Κύρια σημεία

 • Η ελληνική κυβέρνηση, δια του Υπουργού Οικονομικών, κατέθεσε στη Βουλή το Σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2018. Ο προϋπολογισμός αυτός είναι ο τελευταίος της περιόδου του 3ου ελλ. προγράμματος το οποίο & ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Αύγουστο. Βασικός στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι η ασφαλής και αμετάκλητη έξοδος από την μνημονιακή επιτροπεία. Βασική προϋπόθεση για αυτό είναι η τήρηση των συναποφασισμένων δημοσιονομικών στόχων αλλά και θεμελιώδης αρχή το κράτος να πορεύεται βάσει αξιόπιστων προϋπολογισμών. Η θετική πορεία που αποτυπώνεται και στο Σχέδιο του Προϋπολογισμού είναι σταθερή και απρόσκοπτη. Στόχος μας να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο.

 

 • Το 2017 θα είναι η 3η συνεχόμενη χρονιά που η χώρα επιτυγχάνει & υπερβαίνει τους δημοσιονομικούς στόχους ενώ επίτευξή τους αναμένεται & για το 2018. Το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2017 αναμένεται να υπερβεί σημαντικά το στόχο του 1,75%, φθανοντας στο 2,21%. Το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης του 2018 προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,57% του ΑΕΠ – συμβατό με τους στόχους του προγράμματος. Η ελληνική οικονομία αναμένεται να πετύχει ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 2% για το 2017, ενώ για το 2018 αναμένεται περαιτέρω αύξηση στο 2,4%.

 

 • Η υπέρβαση για το 2017 επιτρέπει την εφάπαξ δαπάνη για την ενίσχυση και προστασία ευάλωτων οικονομικά συμπολιτών μας. Επιτρέπει επίσης μια σειρά άλλων δράσεων που θα εξειδικευθούν αργότερα με βάση τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Το 2018 θα υπάρχει η δυνατότητα για τη συνέχιση δράσεων κοινωνικής πολιτικής αλλά και την έναρξη νέων, μεταξύ των οποίων:
  → Εφαρμογή του προγράμματος για το ΚΕΑ, με πιστώσεις ύψους €760 εκ. που θα ανακουφίσει πάνω από 250 χιλ. νοικοκυριά σε συνθήκες φτώχειας
  → Διάθεση ποσού €320 εκ. για την προστασία ευάλωτων οικονομικά νοικοκυριών και για παρεμβάσεις στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας
  → Προστασία της κύριας κατοικίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών με εισοδηματικά & περιουσιακά κριτήρια – συνεισφορά του δημοσίου €100 εκ.

 

 • Γίνεται συστηματική προσπάθεια στον τομέα της προσέλκυσης επενδύσεων, δεδομένου & του θετικού μομέντουμ που διαμορφώνεται πλέον για τη χώρα. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να στηρίξει κάθε σημαντική επενδυτική προσπάθεια που θα αποδώσει σημαντικά οφέλη στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Παράλληλα, είναι εξίσου αποφασιστική στην τήρηση της νομιμότητας, των ευρωπαϊκών κανόνων και των συμβατικών υποχρεώσεων του ελλ. δημοσίου.

 

 • Μετά και τη χθεσινή γνωμοδότηση του ΚΑΣ, γίνεται ένα μεγάλο βήμα για την υλοποίηση μιας σημαντικής επένδυσης στο Ελληνικό. Εκμηδενίζονται οι νομικοί κίνδυνοι που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μελλοντικά ανυπέρβλητα εμπόδια για την υλοποίηση της επένδυσης. Και όλα αυτά με σεβασμό στην κείμενη νομοθεσία και με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.Η κήρυξη αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή δεν συνεπάγεται περιορισμούς δόμησης αλλά μόνο αυξημένη επιτήρηση κατά την υλοποίηση της επένδυσης. Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης που ενδεχομένως θα απαιτηθούν στο μέλλον. Η συγκεκριμένη απόφαση είναι πλήρως συμβατή με τις υποχρέωσεις του ελληνικού δημοσίου. Aνοίγει το δρόμο για να πληρωθεί το σύνολο των αναβλητικών αιρέσεων για τη μεταβίβαση των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ στον αντισυμβαλλόμενο.

 

 • Η νομική κατοχύρωση της ταυτότητας φύλου, έρχεται να εκπληρώσει μια αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας. Η Κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί σημαντικές και απαραίτητες τομές στον τομέα των δικαιωμάτων που συγκροτούν ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό κράτος δικαίου.

 

 • Θέλω τέλος εκ μέρους της ελλ. κυβέρνησης να δώσω συγχαρητήρια στην Ελληνική Αστυνομία για την επιτυχία της επιχείρησης απελευθέρωσης του κ. Λεμπιδάκη.

Εισαγωγική τοποθέτηση

Κυρίες και Κύριοι,

Η ελληνική κυβέρνηση, δια του Υπουργού Οικονομικών, κατέθεσε τη Δευτέρα στη Βουλή το Σχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2018.

Ο προϋπολογισμός αυτός, είναι ο τελευταίος της περιόδου του τρίτου ελληνικού προγράμματος, το οποίο ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Αύγουστο.

Έχουμε επανειλλημένα διακηρύξει ότι ο βασικός στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι η ασφαλής και αμετάκλητη έξοδος από την μνημονιακή επιτροπεία.

Βασική προϋπόθεση για να συμβεί αυτό, είναι η τήρηση των συναποφασισμένων δημοσιονομικών στόχων τόσο για να μην υπάρχει έδαφος για απαιτήσεις πέραν των συμφωνηθέντων, όσο όμως και για την εμπέδωση της εμπιστοσύνης και την ανάκτηση της αξιοπιστίας της χώρας, στοιχεία απαραίτητα για την σταθερή και διατηρήσιμη πρόσβαση της χώρας στις διεθνείς αγορές χρήματος.

Πέραν όμως αυτών, αποτελεί θεμελιώδη αρχή για ένα σοβαρό και αξιόπιστο κράτος, ανεξαρτήτως διεθνών δεσμεύσεων ή άλλων πιέσεων, να είναι σε θέση να πορεύεται στη βάση αξιόπιστων προϋπολογισμών. Να έχει δηλαδή, τη δυνατότητα να κατευθύνει πόρους, να σχεδιάζει και να υλοποιεί πολιτικές, σε στέρεη βάση και όχι σε κινούμενη άμμο, όπως δυστυχώς συνέβη στο παρελθόν, με καταστροφικές συνέπειες για την κοινωνική πλειοψήφία.

Με βάση το Σχέδιο του Προϋπολογισμού, το 2017 θα είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η Ελλάδα επιτυγχάνει και υπερβαίνει τους δημοσιονομικούς της στόχους, ενώ παράλληλα αναμένεται η επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου και για το 2018.

Συγκεκριμένα, το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2017 αναμένεται να υπερβεί σημαντικά το στόχο του 1,75%, φθανοντας στο 2,21%. Ενώ το αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης του 2018, προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 3,57% του ΑΕΠ (6.671  εκατ. ευρώ) εντός δηλαδή των στόχων του προγράμματος.

Επίσης, η ελληνική οικονομία αναμένεται να πετύχει ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 2% για το 2017, ενώ για το 2018 αναμένεται περαιτέρω αύξηση στο 2,4%.

Η υπέρβαση για το 2017 επιτρέπει την εφάπαξ δαπάνη για την ενίσχυση και προστασία ευάλωτων οικονομικά συμπολιτών μας καθώς και για μία σειρά άλλων δράσεων που θα εξειδικευθούν αργότερα με βάση τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση επιτρέπει την κατανομή των πόρων με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα και το 2018 να υπάρχει η δυνατότητα για τη συνέχιση δράσεων κοινωνικής πολιτικής αλλά και την έναρξη νέων, μεταξύ των οποίων:

Η εφαρμογή του προγράμματος για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, με πιστώσεις ύψους 760 εκατ. ευρώ που θα  ανακουφίσει πάνω από 250 χιλιάδες νοικοκυριά που βιώνουν συνθήκες φτώχειας.

Η διάθεση ποσού 320 εκατ. ευρώ, που εξασφαλίστηκε από την επισκόπηση των πρωτογενών λειτουργικών δαπανών και προορίζεται για την προστασία ευάλωτων οικονομικά νοικοκυριών και για παρεμβάσεις στον κρίσιμο τομέα αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας.

Η συνεισφορά του δημοσίου, με ποσό ύψους 100 εκατ. ευρώ, για την προστασία της κύριας κατοικίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η θετική πορεία που αποτυπώνεται και στο Σχέδιο του Προϋπολογισμού, για την ελληνική οικονομία, είναι σταθερή και απρόσκοπτη. Στόχος μας είναι να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο, μέσω από τη συστηματική προσπάθεια που γίνεται στον τομέα της προσέλκυσης επενδύσεων, δεδομένου και του θετικού μομέντουμ που διαμορφώνεται πλέον για τη χώρα.

Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να στηρίξει κάθε σημαντική επενδυτική προσπάθεια που θα αποδώσει οφέλη στην ελληνική οικονομία και την κοινωνία. Παράλληλα, όμως, είναι εξίσου αποφασιστική στην τήρηση της νομιμότητας, των ευρωπαϊκών κανόνων αλλά και των συμβατικών υποχρεώσεων του ελληνικού δημοσίου όπως αρμόζει σε μια δικαιοκρατούμενη πολιτεία.

Αυτή άλλωστε είναι και η θεμελιώδης προϋπόθεση για την διοικητική αποτελεσματικότητα και την υλοποίηση κάθε επενδυτικού σχεδίου.

Τα παραπάνω ισχύουν απολύτως και στην περίπτωση της επένδυσης στο Ελληνικό.

Μετά και τη χθεσινή γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, γίνεται ένα μεγάλο βήμα για την υλοποίηση μιας σημαντικής  επένδυσης, με σεβασμό στην κείμενη νομοθεσία, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ενω εκμηδενίζονται  οι νομικοί κίνδυνοι που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μελλοντικά ανυπέρβλητα εμπόδια για την υλοποίηση της επένδυσης.

Συγκεκριμένα το ΚΑΣ γνωμοδότησε υπέρ της κήρυξης αρχαιολογικού χώρου έκτασης περίπου 300 στρεμμάτων εντός της περιοχής της επένδυσης ενώ ενέκρινε την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης που είχε καταθέσει ο επενδυτής.

Σημειώνω με έμφαση ότι η κήρυξη αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή δεν συνεπάγεται περιορισμούς δόμησης αλλά μόνο αυξημένη επιτήρηση κατά την υλοποίηση της επένδυσης.

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να διασφαλίσει την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης που ενδεχομένως θα απαιτηθούν στο μέλλον.

Η συγκεκριμένη απόφαση είναι πλήρως συμβατή με τις υποχρέωσεις του ελληνικού δημοσίου που απορρέουν από την αρχική σύμβαση και ανοίγει το δρόμο για να πληρωθεί το σύνολο των αναβλητικών αιρέσεων για τη μεταβίβαση των μετοχών της Ελληνικό ΑΕ στον αντισυμβαλλόμενο.

Οποιαδήποτε αμφισβήτηση της νομικής ορθότητας της διαδικασίας από όπου και αν αυτή προέρχεται υπονοεί ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να παρακάμψει ή/και να παραβεί το νόμο. Όποιος όμως υποστηρίζει αυτή την άποψη θα πρέπει ταυτόχρονα να εξηγήσει αν προτείνει επίσης την παράκαμψη του Συμβουλίου της Επικρατείας αλλά και εν γένει πως αντιλαμβάνεται τη σχέση του ελληνικού δημοσίου με τους επενδυτές σε μια ευνομούμενη χώρα της ΕΕ.

Παράλληλα όμως με το κρίσιμο μέτωπο της οικονομίας, η Κυβέρνηση συνεχίζει να υλοποιεί σημαντικές και απαραίτητες τομές στον τομέα των δικαιωμάτων, οι οποίες συγκροτούν ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό κράτος δικαίου.

Η νομική κατοχύρωση της ταυτότητας φύλου, έρχεται να εκπληρώσει μια αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι σε συμπολίτες μας που βίωσαν σε όλη τους τη ζωή τις συνέπειες του συντηρητισμού και του αναχρονισμού.

Έχοντας ως σημείο εκκίνησης τη συνταγματική αρχή της προστασίας της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και συμβαδίζοντας με τη διεθνή πραγματικότητα, το νομοσχέδιο εξασφαλίζει ευνοϊκότερες και ευκολότερες διαδικασίες για την αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Τονίζοντας το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού, αφαιρώντας την προϋπόθεση της χειρουργικής αλλαγής φύλου, είτε πρόκειται για διεμφυλικά είτε για μεσοφυλικά άτομα.

Ευελπιστούμε, η Εθνική Αντιπροσωπεία να εγκρίνει με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, μακριά από μικροκομματικές σκοπιμότητες και διαστρεβλώσεις που διεγείρουν συντηρητικά αντανακλαστικά.

Κλείνοντας θέλω εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης να δώσω συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία για την επιτυχία της επιχείρησης απελευθέρωσης του κ. Λεμπιδάκη.

Ο ΠΘ χθες είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον αστυνομικό διευθυντή περιφέρειας  κρήτης κύριο Λαγουδάκη και να του εκφράσει τα συγχαρητήρια του για τους χειρισμούς του στην υπόθεση.

Ο τρόπος εξάλλου που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει και τα ζητήματα αντεγκληματικής πολιτικής δίνει έμφαση στην αποτελεσματικότητα και όχι στον επικοινωνιακό παροξυσμό που το μόνο στο οποίο προσβλέπει είναι στην δημιουργία κλίματος φόβου στην ελληνική κοινωνία.

Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας.

Απαντήσεις στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων

ΖΟΡΜΠΑ: Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να επανέλθω στην υπόθεση του Ελληνικού. Η κυβέρνηση σαφώς, όπως είπατε και σήμερα, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση του ΚΑΣ. Θέλω να μου πείτε, τι περιμένετε αυτή τη στιγμή από την πλευρά του επενδυτή και ποια είναι τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση του έργου;

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Από την πλευρά του επενδυτή περιμένουμε τον σεβασμό των συμβατικών του υποχρεώσεων. Τα επόμενα βήματα είναι ότι, θα εκδοθούν οι προβλεπόμενες υπουργικές αποφάσεις εκ μέρους του υπουργείου Πολιτισμού και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες, ώστε εντός της συμφωνημένης προθεσμίας να εκδοθεί σε Προεδρικό Διάταγμα, τόσο το σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυξης του έργου, όσο φυσικά και οι εφαρμοστικές του σχεδίου υπουργικές αποφάσεις,  έτσι ώστε να πληρωθούν – ξαναλέω-  όλες οι αιρέσεις, όλες οι προϋποθέσεις, δηλαδή για την μεταβίβαση των μετοχών της «Ελληνικό Α.Ε» από την μεριά του ελληνικού δημοσίου στην μεριά του επενδυτή και άρα να εκκινήσει η διαδικασία υλοποίησης των έργων της επένδυσης. Νομίζω ότι είναι προφανές, ότι η διαδικασία θα κινηθεί με τους γρηγορότερους δυνατούς ρυθμούς και πάρα πολύ γρήγορα θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε την, από την μεριά του ελληνικού Δημοσίου, εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων.

ΜΑΝΗ: Μετά τη χθεσινή απόφαση του ΚΑΣ, η κυβέρνηση φοβάται υπαναχώρηση του επενδυτή με προβολή του μνημονίου συναντίληψης που είχε υπογραφεί μεταξύ αυτού και του ελληνικού Δημοσίου; Ενδεχόμενο υπαναχώρησης; 

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι δεν θα υπάρξει καμία τέτοια κίνηση. Εξάλλου, από την αρχική σύμβαση η οποία με νόμο έχει κυρωθεί σε σχέση με το «Ελληνικό Α.Ε», προβλέπονται πολλοί συγκεκριμένοι λόγοι που θα μπορούσαν να θεμελιώσουν μία υπαναχώρηση του επενδυτή. Ένας εξ αυτών είναι, να μην τηρηθούν τα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα εκ μέρους του ελληνικού Δημοσίου, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει. Και ο δεύτερος λόγος είναι να υπάρξει περιορισμός δόμησης άνω του 30% της δομήσιμης επιφάνειας, της επιφάνειας που έχει προτείνει ο επενδυτής στο master plan του, ως μέρος δόμησης. Τέτοιου είδους περιορισμός. Αυτοί είναι οι δύο λόγοι που προβλέπονται για να μπορέσει να θεμελιωθεί μία τέτοια κίνηση. Όπως καταλαβαίνετε, δεν πληρείται κανένας εκ των δύο. Επομένως, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία ότι η επενδυτική διαδικασία θα συνεχίσει κανονικά στη βάση όλων όσων έχουν συναποφασιστεί, συνυπογραφεί και ψηφιστεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο.

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ: Κύριε εκπρόσωπε, μιλήσατε πριν για την κατανομή των πόρων από την υπεραπόδοση. Μιλήσατε για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Έχει αποφασιστεί τι μορφή θα έχει αυτό το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης; Θα είναι όπως δόθηκε πέρυσι, για παράδειγμα; Έχουν γίνει οι σχετικές συζητήσεις; Μπορείτε να μου το διευκρινίσετε λίγο;

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης είναι μία μορφή επιδόματος, η οποία επαναλαμβάνεται πλέον και θα επαναλαμβάνεται σε κάθε προϋπολογισμό. Όπως υπήρχε στον προϋπολογισμό του 2016 πρόβλεψη για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης με συγκεκριμένο ποσό και το οποίο αφορούσε εκατοντάδες χιλιάδες συνανθρώπους μας, κατά τον ίδιο τρόπο το 2017 θα υπάρξει εκ νέου η πρόβλεψη αυτή στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους για την παροχή του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, ύψους επτακοσίων εξήντα εκατομμυρίων ευρώ, που θα καλύπτει περίπου διακόσιες πενήντα χιλιάδες νοικοκυριά. Αυτό είναι μία διαφορετική υπόθεση, μία επαναλαμβανόμενη επιδοματική πολιτική εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Από κει και πέρα σε ό,τι αφορά το υπερπλεόνασμα, δηλαδή, το ποσό κατά το οποίο υπερβαίνεται ο στόχος πρωτογενούς πλεονάσματος που έχουμε συμφωνήσει με τους εταίρους μας, έχουμε την δυνατότητα να προχωρήσουμε σε εφάπαξ παροχές, οι οποίες ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να συγκεκριμενοποιηθούν. Όταν έχουμε τα απαραίτητα στοιχεία για το ακριβές ύψος της υπέρβασης, θα αποφασίσουμε και τον τρόπο της κατανομής της.

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ: Ακούγοντας, κύριε εκπρόσωπε, σήμερα το πρωί τον σύμβουλο του κ. Σαμαρά, λίγο μπερδεύτηκα. Σας εγκαλούσε το προηγούμενο διάστημα με τα πρωτογενή πλεονάσματα κ.τ.λ., αν θα πρέπει να δώσετε λεφτά και εσείς δεν απαντούσατε. Σήμερα, λοιπόν είπε, τον άκουσα να λέει, ότι δεν μπορείτε να τα δώσετε αυτά τα χρήματα όπου θέλετε και πολύ δε περισσότερο όπου τα δώσατε την προηγούμενη φορά. Διότι υπάρχει, λέει, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, μία δέσμευση προς τα πού θα κατευθυνθούν αυτά τα πλεονάσματα. Ισχύει κάτι τέτοιο;

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει δέσμευση ως προς τα ποσά υπέρβασης του πρωτογενούς πλεονάσματος που δεν θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2017. Από κει και πέρα, εάν υπάρξει και νέα μεγαλύτερη υπεραπόδοση, θα ακολουθηθεί η συμφωνημένη με τους εταίρους διαδικασία, έτσι ώστε να μην τεθεί σε καμία περίπτωση διακινδύνευση ως προς την επίτευξη του στόχου 1,75%. Από κει και πέρα, οι δεσμεύσεις της ελληνικής κυβέρνησης είναι δεδομένες και στη βάση αυτών των δεσμεύσεων παρόλα αυτά υπάρχει η δυνατότητα για την κατανομή υπερπλεονάσματος, σε ένα πλαίσιο συμφωνίας και διαλόγου και με τους εταίρους μας.

ΚΕΧΑΓΙΑ: Κύριε Εκπρόσωπε, πέρυσι στους χαμηλοσυνταξιούχους κάτω των 800 ευρώ, δόθηκαν περί τα 600-650 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το υπερπλεόνασμα, που εκτιμά η κυβέρνηση και αποτυπώνεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που θα χορηγηθεί φέτος, πόσων εκατοντάδων εκατομμυρίων θα είναι;

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να προσδιορίσω συγκεκριμένο νούμερο. Έχουμε πει ότι εντός Νοεμβρίου, όταν θα έχουμε και την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού και θα είμαστε απολύτως και ολοκληρωτικά βέβαιοι για το ποσό της υπεραπόδοσης, θα προβούμε στις απαραίτητες ανακοινώσεις με τον πιο επίσημο τρόπο.

ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, θα ήθελα ένα σχόλιο της κυβέρνησης σχετικά με τους σκληρούς τόνους, με τους οποίους ο βασιλιάς της Ισπανίας απευθύνθηκε στην κυβέρνηση της Καταλονίας. Και τι σκέφτεται η κυβέρνηση σχετικά με την επικείμενη ανακήρυξη ανεξαρτησίας της Καταλονίας, όπως την προανήγγειλε ο Πρόεδρος της καταλανικής κυβέρνησης.

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν πρόκειται να σχολιάσω δηλώσεις κανενός ευρωπαίου αξιωματούχου, όπως και δεν θα σχολιάσω δηλώσεις κανενός αρχηγού κράτους. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κάτι τέτοιο να γίνει αποδεκτό στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου, αλλά και στο πλαίσιο της λειτουργίας της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό το οποίο οφείλουμε να πούμε σε ό,τι αφορά τα γεγονότα στην Καταλονία, είναι ότι εμείς τα βλέπουμε από τη σκοπιά μιας χώρας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία, ωστόσο, βρίσκεται σε μία εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή και παίρνει εξαιρετικά σοβαρά, ζητήματα που αφορούν την εθνική κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα, αλλά και την αρχή της μη αλλαγής των συνόρων. Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, οι εικόνες που είδαμε το προηγούμενο σαββατοκύριακο είναι εξαιρετικά θλιβερές και θα μπορούσε κανείς να πει, οτι ενισχύουν αποσχιστικά αλλά και εθνικιστικά κινήματα, θέτοντας σε διακινδύνευση την ίδια την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ: Επ’ αυτού, κύριε Εκπρόσωπε. Πιστεύετε ότι η παρέμβαση του βασιλιά μπορεί να συμβάλει στον κατευνασμό της κρίσης;

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό το οποίο μπορεί να συμβάλει στον κατευνασμό της κρίσης, είναι ο δημοκρατικός διάλογος και αυτή είναι η σταθερή αρχή της ελληνικής κυβέρνησης.

ΚΑΡΑΛΗΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, μιας και η συζήτηση πήγε σε ένα εξωτερικό θέμα, να έρθουμε λίγο σε ένα εξωτερικό θέμα που μας αφορά άμεσα. Προ ημερών, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας προανήγγειλε την κοινή συνεδρίαση των υπουργικών συμβουλίων Αλβανίας και Κοσσόβου στα τέλη του Νοέμβρη, με στόχο την κατάργηση των συνόρων μεταξύ Αλβανίας και Κοσσόβου. Προφασίζεται τη δημιουργία μιας περιφερειακής οικονομικής ζώνης. Επειδή δεν έχει γίνει πολλή συζήτηση γι’ αυτό, είναι μία άκρως ανησυχητική εξέλιξη στα Βαλκάνια, που μας αφορά άμεσα λόγω των σχέσεων που έχουμε  με την Αλβανία και οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα καλές αυτή την περίοδο. Κατ’ αρχάς θα ήθελα ένα σχόλιο. Και δεύτερον, πώς η ελληνική πλευρά θα αντιμετωπίσει αυτή την πρωτοβουλία των Τιράνων, που, εν τέλει, μπορεί κάποιος να ισχυριστεί πολύ δικαιολογημένα ότι εντάσσεται στο σχέδιο του γενικότερου, αυτού που λέγεται τέλος πάντων, αλβανικός αλυτρωτισμός.

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ειδικά σε μία περιοχή όπως τα Βαλκάνια, οι αλυτρωτισμοί δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε όλα τα ζητήματα, ανεξαρτήτως από πού προκύπτουν, είναι η αρχή του σεβασμού της εθνικής κυριαρχίας και η αρχή της μη αλλαγής των συνόρων, έτσι όπως προβλέπεται εξάλλου και από όλες τις διεθνείς συμβάσεις, που δεσμεύουν το σύνολο των εταίρων μας, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και αλλού. Από εκεί και πέρα, η ελληνική κυβέρνηση έχει διακηρύξει ότι ο στόχος της είναι να βρίσκεται σε έναν διαρκή και εποικοδομητικό διάλογο με την αλβανική κυβέρνηση, αλλά και με όλες τις βαλκανικές κυβερνήσεις. Και αυτό θα πρέπει να το λάβει και η αλβανική κυβέρνηση πάρα πολύ σοβαρά, διότι ο μοναδικός δρόμος για την ευημερία, όχι μόνο της Αλβανίας, αλλά και της Ελλάδας, αλλά και του συνόλου των χωρών των Βαλκανίων είναι ο εποικοδομητικός διάλογος και όχι οι μονομερείς ενέργειες.

ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ: Να έρθουμε λίγο στο νομοσχέδιο για τη νομική κατοχύρωση της ταυτότητας φύλου. Η αποστροφή σας προηγουμένως για «συντηρητικά αντανακλαστικά» αναφέρεται και στους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας και όχι μόνον των Ανεξάρτητων Ελλήνων, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι εξέφραζαν κάποιες επιφυλάξεις, ειδικά για τη διάταξη για τα 15 έτη;

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εντός του Κοινοβουλίου διεξάγεται ένας ανοιχτός και εποικοδομητικός διάλογος. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι η κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία πήρε και την πρωτοβουλία για την κατάθεση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, θα μπορούσε να κατηγορηθεί για «συντηρητικά αντανακλαστικά». Ξέρετε ότι εμείς, ως ελληνική κυβέρνηση, έχουμε μέσα στα τελευταία δύο χρόνια καταθέσει και ψηφίσει νομοσχέδια, τα οποία χρόνιζαν και τα οποία επίλυαν ζητήματα προστασίας ατομικών δικαιωμάτων, που λίμναζαν για χρόνια, παρά τις αντι-συντηρητικές κορώνες, οι οποίες ακούγονταν πολλές φορές από μερίδα του πολιτικού συστήματος. Συγκεκριμένα, σας θυμίζω την ιθαγένεια, σας θυμίζω το Σύμφωνο Συμβίωσης μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, σας θυμίζω την κατάργηση, για παράδειγμα, των φυλακών τύπου Γ΄ και άλλων μεγάλων πολιτικών πρωτοβουλιών, που πήρε η ελληνική κυβέρνηση για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Επομένως, ως προς αυτό το σημείο, δεν νομίζω ότι μπορεί να καταλογίσει κανείς στην ελληνική κυβέρνηση συντηρητικά αντανακλαστικά. Και στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία, επίσης. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι το πρόβλημα, αυτή τη στιγμή, το έχει η Νέα Δημοκρατία, η οποία καλείται να συμβιβάσει μια μειοψηφική φιλελεύθερη πτέρυγα με την ακροδεξιά ηγεμονία, την οποία φαίνεται να ασκεί στο εσωτερικό της Ν.Δ. η ομάδα πέριξ του κυρίου Γεωργιάδη, αλλά και άλλων πρώην ή ακόμη και νυν ακροδεξιών στελεχών της, που αυτή τη στιγμή αντιπαρατίθενται σκληρά στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Παρ΄ όλα αυτά, εγώ επιμένω ότι οι προοδευτικές δυνάμεις του ελληνικού Κοινοβουλίου, οι δυνάμεις οι οποίες στηρίζουν τα αιτήματα του πολιτικού φιλελευθερισμού έχουν τη δυνατότητα, μέσα στα πλαίσια του δημοκρατικού διαλόγου, να συναινέσουν και να στηρίξουν αυτή την εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία, την οποία παίρνει η ελληνική κυβέρνηση.

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ: Εκφράσατε νωρίτερα την ελπίδα να ψηφιστεί από τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία. Ωστόσο, βουλευτές της συγκυβέρνησης έχουν πει μέχρι τώρα ότι δεν θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Ακούσαμε το πρωί τον κ. Κατσίκη, για παράδειγμα, που είπε ότι οι Ανεξάρτητοι Έλληνες δεν θα το ψηφίσουν. Μήπως σκέφτεται η κυβέρνηση να πάρει πίσω, ενδεχομένως, κάποιες διατάξεις…

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, όχι.

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ: …γιατί θα υπάρχει και θέμα δεδηλωμένης;

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπάρχει κανένα θέμα δεδηλωμένης. Σε καμία περίπτωση δεν τίθεται αυτό το ζήτημα. Όποιος το θέτει, δεν έχει κάνει τα μαθήματα Συνταγματικού Δικαίου, που απαιτούνται, για να μπορέσει κανείς να συμμετέχει στη δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα. Δεν θέλω να το σχολιάσω περαιτέρω αυτό. Αλλά, αν θέλετε, μπορούμε να επεκταθούμε.

Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα, ενδεχομένως, της διαφορετικής ψήφου σε επιμέρους άρθρα, νομίζω ότι δεν είναι το κεντρικό. Αυτό το οποίο είναι το κεντρικό είναι, αν επί της αρχής τα πολιτικά κόμματα, που αυτή τη στιγμή συμμετέχουν στο ελληνικό Κοινοβούλιο, στηρίζουν ή δεν στηρίζουν τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία. Επομένως, ξαναλέω, το πρόβλημα θεωρώ ότι δεν το έχει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Αντιθέτως, το έχει η Ν.Δ.,  η οποία δεν έχει καν δηλώσει αν επί της αρχής στηρίζει ή δεν στηρίζει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να το κάνει, καθώς, όπως είπα και προηγουμένως, ο κ. Μητσοτάκης έχει επιτρέψει ή έχει επιβάλλει, ίσως, την ηγεμονία μιας ακροδεξιάς ομάδας σε ζητήματα που αφορούν την πολιτική καθοδήγηση του κόμματός του.

ΚΕΧΑΓΙΑ: Μια διευκρίνιση θα ήθελα, κύριε Εκπρόσωπε. Αυτή η κοινωνική δράση 320 εκατομμυρίων ευρώ για την παιδική φτώχεια, που θα πάει σε φτωχά νοικοκυριά, πού εντάσσεται; Δεν είναι ούτε στο κοινωνικό μέρισμα, ούτε στην κοινωνική αλληλεγγύη. Είναι κάτι έξτρα;

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι μια επιπλέον δράση, η οποία προκύπτει από τις δυνατότητες που έχουν δημιουργηθεί μετά από την επισκόπηση δαπανών, την οποία ολοκληρώνει το υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

ΦΑΣΟΥΛΑΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, σε δύο εβδομάδες από τώρα, ο Πρωθυπουργός, όπως τουλάχιστον έχει ανακοινωθεί, θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ. Υπάρχει μια πρώτη γεύση της ατζέντας με τον Αμερικανό Πρόεδρο;

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό ταξίδι, το οποίο αποφασίστηκε εκ μέρους του Έλληνα Πρωθυπουργού, μετά την σχετική πρόσκληση που πήρε από τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον κ. Τραμπ. Και νομίζω ότι σηματοδοτεί και την αλλαγή σελίδας, που έχει επισυμβεί, όχι μόνον στην ελληνική οικονομία, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται πλέον την  Ελλάδα ξένοι, κεντρικής σημασίας, πολιτικοί ηγέτες, ως προς το ρόλο που καλείται να παίξει στην ευρύτερη περιοχή. Επομένως, νομίζω ότι η ατζέντα θα κινηθεί γύρω από τα ζητήματα της οικονομίας, γύρω από ζητήματα ασφάλειας, γεωπολιτικής, αλλά βεβαίως και γύρω από τα ζητήματα της ενέργειας. Από εκεί και πέρα, το αναλυτικό πρόγραμμα, τόσο των επισκέψεων, όσο και των συζητήσεων του Πρωθυπουργού, αναμένεται να ανακοινωθεί επισήμως πάρα πολύ σύντομα.

ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Βλέπουμε τα στοιχεία ότι έχουν φτάσει πάνω από 6 δισ. ευρώ. Προβληματίζει καθόλου την κυβέρνηση και τι προτίθεστε να κάνετε γι΄ αυτό;

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Δεν θέλω να αμφισβητήσω το νούμερο που αναφέρετε, αλλά από ό,τι θυμάμαι, πρέπει να είναι αρκετά χαμηλότερο το πραγματικό. Από εκεί και πέρα, όπως σας έχω πει, με τους εταίρους μας έχουμε συμφωνήσει ένα χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου και η ελληνική κυβέρνηση είναι πλήρως εντός ακριβώς αυτού του χρονοδιαγράμματος, παρά τις διοικητικές δυσκολίες, που πράγματι μερικές φορές είναι εξαιρετικά μεγάλες. Νομίζω ότι μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου θα έχουμε καταφέρει να εκπληρώσουμε όλες τις υποχρεώσεις μας, οι οποίες απορρέουν από τις συμφωνίες μας με τους εταίρους. Επομένως, δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα, σε ό,τι αφορά και την εκταμίευση της δόσης των 800 εκατομμυρίων, η οποία εξαρτάται ακριβώς από την τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, έχει ανοίξει μια συζήτηση και υπάρχει μια εκκρεμότητα σχετικά με την αναγνώριση της μουσουλμανικής ένωσης Ξάνθης. Αυτή τη στιγμή και με δεδομένα τα γεγονότα στην Καταλονία, αλλά και όλο το υπόλοιπο status που επικρατεί στην Ευρώπη, φοβάται η κυβέρνηση ή έχει σχεδιάσει προληπτικές ενέργειες σε περίπτωση που και εμείς κληθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο αίτημα, ας πούμε, αυτοδιάθεσης ή αυτοδιαχείρισης της μουσουλμανικής κοινότητας στην Ξάνθη; Είναι υπαρκτό το θέμα, δηλαδή.

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπάρχει για την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και για την ελληνική Πολιτεία, απολύτως κανένα τέτοιο ζήτημα και ούτε αναμένεται να υπάρξει στο μέλλον. Το θέμα, το οποίο θίγετε, είναι εντελώς διαφορετικό. Είναι απολύτως σχετιζόμενο με μια νομική διαδικασία και με μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η οποιαδήποτε πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης θα κινηθεί σε δικονομικό και όχι σε ουσιαστικό επίπεδο.

ΣΒΕΡΚΟΣ: Θα ήθελα ένα σχόλιο αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις σε κυριακάτικη εφημερίδα του Προέδρου του Eurogroup, του κυρίου Γερούν Ντάισελμπλουμ, ότι «οι εκλογές καλό θα ήταν να γίνουν το 2019, να τις αφήσουμε για τότε», αλλά και για την αντίδραση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος λίγο-πολύ, και άλλα στελέχη της Ν.Δ. μίλησαν για παρεμβάσεις ευρωπαίων, θεσμικών και αξιωματούχων, στα εσωτερικά πράγματα της χώρας.

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και τα στελέχη της Ν.Δ. δεν είχαν φανεί να ενοχλούνται όταν υπήρξαν πραγματικές παρεμβάσεις στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας από ευρωπαίους αξιωματικούς τα προηγούμενα χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης, εξάλλου, έχει στηρίξει την πολιτική του ύπαρξη ακριβώς σε τέτοιου είδους εξωτερικές παρεμβάσεις σε ζητήματα που αφορούν την ελληνική πολιτική σκηνή. Από εκεί και πέρα, η άποψη του κ. Ντάισελμπλουμ είναι σεβαστή. Ωστόσο, αυτός ο οποίος αποφασίζει για τη διαδικασία της κήρυξης των εκλογών είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη βάση των ρυθμίσεων του ελληνικού Συντάγματος. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω εγώ, είναι ότι ο βασικός στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι να ολοκληρώσει την πορεία για την έξοδο από τη μνημονιακή επιτροπεία τον Αύγουστο του 2018 και να πάει σε εκλογές με τη λήξη της τετραετίας, ακριβώς όπως προβλέπεται από το ελληνικό Σύνταγμα.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.