Στην Καινοτομία επενδύει το 58,6% των επιχειρήσεων στην Δυτική Ελλάδα, ξεπερνώντας τον εθνικό μέσο όρο, ανακοίνωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης μιλώντας στο 6ο Αναπτυξιακό Συνέδριο που διοργανώνει στην Πάτρα η εφημερίδα «Πελοπόννησος».

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, όλοι οι δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εμφανίζονται αυξημένοι από το 2016. Χαρακτηριστικά, οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη στην Δυτική Ελλάδα ανήλθαν, το 2016, στο 1,31% του ΑΕΠ της έναντι του 1,01% του αντίστοιχου εθνικού μέσου όρου.  Το γεγονός αυτό είναι ενθαρρυντικό για την πολιτική της Κυβέρνησης για την Έρευνα ως αναπόσπαστο μέρος του Αναπτυξιακού Σχεδίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση όλων των Περιφερειών της χώρας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι βελτιωμένοι δείκτες καινοτομίας αφορούν κυρίως προϊόντα και διαδικασίες. Πρόκειται, δηλαδή, για τον τύπο της Καινοτομίας που προκύπτει από την επιστημονική Έρευνα και έχει συνήθως μεγάλη προστιθέμενη αξία που συνεισφέρει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και στην διαμόρφωση της Οικονομίας της Γνώσης δημιουργώντας το νέο σημαντικό πρότυπο ανάπτυξης της χώρας με συνθήκες και όρους που απέχουν από τις πρακτικές που την οδήγησαν στην κρίση.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στην δημόσια δαπάνη ύψους 31 εκ. € που κατανέμεται σε 99 επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα μέσω του προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Ενδεικτικό, εξάλλου, της  ενσωμάτωσης τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης αφορά τον τομέα «Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (ΤΠΕ).

Τα στοιχεία αυτά, επεσήμανε  ο κ. Φωτάκης, αποτυπώνουν την εμπιστοσύνη του επιχειρηματικού κόσμου στις ευνοϊκές προοπτικές που διαμορφώνονται για την ελληνική οικονομία στην μεταμνημονιακή εποχή και γι’ αυτό μπορεί και επενδύει πλέον με εμπιστοσύνη στην Καινοτομία. Αποτελεί πια συνείδηση στον κόσμο της ελληνικής επιχειρηματικότητας, συμπλήρωσε ο Αν. Υπουργός, ότι η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων εξασφαλίζεται με τις επενδύσεις στην Καινοτομία, συνδέοντας την Έρευνα με την παραγωγή για τη δημιουργία νέων βελτιωμένων προϊόντων και διαδικασιών που έχει ανάγκη η βιομηχανία και η κοινωνία. Η Κυβέρνηση είναι σύμμαχος και αρωγός σε αυτή την προσπάθεια.

Οι επιδόσεις αυτές της Δυτικής Ελλάδας συναρτώνται άμεσα με το εξαίρετο ανθρώπινο δυναμικό και την καινοτομική κουλτούρα που χαρακτηρίζει το ερευνητικό της οικοσύστημα, όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, το ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ, το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, το Patras IQ και οι θερμοκοιτίδες καινοτόμων επιχειρήσεων. Είναι ανάγκη να συμπράξουν όλοι οι φορείς, προέτρεψε ο Αν. Υπουργός, για την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων.

Τέλος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας έκφρασε την πεποίθηση του ότι η Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας με τις σημαντικές δραστηριότητες και τις επενδύσεις στην Τεχνολογία και την Καινοτομία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην πρόκληση της επερχόμενης 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. Η Κυβέρνηση εντάσσει αυτή την προσπάθεια στην «Στρατηγική ανάπτυξης για το μέλλον» της χώρας.