Τέταρτη Φάση – Ανακλήσεις & Διακοπές  Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών στη ΓΓ του ΥΠΠΕΘ για το Σχολικό Έτος 2017-2018.

Το έγγραφο σε μορφή pdf