Με εγκύκλιος της η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης καλεί τους φορείς του στενού και ευρύτερου Δημοσίου να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την εφαρμογή των διατάξεων για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, θέτοντας αυστηρά χρονοδιαγράμματα.
Στην εγκύκλιο της, η υπουργός, καλεί τις αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού, να διανείμουν τα έντυπα αξιολόγησης στους υπαλλήλους, που υπάγονται στο σύστημα αξιολόγησης του ν.4369/2016, το αργότερο έως την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 και να μεριμνήσουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης το αργότερο έως την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017.
Ταυτόχρονα καλεί τις Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού των Υπουργείων έως την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικά στοιχεία αναφορικά με την εφαρμογή των διαδικασιών της αξιολόγησης των υπαλλήλων τους.