενείς και πολύτεκνους που καταβάλουν το 20% του προστίμου οι πρώτοι και το 20%-50% οι δεύτεροι, ανάλογα με τις περιπτώσεις, π.χ.:

– Τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, καταβάλλουν ποσοστό 30% του προστίμου. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για τις μονογονεϊκές οικογένειες.

– Πολύτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 80.000 ευρώ, καταβάλλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου.  Πολύτεκνοι με δευτερεύουσα κατοικία (επιφάνεια  μικρότερη των 80 τ.μ.), καταβάλλουν 50% του προστίμου.

β) Διευρύνονται τα κοινωνικά κριτήρια:

– σε μακροχρόνια ανέργους που καταβάλουν το 30% του προστίμου

– σε δικαιούχους επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης που καταβάλουν το 20% του προστίμου

Σημαντική και για τις δύο ομάδες είναι η απόφαση για διετή αναστολή καταβολής των δόσεων.

Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται, επίσης,  στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) επιπλέον κατά 20% εάν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη ψήφιση του νομοσχεδίου,

β) επιπλέον κατά 10% εάν υπαχθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο από τη ψήφιση του νομοσχεδίου,

γ) επιπλέον κατά 10% εφόσον υποβληθεί η μελέτη στατικής επάρκειας ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαγωγής.

– Εάν για την υπαγωγή αυθαίρετων ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες προσαρμογής: α)  με βάση  την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Αυθαίρετων Κατασκευών ή β) με βάση  την απόφαση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή του Περιφερειακού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής ή του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για τις αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις σε διατηρητέα κτίρια, τότε το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται κατά το κόστος των εργασιών προσαρμογής και μέχρι 50% αυτού, εξαιρούμενου του παραβόλου  εφόσον προσκομιστεί  βεβαίωση της Επιτροπής ή των Συμβουλίων ότι οι εργασίες προσαρμογής υλοποιήθηκαν προσηκόντως.

– Εάν για την υπαγωγή αυθαίρετων ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες εργασίες στατικής ενίσχυσης με την εκπόνηση στατικής μελέτης, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται κατά:

α) 60% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 3,

β) 50% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 2,

γ) 30% σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1.

– Μείωση 30% με 50% (ανάλογα με τα τετραγωνικά) θα ισχύσει για κτίσματα που ολοκλήρωσαν την ενεργειακή αναβάθμιση.

– Έκπτωση 20% προβλέπεται για όσους πληρώσουν εφάπαξ και 10% για όσους καταβάλουν το 30% του προστίμου.

Επίσης, μειώνονται, τα πρόστιμα για:

– τα κτίσματα που δεν έχουν οικοδομική άδεια, αλλά έχουν υπερβάσεις δόμησης μικρότερες από 100 έως 500 τ.μ.

– αυθαίρετες κατοικίες που έχουν κατασκευασθεί μεταξύ 1983-1993

– αυθαίρετα σε περιοχές εκτός σχεδίου και στις οποίες εκκρεμεί η έγκριση πολεοδομικής μελέτης

– αυθαίρετα υπόγεια – εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) – σοφίτες

– στάσιμους οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων που δεν είναι παραλιακοί και κοντά σε χιονοδρομικά κέντρα και που έχουν κατασκευασθεί πριν από το 1993

– Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα να μειωθεί κατά 20% η οφειλόμενη εισφορά ενός ιδιοκτήτη ακινήτου – για ακίνητα που μπαίνουν στο σχέδιο πόλης.

(*) Μείωση προστίμου δεν ισχύει εφόσον, πριν από την ημερομηνία υπαγωγής, εντοπιστούν οι αυθαίρετες κατασκευές ή οι αλλαγές χρήσης από το αρμόδιο Παρατηρητήριο. Στην περίπτωση αυτή, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται σε κάθε περίπτωση κατά 20%.

Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο αυξάνεται:

α) κατά 10%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή  χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος το τρίτο εξάμηνο από τη ψήφιση του παρόντος

β)  κατά 20%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή  χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος το τέταρτο εξάμηνο από τη ψήφιση του παρόντος

γ)   κατά 10%, αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση ευρίσκεται σε περιοχές προστασίας για τις οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν προεδρικά διατάγματα καθορισμού όρων δόμησης.

Περιβάλλον

– εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις υπαγωγής των αυθαιρέτων που βρίσκονται σε αιγιαλούς, δάση, ρέματα, κοινόχρηστους χώρους, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ.,

– αυξάνονται τα πρόστιμα σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές που καλύπτονται από ειδικά διατάγματα προστασίας (περιοχές NATURA κ.λπ.)