Εκ μέρους του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης σας γνωρίζουμε την περίληψη και την συνολική Έκθεση της Κατάστασης Περιβάλλοντος της Ελλάδας, η οποία έχει αναρτηθεί εδώ και μέρες στον ιστότοπο του Κέντρου και παρουσιάζεται σήμερα, Πέμπτη 1η Νοεμβρίου, στις 17:30, στην αίθουσα MC2,  του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συνοπτική Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Concise Report of State of the Environment in Greece

Πλήρης έκθεση:  Ελλάδα – Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος, 2018 (EL)
– Πρόλογος

– Κλιματική Αλλαγή

– Ποιότητα Ατμόσφαιρας

– Ακουστικό Περιβάλλον

– Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 
– Φύση – Βιοποικιλότητα

– Διαχείριση Αποβλήτων

– Οριζόντια Περιβαλλοντικά Θέματα

– Συμπεράσματα