Ορίζεται, σύμφωνα με διάταξη του νόμου, ως καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, η τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουνίου. Με αυτόν τον τρόπο δεν επηρεάζεται ο χρόνος καταβολής των δόσεων των εν λόγω προσώπων και συνάμα διατηρείται ο προβλεπόμενος αριθμός των έξι (6) δόσεων.