ΑΠΕ/ΜΠΕ

Εγκαταστάθηκε και λειτουργεί η νέα μονάδα παραγωγής οξυγόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Λειτουργούσε ήδη αντίστοιχη μονάδα με δυνατότητα παραγωγής 6 λίτρων ανά ώρα, η οποία σε περίοδο αιχμής δεν επαρκούσε για να καλύψει τις ανάγκες του νοσοκομείου. Με την προσθήκη της νέας μονάδας η δυνατότητα παραγωγής οξυγόνου ανέρχεται στα 12 λίτρα ανά ώρα, γεγονός που καθιστά το νοσοκομείο απολύτως ανεξάρτητο και λειτουργεί προς όφελος των νοσηλευομένων ασθενών και του Δημοσίου συμφέροντος.