ΑΠΕ/ΜΠΕ

–          Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης

–          Στοιχεία Ανατομίας – Φυσιολογίας ΙΙ

–          Στοιχεία Μηχανών

–          Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις