ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το νομοσχέδιο «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε χθες από την Ολομέλεια της Βουλής, εισάγει ρυθμίσεις που ενισχύουν και επεκτείνουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και βελτιώνουν την καθημερινότητα τους.

Με τις διατάξεις του ενισχύονται τα εργαλεία ελέγχου και τήρησης της εργατικής νομοθεσίας με στόχο την καταπολέμηση της απλήρωτης, της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας. Παράλληλα, διευθετούνται ζητήματα που σχετίζονται με την κοινωνική ασφάλιση και δίνονται λύσεις σε χρόνια προβλήματα των ασφαλισμένων.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι ρυθμίσεις με τις οποίες διευκολύνεται η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας.

Βασικές εργασιακές ρυθμίσεις

Για την απλήρωτη εργασία
1) Προβλέπεται η έκδοση διαταγής πληρωμής για οφειλόμενους μισθούς εις βάρος του εργοδότη. Θεμελιώνεται έτσι η δυνατότητα των εργαζομένων να προχωρούν σε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος εργοδοτών που παραβιάζουν την υποχρέωση καταβολής δεδουλευμένων.
2) Μειώνεται το κόστος της δίκης για τους εργαζόμενους. Απαλλάσσονται από την καταβολή δικαστικού ενσήμου οι εργαζόμενοι που ζητούν την έκδοση διαταγής πληρωμής για την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών έως 20.000 ευρώ και προβλέπεται  μειωμένο δικαστικό ένσημο όταν το ποσό υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.
3) Προβλέπεται η σύντομη εκδίκαση (60 ημέρες) των κρισιμότερων περιπτώσεων εργατικών διαφορών: των δικών για οφειλόμενους μισθούς και για άκυρη απόλυση.
4) Εφόσον ο εργαζόμενος θεωρήσει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του (δηλ. και την καθυστέρηση καταβολής μισθού) ως απόλυση, θα μπορεί να λαμβάνει αμέσως επίδομα ανεργίας. Μέχρι σήμερα για να μπορέσει να λάβει επίδομα ανεργίας, έπρεπε να έχει στα χέρια του θετική δικαστική απόφαση (με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τη δυνατότητα βιοπορισμού του).

Για την αδήλωτη/υποδηλωμένη εργασία
1) Ορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες θα επιβάλλεται με αυτοματοποιημένο πλέον τρόπο (point-system) στον εργοδότη, ο οποίος παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, προσωρινή ή και οριστική διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης. Επίσης, προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για μη συμμόρφωση στις παραπάνω αποφάσεις.
2) Υποχρεώνεται ο εργοδότης να καταχωρεί ηλεκτρονικά στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξή της. Εκσυγχρονίζεται έτσι το σημερινό σύστημα χειρόγραφης καταγραφής και εκ των υστέρων δήλωσης των υπερωριών, το οποίο αφήνει μεγάλα περιθώρια για παραβατικές πρακτικές.
3) Γίνεται υποχρεωτική η ηλεκτρονική αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου, πιστοποιώντας ότι ο εργαζόμενος έχει συμφωνήσει. Έτσι προστατεύονται οι εργαζόμενοι από την ψευδή αναγγελία εκ μέρους του εργοδότη οικειοθελούς αποχώρησης τους.
4) Η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας από τις επιχειρήσεις γίνεται προϋπόθεση για την πρόσβασή τους στο δημόσιο χρήμα, βελτιώνοντας ουσιωδώς την υφιστάμενη νομοθεσία. Οι επιχειρήσεις που τηρούν και δεν παραβιάζουν την εργατική νομοθεσία έχουν αυτό το προνόμιο.

Επέκταση εργατικών δικαιωμάτων
1) Επεκτείνεται η προστασία από την απόλυση λόγω μητρότητας και στις εργαζόμενες που βρίσκονται στη διαδικασία υιοθεσίας ή εμπλέκονται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας.
2) Θεσπίζεται η χορήγηση ειδικής άδειας και για γονείς τέκνων με βαριά νοητική στέρηση, σύνδρομο Down και αυτισμό.
3) Κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των γυναικών που εμπλέκονται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας. Η προστασία τους αφορά τις άδειες και τα πάσης φύσεως επιδόματα, τα οποία δικαιούνται πλέον με τον ίδιο τρόπο, όπως και οι φυσικές μητέρες

Βασικές ασφαλιστικές ρυθμίσεις

1) Καταργείται η υποχρέωση μηχανικών και δικηγόρων να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές μόνο λόγω της εγγραφής τους στο ΤΕΕ και σε δικηγορικούς συλλόγους αντίστοιχα. Υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών έχουν μόνο από την έναρξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας στις Δ.Ο.Υ. και για όσο διάστημα αυτή διαρκεί.
2) Δίνεται η δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών χρόνων με χαμηλότερο αντίτιμο στους αγρότες.
3) Ειδικά για τα άτομα με αναπηρία που πάσχουν  από ψυχικές νόσους, η ανάληψη εργασίας δεν επιφέρει μειώσεις στο ποσό της σύνταξης ή άλλων επιδομάτων όταν η εργασία τους ενδείκνυται για λόγους θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης.
4) Παρατείνεται η χορήγηση αναπηρικής σύνταξης για όσο καιρό εκκρεμεί η νέα κρίση των ΚΕΠΑ χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων.

Πλαίσιο ρυθμίσεων για τα άτομα με αναπηρία

Λαμβάνοντας υπόψη την κεντρική επιλογή της Κυβέρνησης να θωρακιστούν τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες με σεβασμό στη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, η νομοθετική παρέμβαση θεσπίζει διοικητικές διατάξεις που υποστηρίζουν και εξειδικεύουν το περιεχόμενο των ως άνω κειμένων και ταυτόχρονα καθιερώνει σε επάλληλα Κυβερνητικά και Διοικητικά οργανωτικά επίπεδα, δομές και σημεία επαφής αρμόδια για το συντονισμό, την παρακολούθηση, την προώθηση και την υλοποίηση των δημόσιων πολιτικών προστασίας των ΑμεΑ. [αναλυτικότερα]
 
Διαβάστε:

ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ