Θεραπεύοντας παλινωδίες ετών ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο συγκεντρωτικός διαγωνισμός Ορολογικού Ελέγχου του αίματος από 97 αιμοδοσίες σε 4 Κέντρα.

Όπως ενημερώνει το Ε.ΚΕ.Α., ο διαγωνισμός θα επιφέρει εξοικονόμηση 15 εκ. € το χρόνο, θα διευκολύνει τον έλεγχο ποιότητας και θα επιταχύνει το στρατηγικό σχεδιασμό συγκεντροποίησης προμηθειών και διαδικασιών της Αιμοδοσίας της χώρας, σε εναρμόνιση με ευρωπαϊκές και διεθνείς οδηγίες.

Τα οφέλη από τη συγκεντροποίηση του Ορολογικού Ελέγχου του αίματος θα είναι ακόμα μεγαλύτερα αν λάβουμε υπόψη την απελευθέρωση ανθρώπινου δυναμικού από τις αιμοδοσίες και την ταχεία διακίνηση των αποτελεσμάτων μέσω του νέου ενιαίου πληροφοριακού συστήματος της Αιμοδοσίας.

Η ηλεκτρονική διασύνδεση των αιμοδοσιών της χώρας είναι μία απαίτηση του χθες, που βρίσκεται στη χώρα μας σε διαδικασία υλοποίησης από 3ετίας. Το έργο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).

Ο σχεδιασμός στοχεύει στην σε πραγματικό χρόνο, on line, καταγραφή των αιμοδοτών, των αποθεμάτων και του μεταγγιζόμενου αίματος, σε μια αλυσίδα  από τη φλέβα του αιμοδότη έως τη φλέβα του ασθενούς.

Το πρώτο μέρος της αλυσίδας, το Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ), λειτουργεί από μηνών και δίνει ήδη τους καρπούς του.

Στην πρόσφατη μείωση της συλλογής αίματος στη χώρα μας λόγω γρίπης μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε με επιτυχία την ηλεκτρονική κινητοποίηση των Εθελοντών Αιμοδοτών, που είναι εγγεγραμμένοι στο ΕΜΑ.

Η αποστολή περίπου 200.000 SMS, που καλούσαν σε προσφορά αίματος, είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα:

  • Από 20/01/2017 έως 22/02/2017, 12.473 αιμοδότες εγγεγραμμένοι στο ΕΜΑ,  ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και αιμοδότησαν.
  • Αυτό αντιστοιχεί στο 1/3 (33%) των εθελοντών που έλαβαν SMS.

Τα στοιχεία καταρρίπτουν το μύθο για τον «αδιάφορο» Έλληνα και επιβεβαιώνουν τη στρατηγική του Ε.ΚΕ.Α. για κεντρική διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Αιμοδοσίας.

Η ολοκλήρωση του συστήματος που έχει ήδη δρομολογηθεί, θα μας επιτρέψει την πλήρη αποτύπωση των χαρακτηριστικών του αιμοδοτικού πληθυσμού, των εθνικών αποθεμάτων σε αίμα, καθώς και την ορθολογική διαχείριση του αίματος επιτυγχάνοντας τόσο επάρκεια όσο και οικονομία κλίμακας.