ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με τον υπ’ αριθμ. 4332/09.07.2015 νόμο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας – Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις.», τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ενσωματώνονται στην Ελληνική έννομη τάξη δύο οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και ρυθμίζονται θέματα μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Με τις διατάξεις του νόμου για την Ιθαγένεια, ρυθμίζεται η εκκρεμότητα  της δυνατότητας κτήσης ιθαγένειας σε τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται στην Ελλάδα, καθώς και σε αλλοδαπούς που έχουν αποφοιτήσει από ελληνικά σχολεία ή σχολές ΑΕΙ ή ΤΕΙ στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, για τα παιδιά που γεννήθηκαν στην  Ελλάδα, οι προϋποθέσεις είναι νόμιμη πενταετής παραμονή στην Ελλάδα από τον έναν γονέα τη στιγμή της γέννησης. Τα παιδιά που μεγαλώνουν και είναι εγγεγραμμένα σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, το νομοσχέδιο προβλέπει πως το παιδί αυτό, ανεξάρτητα από το status διαμονής των γονέων του, αποκτά την ελληνική ιθαγένεια ύστερα από τα εννιά χρόνια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή τα έξι χρόνια στο γυμνάσιο και το λύκειο. Επίσης οι ενήλικοι αλλοδαποί που κατοικούν στην Ελλάδα και είναι απόφοιτοι Τμήματος ή Σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, θεμελιώνουν δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, εφόσον διαθέτουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα.

Επίσης, εισάγονται μεταβατικές διατάξεις που ρυθμίζουν και την εξέταση αιτήσεων κτήσεων Ελληνικής ιθαγένειας που είχαν μείνει εκκρεμείς στις υπηρεσίες µε βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις του ν. 3838/2010.

Τέλος, με τη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 4 προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη νέου Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας.