–      Ψηφιακά Συστήματα

–      Οικοδομική

–      Προγραμματισμός Υπολογιστών