Ποσό ύψους ευρώ 6.246.168,00, αποκλειστικά και µόνο για τα διατροφικά επιδόματα των κατά νόµο δικαιούχων νεφροπαθών, µεταµοσχευµένων νεφροπαθών, µεταµοσχευµένων καρδιάς, ήπατος, πνευµόνων και µυελού των οστών καθώς και στων αλλοδαπών και οµογενών νεφροπαθών, για το µήνα Απρίλιο έτους 2017, κατανέμει το υπουργείο Εσωτερικών, στις Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.