Ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, συναντήθηκε σήμερα με τους Προέδρους των οκτώ (8) νεοσύστατων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας προκειμένου να δοθούν οι βασικές κατευθυντήριες οδηγίες για την ομαλή έναρξη της λειτουργίας τους. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Σωκράτης Φάμελλος επεσήμανε ότι το ΥΠΕΝ έχοντας διασφαλίσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών για το σύνολο της χώρας – μέσω της Κ.Υ.Α. αναθεώρησης και διεύρυνσης των προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου Natura και του νόμου 4519/18 σχετικά με τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών – ήρθε η ώρα για την υλοποίηση και την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
“Η ολοκληρωμένη και αποτελεσματική λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητες του ΥΠΕΝ και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η χώρα μας μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα ανέβηκε βαθμίδες στο χάρτη των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών πολιτικών”, είπε και πρόσθεσε ότι τους επόμενους δύο μήνες αναμένονται τόσο οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της εργασίας του προσωπικού των Φορέων Διαχείρισης, όσο και η ένταξη του συνόλου των Φορέων στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ώστε να διασφαλιστούν οι απαραίτητες δράσεις για την προστασία της βιοποικιλότητας αλλά και η έναρξη λειτουργίας start-up για τους νεοσύστατους Φορείς. Επιπλέον, η πρόσληψη προσωπικού, στο πλαίσιο προγράμματος του ΟΑΕΔ, παράλληλα με τη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων Διαχείρισης θα αναδείξει τους Φορείς ως το βασικό εργαλείο διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας.
Ο Αν. ΥΠΕΝ δεν παρέλειψε να επισημάνει ότι οι Φορείς Διαχείρισης αποτελούν και ισχυρά αναπτυξιακά εργαλεία της κάθε περιοχής, ενώ η συγκρότηση των οκτώ νεοσύστατων Φορέων αποδεικνύει την πολιτική βούληση να δημιουργηθούν ευρύτερα σχήματα πολιτικής διοίκησης και αναπτυξιακής λειτουργίας των περιοχών με ιδιαίτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. “Η στείρα αντίθεση μεταξύ περιβάλλοντος και ανάπτυξης δεν υπάρχει ούτε στην επιστημονική ούτε στην κοινωνική συζήτηση, διότι πολύ απλά δεν υπάρχει ανάπτυξη χωρίς περιβάλλον, ούτε περιβάλλον χωρίς τις ανάγκες της κοινωνίας”, σχολίασε ο Σωκράτης Φάμελλος και προέτρεψε τους Προέδρους των νεοσύστατων Φορέων να ενσωματώσουν στην πολιτική τους τα θεσμικά εργαλεία του ΟΗΕ για τη διαχείριση του περιβάλλοντος, συγκεκριμένα τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG’s), παράλληλα με τις ευρωπαϊκές Οδηγίες για τη βιοποικιλότητα.
“Είμαστε βέβαιοι ότι το φυσικό κεφάλαιο της χώρας μας είναι ένα στοιχείο που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση τοπικού εισοδήματος και στην κοινωνική συνοχή της περιφέρειας”, συνέχισε ο Σωκράτης Φάμελλος σημειώνοντας ότι οι Φορείς Διαχείρισης μπορούν να είναι ο συνδετικός κρίκος της τοπικής παραγωγής με την κοινωνία προσθέτοντας υπεραξία στο τοπικό προϊόν και
συμβάλλοντας στη δημιουργία εργασίας. “Στην πραγματικότητα, ο κάθε Φορέας συνάπτει ένα είδος κοινωνικού συμβολαίου με τις τοπικές κοινωνίες, αφήνει ισχυρό αποτύπωμα στην περιοχή του μιας και είναι η αντένα που θα μεταδώσει και θα αναπαράγει ένα νέο μοντέλο σχέσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο”, πρόσθεσε.
Ο Αν. ΥΠΕΝ ολοκλήρωσε την τοποθέτησή του αναφερόμενος στα δύο μεγάλα έργα που υλοποιούνται ήδη στη χώρα μας, στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, δηλαδή στο πρώτο Ολοκληρωμένο Έργο LIFE IP 4 NATURA, που είναι το μεγαλύτερο σε χρηματοδότηση και διάρκεια έργο που θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα, ύψους 17 εκ. ευρώ και στο Έργο Εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, Σχεδίων Προεδρικού Διατάγματος και Σχεδίων Έργου Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000.
“Πρόκειται για έργα που συμβάλλουν καθοριστικά στην ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και θα αποτελέσουν μοχλό αειφόρου ανάπτυξης με την ευρεία συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Ανοίγουν νέους δρόμους προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, με προώθηση παραγωγικών δραστηριοτήτων συμβατών με την προστασία του φυσικού κεφαλαίου της χώρας, ώστε να αφήσουμε πίσω μας μια εποχή χρόνιων καθυστερήσεων και ελλείψεων στη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, η οποία αποτελούσε εμπόδιο για την τοπική ανάπτυξη”, κατέληξε.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν η Γ.Γ. Περιβάλλοντος, Χριστίνα Μπαριτάκη, η Πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Δ.Π.Π. Θερμαϊκού Κόλπου, Αθηνά Παναγιώτου, στελέχη του ΥΠΕΝ και του ΥΜΕΠΕΡΑΑ και οι Πρόεδροι ΔΣ των οκτώ (8) νεοσύστατων ΦΔΠΠ:
1) Ν. Ζούρος (Πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Δ.Π.Π. Βορείου Αιγαίου)
2) Θ. Μαρδίρης (Πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Δ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας)
3) Κ. Πεχλιβάνογλου (Πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Δ.Π.Π. Ευβοίας)
4) Μ. Προμπονάς (Πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Δ.Π.Π. Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης)
5) Κ. Βασιλάκης (Πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Δ.Π.Π. Κυκλάδων)
6) Γ. Αράπης (Πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Δ.Π.Π. Νότιας Πελοποννήσου-Κυθήρων)
7) Α. Αϊναλής (Πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Δ.Π.Π. Βόρα- Πάικου-Βερμίου) και
8) Σ. Κεφάλας (Πρόεδρος Δ.Σ. Φ.Δ.Π.Π. Κορινθιακού Κόλπου)