Η χώρα μας υποστηρίζει τις προσπάθειες για μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, σύμφωνα με τη Συμφωνία των Παρισίων και την Ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια”, ανέφερε νωρίτερα ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την σημερινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος, με θέμα το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ΕΤS).

Παράλληλα, τόνισε πως η Ελλάδα θέλει να διασφαλίσει τον δίκαιο επιμερισμό των βαρών μεταξύ των κλάδων της οικονομίας και μεταξύ των κρατών μελών, διότι μόνο έτσι μπορούν οι αντίστοιχοι στόχοι να επιτευχθούν με αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο τρόπο και να προλάβουμε πιθανή επιβάρυνση των πολιτών, ιδιαίτερα στο κόστος ενέργειας.

Συνεπώς, σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας ETS, η χώρα μας “διεκδικεί  τη συμπερίληψη της Ελλάδας στα κράτη μέλη που είναι δικαιούχοι του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, με όφελος που μπορεί να φθάσει έως €500 εκ. την επόμενη δεκαετία. Η χρήση του 2013 ως έτος βάσης αδικεί την Ελλάδα, καθώς το έτος 2013 το ΑΕΠ της χώρας ήταν το 62% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ τα επόμενα έτη ήταν κάτω του 60%.”, πρόσθεσε ο Αν. ΥΠΕΝ.

Και συνέχισε: “Η συμμετοχή μας στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα επιτρέψει τον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού συστήματος ενέργειας και τη διασύνδεση του δικτύου των νησιών με το δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας. Με τον τρόπο αυτό, θα πετύχουμε την αξιοποίηση ενός τεράστιου δυναμικού ΑΠΕ και θα απαλλαγούμε από ρυπογόνες πετρελαϊκές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος”.

Ειδικότερα, ως χώρα υποστηρίζουμε επιπλέον:

  • Τη διατήρηση των διατάξεων για την προστασία της βιομηχανίας οικοδομικών υλικών από τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα, ο οποίος στην περίπτωση της Ελλάδας, λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του εξαγωγικού χαρακτήρα της βιομηχανίας αυτής στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα υψηλός.
  • Την αύξηση του γραμμικού συντελεστή μείωσης των διαθέσιμων στην αγορά δικαιωμάτων εκπομπών από 1,74% σε 2,2%. Περαιτέρω αύξηση, από 2,2% σε 2,4%  εκτιμούμε ότι θα επιβαρύνει το κόστος παραγωγής και ιδίως το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για δημιουργία του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης στην μεταλιγνιτική εποχή, με σκοπό τη χρηματοδότηση των περιοχών, που σήμερα βασίζονται στην παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, προκειμένου να μπορέσουν να προσαρμοστούν χωρίς κοινωνικούς και οικονομικούς κραδασμούς.

Όμως, θεωρούμε πρόωρο το διπλασιασμό του MSR, δεδομένου ότι το MSR αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2019, και η επίδρασή του στο ΕTS δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί. Όσον αφορά στην ναυτιλία η χώρα μας επιδιώκει παγκόσμια συμφωνία, στο πλαίσιο του IMO και σε συμφωνία με τη Σύμβαση για το  Δίκαιο της Θάλασσας.

Για πολλά από τα παραπάνω θέματα, η Ελλάδα πέτυχε στη σχετική ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  (15.02.2017) σημαντικές ευνοϊκές αποφάσεις. Η επόμενη φάση της διαπραγμάτευσης συνεχίζεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 28/02.

“Σταθερή μας επιδίωξη είναι μια δίκαιη και αποτελεσματική συμφωνία που θα διασφαλίζει την μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και θα λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά κάθε κράτους μέλους, με βάση την αρχή της αλληλεγγύης που είναι και ο πυρήνας της Ευρωπαϊκής συνεργασίας. Γνωρίζουμε τη δυσκολία που έχει προκύψει εφόσον η επιλεξιμότητα των κρατών μελών για το Ταμείο Εκσυγχρονισμού έχει ήδη καθοριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από το 2014, αλλά θα διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα”, κατέληξε ο Αν. ΥΠΕΝ.