Ο  Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτης Κουβέλης στο πλαίσιο της διαδικασίας οικειοθελούς παροχής της ναυτιλιακής κοινότητας, που ολοκληρώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ την τρέχουσα περίοδο και βρίσκεται στο  επίπεδο των τελικών προπαρασκευαστικών ενεργειών δήλωσε ότι :

 

– Η ναυτιλία των Ελλήνων, με το μεγάλο αριθμό εγκατεστημένων γραφείων διαχείρισης πλοίων και την μεγαλύτερη χωρητικότητα διαχειριζόμενου στόλου, έχει καταστήσει τη χώρα μας ένα από τα σημαντικότερα κέντρα πλοιοδιαχείρισης παγκοσμίως.

– Η ναυτιλία των Ελλήνων αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εξωστρέφειας.

   – Η Ελληνόκτητος ναυτιλία για το έτος 2018 συνέχισε να εκπροσωπεί άνω του 20% σε dwt  της παγκόσμιας χωρητικότητας και πλέον του 51% της ναυτιλίας της Ε.Ε.

    – Η σύνδεση της ναυτιλίας  με την οικονομία και την απασχόληση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι και γνώμονα της κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης που προωθεί η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο της ανάκαμψης της Εθνικής Οικονομίας .

– Η ελληνική ναυτιλία αποτελώντας έναν από τους σημαντικότερους τομείς της εθνικής οικονομίας, συνεισφέρει πάνω από 9% στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ) δια της καταβολής φόρου χωρητικότητας (tonnage tax) στα ελληνικά και στα διαχειριζόμενα από την Ελλάδα πλοία, αλλά κυρίως δια της εισαγωγής ναυτιλιακού συναλλάγματος που διοχετεύεται πολύπλευρα στην οικονομία. 

 

 – Στην παρούσα φάση, η πρωτοβουλία εθελοντικής υποστήριξης της εθνικής οικονομίας της χώρας μας από την ελληνική εφοπλιστική κοινότητα αποφασίστηκε να διενεργηθεί δια της καταβολής σταθερού ποσοστού 10% επί των εισαγομένων ναυτιλιακών μερισμάτων των φυσικών προσώπων, για αόριστη χρονική διάρκεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Ποντοπόρου Ναυτιλίας του ΥΝΑΝΠ, ο αριθμός των πλοίων που συμμετέχουν, μέχρι σήμερα, στη νέα διαδικασία «Οικειοθελούς Παροχής» ανέρχεται σε υψηλό ποσοστό του διαχειριζόμενου στόλου της ποντοπόρου ναυτιλίας με τη δηλωθείσα χωρητικότητα να φτάνει στο 95% της χωρητικότητας της ποντοπόρου ναυτιλίας.

 

Παράλληλα, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Φώτης Κουβέλης, χαιρετίζοντας την ενεργό συμμετοχή της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας στη διαδικασία της οικειοθελούς παροχής, επεσήμανε ότι:

– Για τους Έλληνες, η θάλασσα και η ναυτιλία, αποτελεί στοιχείο της ύπαρξης και ταυτότητάς τους διαχρονικά και ιστορικά .

– Χάρη στην ελληνική ναυτοσύνη και ναυτική επιχειρηματικότητα, οι Έλληνες ναυτικοί και πλοιοκτήτες καταγράφουν τις επιτυχίες της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.

– Η σχεδόν καθολική συμμετοχή της ναυτιλιακής κοινότητας στη νέα οικειοθελή παροχή, πέραν από τα αυτονόητα δημοσιονομικά οφέλη, επιβεβαιώνει ότι η δημιουργική Ελλάδα είναι παρούσα στην προσπάθεια κεφαλαιοποίησης της αναπτυξιακής πορείας της χώρας μας.

– Το γεγονός αυτό  δίνει ελπίδα, δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και  κατανόησης για την αντιμετώπιση της σημερινής κατάστασης .