Στις 6 και 7 Ιουλίου 2017 ο Αν. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Τσιρώνης, συνάντησε διαδοχικά τον Επιτελάρχη της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Μιχάλη Καραμαλάκη και τον Συνήγορο του Πολίτη κ. Ανδρέα Ποττάκη, με σκοπό να συζητηθούν οι προτάσεις των φορέων τους για το θέμα των αδέσποτων ζώων.

Στην συνάντηση με την Ελληνική Αστυνομία ο Επιτελάρχης έθεσε το θέμα του πλαισίου οργάνωσης και της επιβολής των προστίμων, της αρμοδιότητας της Δημοτικής Αστυνομίας, της διαχείρισης των νεκρών ζώων, της κωδικοποίησης της έννοιας τόσο της κακοποίησης ζώου όσο και των κανόνων ευζωίας, θέματα που αφορούν στην υιοθεσία ζώων από το εξωτερικό και καταγγελιών για μη συμμόρφωση των ιδιοκτητών ζώων με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Συνήγορος του Πολίτη έθεσε το θέμα του ρόλου των φιλοζωικών σωματείων, της δυνατότητας χρηματοδότησης για δημιουργία καταφυγίων, του πλαισίου διενέργειας των ιατρικών πράξεων, των δηλητηριάσεων αδέσποτων και αγρίων ζώων και της ανάγκης  καταγραφής του αριθμού των αδέσποτων ζώων.

Ο Αν. Υπουργός αναφέρθηκε στην ανάγκη αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου εφόσον διαπιστώθηκε από όλους τους φορείς ότι υπάρχουν πολλά κενά που καθιστούν προβληματική την εφαρμογή του, και στην εξεύρεσης πόρων με σκοπό την ανατροφοδότηση του συστήματος διαχείρισης των ζώων συντροφιάς. Τόνισε ότι πρέπει να εξορθολογιστεί το σύστημα επιβολής κυρώσεων ώστε να καταστεί εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό και να καθοριστούν προτεραιότητες για την επίλυση του προβλήματος. Πρόθεση του Υπουργείου είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα να κατατεθεί για ψήφιση το πλαίσιο των νομοθετικών αλλαγών που θα πρέπει να γίνουν για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου, σε συνεργασία με όλους τους φορείς που συμμετέχουν στο θέμα της διαχείρισης των ζώων συντροφιάς.