Το ραντεβού για εμβολιασμό είναι ραντεβού ζωής.
Νοιαζόμαστε, προστατευόμαστε, εμβολιαζόμαστε.