«Σε ευχαριστώ, Harlem, κι ευχαριστώ τη Γαλλία για την εξαιρετική δουλειά που κάνει αναφορικά με τη Μέση Ανατολή.

Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία σημεία:

Πρώτον, υποστηρίζουμε τη λύση των δύο κρατών και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να συζητήσουμε με το Ισραήλ ως προς το ότι αυτή η λύση συνάδει με τα δικά του συμφέροντα. Ουδείς μπορεί να γνωρίζει τι θα συμβεί μετά από 10 ή 20 χρόνια στην περιοχή και ποια θα είναι επιρροή που θα ασκούν -ακόμη και στη Δυτική Όχθη- το Daesh και άλλες εξτρεμιστικές οργανώσεις. Έτσι, νομίζω ότι εάν το Ισραήλ προσεγγίζει το ζήτημα ορθολογικά, θα αποδεχτεί ότι βρισκόμαστε εδώ και συζητάμε για τη λύση των δύο κρατών.

Δεύτερον, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε με έξυπνο τρόπο τα διαθέσιμα μέσα στη Μέση Ανατολή προκειμένου να υλοποιήσουμε τις προτάσεις μας. Πρώτον, θα πρέπει να στηρίξουμε το δίκαιο και τη δικαιοσύνη στη Μέση Ανατολή· δεύτερον, θα πρέπει να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό της ανθρώπινης ζωής· τρίτον, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ελπίδα· τέταρτον, θα πρέπει να οικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη και, πέμπτον -τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό- όλοι θα πρέπει να κατανοήσουν -και να μάθουν- την κουλτούρα του συμβιβασμού.

Τρίτο και τελευταίο σημείο, πιστεύω ότι συμφωνούμε ότι η ειρήνη στη Μέση Ανατολή θα υποστηριχθεί αν δημιουργήσουμε ένα ειρηνικό πλαίσιο στην Ανατολική Μεσόγειο. Εργαζόμαστε από κοινού με την Αίγυπτο, την Παλαιστίνη, το Λίβανο, την Ιορδανία και το Ισραήλ και έχουμε δημιουργήσει πέντε τριμερή σχήματα συνεργασίας με αυτές τις χώρες. Έχουμε αγωνιστεί για την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των θρησκευτικών και πολιτιστικών κοινοτήτων και έχουμε πραγματοποιήσει πολλές σημαντικές διασκέψεις επί αυτού του ζητήματος, μεταξύ των οποίων η Διάσκεψη για την θρησκευτική και πολιτισμική πολυφωνία στη Μέση Ανατολή που διεξήχθη στην Αθήνα, στις 20 Οκτωβρίου του 2015.

Πιστεύουμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια θετική ατζέντα στην Ανατολική Μεσόγειο, αξιοποιώντας αυτό που οι Άραβες φίλοι μας αποκαλούν «πνεύμα της Ρόδου», δηλαδή το πνεύμα που χαρακτήρισε τη Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα που διοργανώθηκε πριν από λίγου μήνες, στη Ρόδο. Μια θετική ατζέντα για εμάς είναι να βρούμε τρόπους δημιουργίας συνεργειών μεταξύ ευρωπαϊκών και αραβικών χωρών, να οργανώσουμε τη φιλία μας και να βρούμε τρόπους ανάπτυξης της συνεργασίας μας στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της οικονομίας. Πρέπει, επίσης, να αναπτύξουμε δίκτυα συνεργασίας σε μεγάλο αριθμό πεδίων, από τις μεταφορές και τις επενδύσεις έως τα ερευνητικά κέντρα.

Φρονώ ότι πρέπει να υλοποιήσουμε δύο εγχειρήματα: το ένα είναι να φέρουμε την ειρήνη στην Παλαιστίνη και στη Μέση Ανατολή και να προωθήσουμε τη λύση των δύο κρατών. Το δεύτερο είναι να θέσουμε μια θετική ατζέντα για την Ανατολική Μεσόγειο.
Ευχαριστώ και πάλι τη Γαλλία».