ΑΠΕ/ΜΠΕ

Νέα πτώση κατέγραψε ο δείκτης ανεργίας στην Ελλάδα καθώς τον Ιούνιο διαμορφώθηκε στο 21,2% έναντι 21,5% το Μάιο του 2017 και 23,5% τον Ιούνιο του 2016.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.775.939 άτομα, ενώ οι άνεργοι διαμορφώθηκαν σε 1.017.127 άτομα. Συνολικά, ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ορίστηκε σε 3.220.317 άτομα.

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2016, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 87.099 άτομα (2,4%), οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 115.943 άτομα (10,2%) και οι οικονομικά μη ενεργοί συρρικνώθηκαν κατά 6.599 άτομα (0,2%).

Σε σχέση με τον Μάιο του 2017, οι απασχολούμενoι σημείωσαν αύξηση κατά 16.857 άτομα (0,4%), οι άνεργοι διολίσθησαν κατά 13.867 άτομα (1,3%) και οι οικονομικά μη ενεργοί περιορίστηκαν κατά 5.768 άτομα (0,2%).

Στα ποιοτικά στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας μεταξύ των ανδρών διαμορφώθηκε στο 17,9% και των γυναικών στο 25,3%. Σε ηλικιακό επίπεδο, η υψηλότερη ανεργία παρατηρήθηκε στην ομάδα 15-24 ετών (43,3%) και στην ομάδα 25-34 ετών (26,8%).

Τέλος, σε γεωγραφική βάση, η περιφέρεια Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας εμφάνισε το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων (26,9%), ενώ ακολούθησε η περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης (22,6%).