ΑΠΕ/ΜΠΕ

Ένα ακόμη βήμα ανανέωσης προστέθηκε στο Γ.Ν. Πρέβεζας. Η συνεργασία με το Δήμο Πρέβεζας η οποία άρχισε από τον Ιούλιο του 2016 άρχισε να αποδίδει καρπούς, τόσο στους εξωτερικούς χώρους, όσο και στις κτηριακές υποδομές (ελαιοχρωματισμούς, διαμόρφωση κήπων).

Η βελτίωση των κτηριακών υποδομών σε συνδυασμό με την ενίσχυση της στελέχωσης του νοσοκομείου, σηματοδοτούν μια νέα πορεία συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Γ.Ν. Πρέβεζας.