–            Τεχνολογία Δικτύων και Επικοινωνιών – Δίκτυα Υπολογιστών

–            Καλλιέργεια Ανθοκομικών Φυτών