Εγκρίθηκε, την Παρασκευή 22 Ιουλίου, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα «Μεταφορών 2021-27» με προϋπολογισμό 2,2 δις ευρώ, αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται με Κοινοτική Συμμετοχή ύψους 1.854 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 1.289 εκ. ευρώ από το ΤΣ και 565 εκ. ευρώ από το ΕΤΠΑ. Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή είναι 370 εκ. ευρώ. Η συνολική ΣΔΔ (Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) του Προγράμματος ανέρχεται σε 2.224.εκ ευρώ.

Ενδεικτικά 760 εκατ. ευρώ προβλέπονται για την ανάπτυξη βιώσιμων αστικών μεταφορών, 688 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση και αναβάθμιση οδικού δικτύου και τη βελτίωση οδικής ασφάλειας, 485 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση / ανάπτυξη κεντρικού και προαστιακού σιδηροδρομικού δικτύου, 181 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση προσβασιμότητας και συνδεσιμότητας νησιών και 89 εκατ. ευρώ για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας και αεροναυτιλίας.

Οι επενδυτικές ανάγκες στον τομέα των Μεταφορών κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, συνδέονται με την Πολιτική Συνοχής της χώρας καθώς και με τους εξής 5 Εθνικούς Στρατηγικούς Στόχους (Σ.Σ.) του ΕΣΣΜ :

 1. Οικονομική Ανάπτυξη και Αποδοτικότητα στην ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος μεταφορών, σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο
 2. Ενίσχυση της Συνδεσιμότητας των Μεταφορών
 3. Εξασφάλιση ενός Περιβαλλοντικά Βιώσιμου τομέα μεταφορών
 4. Παροχή Προσβασιμότητας και Κοινωνικής Ένταξης
 5. Διατήρηση Ασφάλειας και Προστασίας του συστήματος μεταφορών.

Αναλυτικότερα κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, με την αξιοποίηση και των πόρων του Προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027», θα υλοποιηθούν ώριμες παρεμβάσεις του μεσοπρόθεσμου ορίζοντα του ΕΣΣΜ, εστιάζοντας σε απαιτήσεις για:

 • βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του συστήματος Μεταφορών της χώρας
 • αύξηση της αποδοτικότητας του
 • ενίσχυση της συνδεσιμότητάς και της ασφάλειάς του,

με παράλληλη επιδίωξη τη συμβολή στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας και τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των Περιφερειών.

Στο πλαίσιο αυτό θα γίνουν επενδύσεις για:

 • την περαιτέρω ανάπτυξη των βιώσιμων αστικών μεταφορών στα δύο μητροπολιτικά κέντρα και -πιλοτικά – σε άλλους περιφερειακούς δήμους της χώρας
 • ολοκλήρωση του κεντρικού σιδηροδρομικού ΔΕΔ-Μ και βελτίωση της διαλειτουργικότητας του
 • την ενίσχυση της χρήσης ενός περιβαλλοντικά βιώσιμου ηλεκτροκινούμενου σιδηροδρομικού δικτύου (υπεραστικού και προαστιακού)
 • ολοκλήρωση του κεντρικού ΔΟΔ
 • στοχευμένη περαιτέρω ανάπτυξη και διασύνδεση του αναλυτικού ΔΟΔ
 • αναβάθμιση/ολοκλήρωση των σιδηροδρομικών και οδικών διασυνοριακών προσβάσεων
 • ενίσχυση του επιπέδου πολυτροπικότητας του συστήματος
 • ενίσχυση της περιφερειακής ηπειρωτικής και νησιωτικής συνδεσιμότητας
 • βελτίωση της ασφάλειας χερσαίων, θαλάσσιών και εναέριων μεταφορών.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Η έγκριση του Προγράμματος “Μεταφορών 2021-2027” με προϋπολογισμό 2.2 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι άλλη μία πρωτιά επί θητείας μας στο ΕΣΠΑ για την Ελλάδα και είμαι πολύ περήφανος για αυτό. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσει η Ελλάδα σε έναν κρίσιμο τομέα, όπως είναι οι μεταφορές να πρωταγωνιστήσει και στην εισαγωγή νέων τεχνολογιών και στη βιωσιμότητα των υπαρχουσών επιχειρήσεων και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων. Θα δουλέψουμε όπως κάναμε μέχρι τώρα με εργατικότητα και σοβαρότητα και θα φέρουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα».

Ο Υπουργός Μεταφορών & Υποδομών κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής επεσήμανε: «Το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 θέτει τις βάσεις και συμβάλλει καθοριστικά στην εκκίνηση μιας νέας εποχής για τα έργα υποδομών σε όλη την χώρα. Έργα καθοριστικά στο να παραμείνει η Ελλάδα σε τροχιά ανάπτυξης μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και δυσμενές διεθνές περιβάλλον. Αξιοποιώντας και αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο και διασφαλίζοντας πως δεν θα υπάρξουν χρηματοδοτικά κενά στο στρατηγικό σχεδιασμό που έχουμε εκπονήσει, διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα για τη χώρα μας. Με κρίσιμα έργα υποδομών που έχουν μεγάλο πολλαπλασιαστή για την οικονομία, λύνουν σοβαρά προβλήματα των τοπικών κοινωνιών και κάνουν καλύτερη την καθημερινή ζωή των πολιτών.»

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Γιάννης Τσακίρης, τόνισε: «Το πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027» με προϋπολογισμό 2,224 δις €, είναι το πέμπτο κατά σειρά τομεακό πρόγραμμα του νέου ΕΣΠΑ που παίρνει το πράσινο φως, μέσα σε λίγες εβδομάδες από την ΕΕ. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος  αναμένεται η υλοποίηση μεγάλων παρεμβάσεων, όπως η νέα Γραμμή 4 του Μετρό Αθήνας, η κατασκευή του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο τμήμα Χανιά – Χερσόνησος, η ανανέωση στόλων των λεωφορείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε σημαντικούς Δήμους της Περιφέρειας με ηλεκτροκίνητα οχήματα, η αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου, η αναβάθμιση των υποδομών σε επιλεγμένα λιμάνια, που θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα της χώρας μας. Με αυτό τον τρόπο στοχεύουμε στη διαμόρφωση ίσων όρων βιώσιμης ανάπτυξης, για όλες τις περιοχές της χώρα μας

Ο Γενικός Γραμματέας ΕΣΠΑ & Δημοσίων Επενδύσεων κ. Δημήτρης Σκάλκος, ανέφερε: «Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του προγράμματος «Μεταφορές 2021-2027», θα μας επιτρέψει την προώθηση της αναπτυξιακής στρατηγικής στον Τομέα των Μεταφορών για την Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2021-2027. Πρόκειται για το πλέον «πράσινο» πρόγραμμα Μεταφορών που έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα και μέσω των διαθέσιμων πόρων του προγράμματος θα χρηματοδοτηθούν σημαντικές δράσεις για την ανάπτυξη των βιώσιμων αστικών μεταφορών, την αναβάθμιση/κατασκευή κρίσιμων οδικών έργων, την ενίσχυση της χρήσης ενός περιβαλλοντικά βιώσιμου ηλεκτροκινούμενου σιδηροδρομικού δικτύου, την βελτίωση της ασφάλειας χερσαίων, θαλάσσιών και εναέριων μεταφορών, την ενίσχυση της περιφερειακής ηπειρωτικής και νησιωτικής συνδεσιμότητας κ.α».

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ κ. Γιώργος Ζερβός, υπογράμμισε: «To πρόγραμμα «Μεταφορές 2021-2027» με προϋπολογισμό 2,2  δις ευρώ είναι  ένα από τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ αρμοδιότητας της ΕΓ ΔΠ ΕΤΠΑ-ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με εστίαση στην χρηματοδότηση φιλικών προς το περιβάλλον, συνδεδεμένων, ασφαλών και έξυπνων μεταφορών. Περιλαμβάνει επενδύσεις σε βιώσιμες αστικές μεταφορές, στο σιδηροδρομικό δίκτυο και στο κεντρικό οδικό δίκτυο,  σε πολυτροπικές μεταφορές , στην ηπειρωτική και νησιωτική συνδεσιμότητας, στην ασφάλεια των μεταφορών. Είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς και μεθοδικής προσπάθειας της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής υπό το συντονισμό και τις κατευθύνσεις της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης  καθώς και της  αποτελεσματικής  συνεργασίας,  λόγω αντικειμένου,  με  τους Γενικούς Γραμματείς Μεταφορών  κ. Ιωάννη Ξιφαρά, Υποδομών κας Μαρίας-Έλλης  Γεράρδη και Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής Ναυτιλίας κ. Μανώλη Κουτουλάκη».