ΑΠΕ/ΜΠΕ

Τα θέματα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων Γ’ τάξης ημερησίου και Δ’ τάξης εσπερινού γενικού λυκείου στα μαθήματα:

–  Φυσικής προσανατολισμού

–  Ιστορίας προσανατολισμού

–  Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Τα θέματα των Εισαγωγικών Εξετάσεων τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό στα μαθήματα:

–   Φυσικής προσανατολισμού

–   Ιστορίας προσανατολισμού

–   Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον