Παρατείνεται έως τις 15 Ιουνίου η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Περισσότερες πληροδορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.