Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 265 ατόμων για οκτάμηνη απασχόληση, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου, που εδρεύει στην Αθήνα.

Πληροφορίες για τις θέσεις απασχόλησης ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, τα απαραίτητα διακαιολογητικά, τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων και άλλες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.