Υπεγράφησαν από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, αποφάσεις με τις οποίες αποδίδεται στα ΑΕΙ έκτακτη επιχορήγηση 20 εκ. ευρώ και κατανέμονται 400 θέσεις μελών ΔΕΠ.

Η έκτακτη επιχορήγηση κάθε Ιδρύματος αφορά κατά το 50% την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά το υπόλοιπο 50% την περαιτέρω υποστήριξη των Ιδρυμάτων ως προς την υλοποίηση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από το Νόμο 4777/2021 για την κάλυψη δαπανών ασφάλειας και προστασίας και ειδικότερα για την εφαρμογή συστημάτων ελεγχόμενης πρόσβασης, εκπόνησης σχεδίων ασφαλείας κλπ.

Τονίζεται ότι η έκτακτη αυτή χρηματοδότηση, όπως και η τακτική, δίνεται πλέον στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων που έχει εισηγηθεί στο Υπουργείο η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και λαμβάνουν υπόψιν π.χ. τον αριθμό των φοιτητών, τον αριθμό των τμημάτων, τη γεωγραφική διασπορά του Ιδρύματος.

Ως προς τις 400 θέσεις, η εισήγηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης προς την Υπουργό και η οποία έγινε δεκτή ήταν:

  • το 65% των 400 θέσεων, δηλαδή 260 θέσεις, να κατανεμηθούν αναλογικά με τις αφυπηρετήσεις του ακαδημαϊκού έτους 2020-21.
  • Το υπόλοιπο 35% των 400 θέσεων, δηλαδή 140 θέσεις, να κατανεμηθούν με αντικειμενικά κριτήρια, όπως είχαν εφαρμοστεί και το προηγούμενο έτος.

Σε δήλωσή της, η κα Κεραμέως σημείωσε ότι «Στηρίζουμε έμπρακτα τα Ιδρύματά μας με οικονομικούς και με ανθρώπινους πόρους, στηρίζουμε τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Και το κάνουμε, όχι αυθαίρετα όπως γινόταν πριν από τη διακυβέρνησή μας, αλλά στη βάση αντικειμενικών και αξιοκρατικών κριτηρίων που έχει εισηγηθεί η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, με σεβασμό στα ίδια τα Ιδρύματα και το φορολογούμενο πολίτη. Έτσι, προκρίνουμε τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και τη διαφάνεια στην κατανομή, κάνοντας ένα ακόμη βήμα επιπλέον των όσων προβλέπει ο νόμος για την τακτική επιχορήγηση των ΑΕΙ βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και εφαρμόζοντάς τον και κατά την έκτακτη».

Ακολουθεί ο Πίνακας Κατανομής της έκτακτης επιχορήγησης:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
1 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2.106.866,00 €
2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2.709.394,00 €
3 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 687.754,00 €
4 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 406.310,00 €
5 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 394.418,00 €
6 Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών 424.148,00 €
7 Πανεπιστήμιο Πειραιώς 447.932,00 €
8 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 354.778,00 €
9 Πανεπιστήμιο Πατρών 1.581.636,00 €
10 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 971.180,00 €
11 Πανεπιστήμιο Κρήτης 721.448,00 €
12 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 761.088,00 €
13 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1.468.662,00 €
14 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 1.157.488,00 €
15 Πολυτεχνείο Κρήτης 261.624,00 €
16 Ιόνιο Πανεπιστήμιο 422.166,00 €
17 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 160.542,00 €
18 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 725.412,00 €
19 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 763.070,00 €
20 Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας 1.165.416,00 €
21 Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 537.122,00 €
22 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 1.434.968,00 €
23 ΑΣΠΑΙΤΕ 156.578,00 €
24 ΑΣΚΤ 180.000,00 €
 ΣΥΝΟΛΟ 20.000.000,00 €


Ακολουθεί ο Πίνακας Κατανομής των 400 θέσεων μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. το έτος 2022:

α/α Ίδρυμα Κατανομή μελών ΔΕΠ
1 Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 3
2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 62
3 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 11
4 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 20
5 Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος 13
6 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 61
7 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 17
8 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 2
9 Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο 10
10 Ιόνιο Πανεπιστήμιο 10
11 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8
12 Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9
13 Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 32
14 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 9
15 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 16
16 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 17
17 Πανεπιστήμιο Κρήτης 12
18 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 6
19 Πανεπιστήμιο Πατρών 44
20 Πανεπιστήμιο Πειραιώς 11
21 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 6
22 Πάντειο Πανεπιστήμιο 9
23 Πολυτεχνείο Κρήτης 5
24 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο 5
25 ΑΣΠΑΙΤΕ 2
Σύνολο 400