Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση τα ακόλουθα ψηφιακά έργα: 

1. Υλοποίηση Κεντρικού Συστήματος Διακίνησης Εγγράφων, Δρομολόγησης και Διαλειτουργικότητας με απομακρυσμένες ψηφιακές υπογραφές, καθώς και Μηχανισμό Υποστήριξής του (helpdesk), προϋπολογισμού 16,7 εκατ. ευρώ.

Οφέλη:
– Εκσυγχρονισμός λειτουργίας δημόσιων φορέων
– Εξοικονόμηση πόρων
– Μείωση γραφειοκρατίας
– Ενίσχυση διαφάνειας

 

2. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Γεωργικού Τομέα, προϋπολογισμού 31 εκατ. ευρώ.

Oφέλη:
– Εξοικονόμηση πόρων
– Βελτίωση ποιότητας του ελληνικού αγροτικού προϊόντος
– Μείωση περιβαλλοντικού αντίκτυπου.

 

3. Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Κυκλοφορίας Εντύπων, προϋπολογισμού 15,6 εκατ. ευρώ.

Οφέλη:
– Αξιόπιστα στοιχεία κυκλοφορίας εντύπων
– Διαφάνεια στην κυκλοφορία
– Προστασία υγιούς ανταγωνισμού στον κλάδου Τύπου & Διαφήμισης

 

4. Ψηφιακός Μετασχηματισμός Ελληνικού Ποδοσφαίρου με σύγχρονα Ψηφιακά Μέσα ΤΠΕ, προϋπολογισμού 10,3 εκατ. ευρώ.

 

Η διαβούλευση θα διεξαχθεί, για 15 ημέρες, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr.

 

Ο Υπουργός ΨΗΠΤΕ, Νίκος Παππάς, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση: 

«Από την αιρεσιμότητα της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, που είχε “μπλοκάρει” ευρωπαϊκά κονδύλια, ύψους 1,1 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να μην προχωρά κανένα ψηφιακό έργο στη χώρα, σήμερα βρισκόμαστε σε μια εντελώς νέα εποχή.

Τα 4 έργα, εμβληματικού χαρακτήρα, που τέθηκαν σήμερα σε διαβούλευση, αλλάζουν το Δημόσιο, αναβαθμίζουν τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, φέρνουν διαφάνεια στις πωλήσεις των εντύπων και την κατανομή της διαφήμισης, κάνουν πιο αξιόπιστο το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Προχωρούμε με στόχο να φέρουμε Το Αύριο, Σήμερα για Όλους.

Κάποιοι εξαγγέλλουν ότι θα κάνουν έργα, τα οποία ήδη υλοποιούνται.

Δεν πειράζει. Στις επίσημες παρουσιάσεις των έργων, θα τους έχουμε κρατήσει από μία θέση».