Με μία απλή γνωστοποίηση προς τη διοίκηση για την έναρξη της επιχείρησης, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα μεταποίησης τροφίμων και ποτών, εντάσσονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του νόμου 4442 που ψηφίστηκε τέλος του 2016 με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση.

Οι επιχειρήσεις αυτές έχουν τη δυνατότητα πλέον να ξεκινούν άμεσα τη λειτουργία τους, ενώ τα δικαιολογητικά δεν προσκομίζονται. Τα κρατά η επιχείρηση στο αρχείο της και είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές. Ταυτόχρονα, προβλέπεται ένα σύστημα ουσιαστικών ελέγχων στην πραγματική λειτουργία της επιχείρησης, μετά την έναρξη.