Για το προσφυγικό, την οικονομία και τη μείωση του επιτοκίου των ομολόγων, την ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης και το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του προγράμματος και τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, τις θέσεις της ΝΔ για την κοινωνική ασφάλιση, αλλά και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις για τα δικαιώματα των μειονοτήτων στην Ελλάδα.

[απομαγνητοφώνηση σε εξέλιξη]