Την έναρξη του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Κοινωνικής Καινοτομίας για το 2017, που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κήρυξε η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου.

Στον χαιρετισμό της η Αναπληρώτρια Υπουργός, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μου κάνει την τιμή να κηρύσσω φέτος την έναρξη του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Κοινωνικής Καινοτομίας για το έτος 2017. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη  που η έναρξη του διαγωνισμού πραγματοποιείται φέτος στη χώρα μας.

Η φετινή θεματική αφορά στις διάφορες μορφές ανισότητας και πώς οι κοινωνικές καινοτομίες μπορούν να δώσουν σε όλους τη δυνατότητα να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που προσφέρει η ψηφιακή αναμόρφωση και οι τεχνολογικές αλλαγές.

Θα έλεγα ότι ο συμβολισμός της έναρξης του διαγωνισμού στη χώρα μας είναι έντονος, καθώς η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει έντονες κοινωνικές ανισότητες, αλλά ταυτόχρονα ανθίζουν οι πρωτοβουλίες κοινωνικών εγχειρημάτων για την αντιμετώπιση αυτών των ανισοτήτων.

Οι πρωτοβουλίες αυτές φέρουν έντονα τα στοιχεία κοινωνικής καινοτομίας, ακριβώς επειδή προσπαθούν να επιλύσουν τις κοινωνικές ανισότητες, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική διάσταση μιας οικονομικής δραστηριότητας. Ένα πλήθος νέων ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων που αναπτύσσονται τελευταία στη χώρα μας, δεν έχουν αποκλειστικό σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους, αλλά κύριος στόχος τους είναι να καλύψουν αποτελεσματικά κοινωνικές ανάγκες που αδυνατεί να καλύψει το κράτος ή ο τυπικός ιδιωτικός τομέας.

Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες δημιουργούν νέες κοινωνικές σχέσεις και συνεργασίες. Και το εξαιρετικά σημαντικό, λοιπόν, είναι ότι πρόκειται για καινοτομίες που δεν ωφελούν απλώς την κοινωνία, αλλά ενισχύουν την κοινωνική αυτενέργεια. Αυτή η κοινωνική κίνηση είναι που συνέβαλε αποφασιστικά, ώστε η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, να τεθεί τόσο ψηλά στην ατζέντα της σημερινής κυβέρνησης, ως ένας άλλος τρόπος οικονομικής δραστηριότητας.

Το πρώτο βήμα έγινε με την εισαγωγή ενός νέου νομοθετικού πλαισίου για την ανάπτυξη των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, το οποίο μάλιστα ψηφίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία έρχεται να αναγνωρίσει αυτές τις δραστηριότητες, επιχειρώντας να δημιουργήσει εκείνο το περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξή τους. Έτσι, θεσμοθετείται για πρώτη φορά ένα κανονιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη ενός εναλλακτικού αλλά ευρέως διαδεδομένου σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες μοντέλου οικονομικής δραστηριότητας.

Η επέκταση του παραδείγματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας θα επιτρέψει τη δημιουργία νέων, αξιοπρεπών θέσεων εργασίας.

Επιπλέον, γίνεται ένα σημαντικό βήμα για την ανάσχεση της μετανάστευσης των νέων, μέσω της δυνατότητας να δημιουργήσουν παραγωγικά εγχειρήματα αυτοδιαχείρισης, σε ένα ευνοϊκό φορολογικό  και διοικητικό περιβάλλον.

Πέραν του νέου θεσμικού πλαισίου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, μια σειρά υποστηρικτικών δράσεων θα αναπτυχθούν, δύο εκ των οποίων είναι η δημιουργία Περιφερειακών Κέντρων Στήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας και  η σύσταση και λειτουργία του Ταμείου της Κοινωνικής Οικονομίας

Τα Κέντρα θα υποστηρίζουν τα εγχειρήματα Κοινωνικής Οικονομίας ανά περιφέρεια προσφέροντας πληροφορίες, γνώσεις και καθοδήγηση στους εξής τομείς:

Α.  στην προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας – δράσεις δημοσιότητας, ενημέρωσης, προώθησης

Β.  στην παρουσίαση του υφιστάμενου πλαισίου για την ίδρυση και λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων

Γ. στην παροχή κατευθύνσεων για τις δραστηριότητες οι οποίες είναι επιθυμητές σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό

Δ. στην ανάδειξη εκπαιδευτικών αναγκών και οργάνωση της εκπαίδευσης των συνεταιριστών

Ε. στην υποστήριξη σχετικά με τις μεθόδους οργάνωσης και διοίκησης των κοινωνικών επιχειρήσεων

Για την υποστήριξη του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας, προωθείται η δημιουργία του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας, προκειμένου οι επιχειρήσεις που κινούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας να χρηματοδοτηθούν και με μέσα άλλα, εκτός της άμεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης. Τέλος, δρομολογείται η χορήγηση επιστρεπτέων ενισχύσεων, δανείων και μικρο-δανείων μειωμένου ρίσκου με σκοπό την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών.

Με αυτά τα λόγια, χαιρετίζω την έναρξη του φετινού διαγωνισμού και εύχομαι σε όλους του συμμετέχοντες καλή επιτυχία!»