Καλό μεσημέρι,

Παρουσιάστηκε πριν λίγη ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού η εκστρατεία του Υπουργείου Παιδείας κατά του σχολικού εκφοβισμού.

Σύμφωνα με τα επίσημα αρχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, ο αριθμός των ανηλίκων, ηλικίας από 13 έως 17 ετών, οι οποίοι έχουν διαπράξει αδικήματα του ποινικού κώδικα κατά τα τελευταία 4 χρόνια παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση.

Η παραβατικότητα των ανηλίκων είναι ένα από τα πιο ανησυχητικά ζητήματα, το οποίο, ξεκινώντας από το σχολείο, πρέπει να αντιμετωπιστεί ολιστικά. Η συγκεκριμένη εκστρατεία κοιτάζει το πρόβλημα κατάματα και στοχεύει στην ουσιαστική αλλαγή κουλτούρας.

Δημιουργήθηκε, λοιπόν, η πλατφόρμα stopbullying.gov.gr η οποία ξεκινά να λειτουργεί από σήμερα και περιλαμβάνει ενημερωτικό και επιμορφωτικό υλικό για τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, σύστημα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και μελών ομάδων δράσης, σύστημα αποτύπωσης περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού με επώνυμες αναφορές, σύστημα ενημέρωσης γονέων για την εξέλιξη διαχείρισης του αναφερόμενου περιστατικού, σύστημα διενέργειας ανώνυμων διαδικτυακών ερευνών προς τους μαθητές και σύστημα διαλειτουργικότητας με την κεντρική υπηρεσία πιστοποίησης χρηστών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Ήδη, έχει συσταθεί επιτροπή για την Εθνική Στρατηγική Πρόληψης και αντιμετώπισης της βίας και παραβατικότητας ανηλίκων, ενώ σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διαμορφώνεται ένα κοινό πρωτόκολλο αντιμετώπισης ακραίας παραβατικότητας εντός των σχολικών μονάδων.

Έπειτα από την καταγραφή επιλαμβάνονται τα σχολεία. Έχουν δημιουργηθεί ειδικά πρωτόκολλα πρόληψης και χειρισμού περιστατικών που εκπονούνται από την Ειδική επταμελή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων.

Παράλληλα, ομάδα Άμεσης Υποστήριξης των ομάδων δράσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των αποδεκτών αναφορών σε σοβαρά περιστατικά ενδοσχολικής βίας συμβουλευτικά, θα καθοδηγεί τις αρμόδιες υπηρεσίες στην διαχείριση ενός περιστατικού ιδιαίτερης βαρύτητας και κοινωνικής – παιδαγωγικής έντασης.

Αξίζει να σημειώσουμε πως έχει διπλασιαστεί ο αριθμός Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία.

Μέχρι το τέλος του 2024 θα έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση της έρευνας για την αποτύπωση της κατάστασης, η ανάπτυξη του ενημερωτικού υλικού και η επιμόρφωση εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και στελεχών εκπαίδευσης.

Στόχος είναι μέχρι τον Σεπτέμβριο να έχει ολοκληρωθεί η επιμόρφωση 684 Συμβούλων Εκπαίδευσης. Παράλληλα έχουν ήδη συσταθεί τετραμελείς ομάδες δράσης στις 116 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με συμμετοχή Συμβούλων Εκπαίδευσης, Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών, ενώ σε κάθε σχολείο ο Διευθυντής κι ένας Εκπαιδευτικός έχουν επιλεγεί για την υποδοχή των αναφορών. Από τον Σεπτέμβριο στόχος είναι η επιμόρφωση όλων αυτών των Υπεύθυνων Αποδεκτών των επώνυμων Αναφορών.

Επιπλέον, εισάγονται προγράμματα δράσεων Ενεργού Πολίτη, αλλά και εκπαίδευση των μαθητών σε δεξιότητες ζωής, από το νηπιαγωγείο μέχρι την Α’ Λυκείου.

Από τον Σεπτέμβριο επίσης, τίθεται σε λειτουργία Νέος Σχολικός Κανονισμός Λειτουργίας των Σχολείων όπου διατυπώνονται σαφείς κανόνες συμπεριφοράς και συνεπειών για κάθε παράπτωμα.

Ο κανονισμός κοινοποιείται στην αρχή του έτους σε εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές κλπ. Οι γονείς πρέπει να υπογράψουν και να αποδεχθούν τον Κανονισμό. O Σχολικός Κανονισμός εφαρμόζεται εντός του σχολείου, κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας του, καθώς και σε όλες τις δράσεις τις οποίες διοργανώνει το σχολείο.

Σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων εφαρμόζεται ο νόμος για τα ποινικά παραπτώματα, ενώ, αυστηροποιούνται τα παιδαγωγικά και πειθαρχικά μέτρα στα σχολεία (πχ επίπληξη, αποβολή, αποκλεισμός από δράσεις που διοργανώνει το σχολείο, αλλαγή τμήματος κλπ).

Ακόμη, προβλέπεται πως οι γονείς ή κηδεμόνες των παιδιών τα οποία προκαλούν φθορές στο σχολείο είναι υποχρεωμένοι να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει και για την χρήση κινητού. Αν μαθητής/τρια, έχει κινητό και μαγνητοφωνεί ή φωτογραφίζει ή βιντεοσκοπεί εκπαιδευτικούς ή συμμαθητές/τριες του/της, ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού επιλαμβάνεται ο Διευθυντής ή μετά από κρίση του τελευταίου ο Σύλλογος Διδασκόντων για ποινή αποβολής ανάλογα με τη βαρύτητα του περιστατικού.

Αν αφορά σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, τότε ο Σύλλογος Διδασκόντων υποχρεούται να εφαρμόσει το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος για τον/την υπαίτιο/α.

Η ανοχή, η αποσιώπηση ή η ατιμωρησία τέτοιων περιστατικών σχολικού εκφοβισμού τραυματίζει ακόμα περισσότερο τα θύματα των επιθέσεων αυτών και δεν δίνει την δυνατότητα στους δράστες να καταλάβουν την βαρύτητα των πράξεών τους.

—-

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται συνέντευξη Τύπου από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το σχέδιο νόμου για τον Δικαστικό Χάρτη της Χώρας, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Ήδη, έχουν νομοθετηθεί από την Κυβέρνηση μια σειρά από πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης, όπως είναι η διεύρυνση της ύλης για δικηγόρους και συμβολαιογράφους προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι δικαστές από απλές υποθέσεις και ο περιορισμός των αναβολών.

Με το νομοσχέδιο για την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας και την χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων, γίνεται μια σημαντική μεταρρύθμιση, μια τομή για την ταχύτερη λειτουργία της δικαιοσύνης.

Υπολογίζεται από τους τεχνικούς συμβούλους ότι χάρη στο νέο δικαστικό χάρτη και μόνο από αυτή την παρέμβαση θα μειωθεί ο συνολικός χρόνος εκδίκασης σε όλους τους βαθμούς κατά 30%, δηλαδή κατά 450 ημέρες.

Έτσι ο Νέος Δικαστικός Χάρτης της χώρας, ενοποιεί, συγκεντρώνει και αυξάνει ποσοτικά και ποιοτικά την πρωτοβάθμια δομή των δικαστών για να γίνει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη η λειτουργία των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων πρώτου βαθμού.

Μέχρι σήμερα η πρωτοβάθμια δικαιοσύνη, ήταν διχοτομημένη σε δύο τύπους δικαστών-, Ειρηνοδίκες και Πρωτοδίκες. Η διχοτόμηση αυτή, αποτελεί γέννημα του 19ου αιώνα, παλιών εποχών, αναγκών και δυνατοτήτων.

Σήμερα, ενοποιούμε τους πρωτοβάθμιους δικαστές, με αναβάθμιση των ειρηνοδικών σε πρωτοδίκες. Ο ενιαίος πρώτος βαθμός στην ελληνική δικαιοσύνη, με την αξιοποίηση του διαθέσιμου πλέον ανθρώπινου δικαστικού δυναμικού, εκτιμούμε ότι θα οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη. Από την ενοποίηση, λοιπόν, παύουν να υπάρχουν τα Ειρηνοδικεία. Αυτό οδηγεί συνολικά σε μια ορθολογική μείωση του αριθμού των πρωτοβάθμιων δικαστικών σχηματισμών από 217 σε 111.

Η συνδυασμένη απόδοση όλων πλέον των πρωτοβάθμιων δικαστών εκτιμάται ότι μετά την ενοποίηση μπορεί ν’ αυξηθεί μέχρι και 17%. Επίσης το ποσοστό εκκαθάρισης υποθέσεων των νέων πρωτοδικείων αναμένεται ν’ αυξηθεί μέχρι και 24% μετά την ενοποίηση.

—-

Την δυνατότητα να ταυτοποιούν το εισιτήριό τους, καθώς και το εισιτήριο διαρκείας τους, μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet έχουν από σήμερα, 9 Απριλίου, οι φίλαθλοι, ώστε να εισέρχονται ψηφιακά στο γήπεδο στους αγώνες της Super League 1, καθώς και του Κυπέλλου Ελλάδος.

Αναβαθμίζεται, έτσι, το επίπεδο ασφαλείας στα γήπεδα. Ταυτόχρονα, απελευθερώνεται ένας σημαντικός αριθμός αστυνομικών δυνάμεων από το έργο της φύλαξης κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Με απλό και φιλικό τρόπο οι πολίτες προβαίνουν στην ταυτοποίηση του εισιτηρίου τους μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet που έχουν στο κινητό τους τηλέφωνο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, πριν κατεβάσουν την εφαρμογή Gov.gr Wallet.

Η λειτουργία των καμερών έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ μέχρι τη λήξη της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, δηλαδή στις 12 Μαΐου 2024, θα ισχύει υβριδικό σύστημα εισόδου στα γήπεδα, τόσο με το ψηφιακό εισιτήριο, όσο και με το συμβατικό εισιτήριο, ώστε οι φίλαθλοι και οι Αθλητικές Ανώνυμες Εταιρίες να έχουν τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής στη νέα διαδικασία και να προετοιμαστούν καταλλήλως.

Τα μηνύματα μετά το άνοιγμα των γηπέδων με φιλάθλους είναι ενθαρρυντικά. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν μας κάνει να εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε κάθε δέσμευση που είχαμε αναλάβει ως Κυβέρνηση απέναντι στους φιλάθλους στο ακέραιο.

—–

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: της διαχείρισης υδάτων, της διαχείρισης και προστασίας των δασών, της αστικής ανθεκτικότητας, της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης και της ενεργειακής ασφάλειας.

Βασικές μεταρρυθμίσεις είναι μεταξύ άλλων οι εξής:

  1. Μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων για τα νερά της Θεσσαλίας που ανήκαν σε πολλαπλούς φορείς στον «Οργανισμό Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία»,

  2. Η δυνατότητα μεταβίβασης της ευθύνης για τα όμβρια ύδατα που σήμερα βρίσκεται υπό τη διαχείριση επί μέρους δήμων, στην ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ στις αντίστοιχες περιοχές ευθύνης της καθεμίας, ώστε να λειτουργούν ενιαία και με δυνατότητα σχεδιασμού ενεργητικής διαχείρισης των πλημμυρικών φαινομένων

  3. Η μεγάλη μεταρρύθμιση στη διαχείριση των δασών. Στόχος είναι να ξεκινήσει η ενεργητική διαχείριση των ελληνικών δασών και προπαντός εκείνων των δασικών οικοσυστημάτων στη νότια Ελλάδα, που είναι πιο ευάλωτα στην κλιματική κρίση, ώστε να αρχίσουν να απομακρύνονται οι ποσότητες εύφλεκτης υπερβάλλουσας βιομάζας.

  4. Η άμεση μαζική κινητοποίηση δασεργατών και μηχανημάτων, με τη δημιουργία συστήματος ενεργοποίησης των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας σε περίπτωση μεγάλων δασικών πυρκαγιών (megafires), για τη δημιουργία μεγάλων αντιπυρικών ζωνών

  5. Η ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος παρακολούθησης του δομημένου περιβάλλοντος, του εντοπισμού και της κατεδάφισης των αυθαίρετων κατασκευών. 

Μετην μεταρρύθμιση αυτή, γίνεται για πρώτη φορά προτεραιοποίηση των κατεδαφίσεων και προτάσσονται όλα τα νέα αυθαίρετα κτίσματα, καθώς και σημαντικός αριθμός παλαιότερων αυθαίρετων που επιλέγονται με πολεοδομικά, χωροταξικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.   

  1. Θεσπίζεται το Πρόγραμμα «Απόλλων» για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των ευάλωτων νοικοκυριών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, των Τοπικών και Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης ανά την Επικράτεια.

  2. Θεσπίζονται μέτρα για την αύξηση του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου, με στόχο την αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος.

  3. Καθιερώνονται αυστηρά μέτρα κατά των ρευματοκλοπών και των στρατηγικών κακοπληρωτών λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, με στόχο τη μείωση των επιβαρύνσεων που υφίσταται ο μέσος καταναλωτής από τα φαινόμενα αυτά.

——

Το προηγούμενο τριήμερο οι πολύ ισχυροί άνεμοι, η ξηρασία του εδάφους και σε συνδυασμό με την αμέλεια ορισμένων συμπολιτών μας είχαν ως αποτέλεσμα την εκδήλωση πολύ μεγάλου αριθμού πυρκαγιών.

Από το Σάββατο έως τη Δευτέρα ξέσπασαν πάνω από 230 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με τη συντριπτική πλειονότητα να τίθεται άμεσα υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές μας δυνάμεις. Παρόλα αυτά είδαμε ότι η πυρκαγιά στην Ιεράπετρα απείλησε οικισμούς- για αυτό εστάλησαν και τα μηνύματα του 112- και οι πυροσβέστες μας έδωσαν μάχη να την περιορίσουν, ενώ ταυτόχρονα αντιμετώπιζαν άλλες 18 πυρκαγιές μόνο στο νησί της Κρήτης.

Το ίδιο τριήμερο είχαμε 19 συλλήψεις για εμπρησμό από αμέλεια. Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι οι πυρκαγιές από αμέλεια είναι το ίδιο απειλητικές και καταστροφικές με αυτές από πρόθεση και για αυτό το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει αυστηροποιήσει τις ποινές και τα διοικητικά πρόστιμα. Οι αγρότες και συμπολίτες μας που ασχολούνται με τη γη τους και κάνουν εργασίες καύσης πρέπει να δείξουν υπευθυνότητα.

—-

Συνεχίζεται η μείωση των παράνομων αφίξεων από την Τουρκία. Πιο συγκεκριμένα, τον μήνα Μάρτιο, ο συνολικός αριθμός των παρανόμως αφιχθέντων ανήλθε σε 2.231 έναντι 3.828 τον Φεβρουάριο, μειωμένος, δηλαδή, κατά 41,7%. Η μείωση από τον Σεπτέμβριο του 2023 φθάνει το 80,5%.

Παράλληλα, συνεχίστηκε και τον Μάρτιο η αποσυμφόρηση του εθνικού συστήματος ταυτοποίησης, καταγραφής και φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών-αιτούντων άσυλο. Ο συνολικός αριθμός διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών, στις 33 δομές του εθνικού συστήματος σε όλη τη χώρα, μειώθηκε στις 23.245 τον Μάρτιο από 27.554 τον Φεβρουάριο, ήτοι κατά 15,6%. Σε σχέση με τον Ιανουάριο, όταν οι διαμένοντες ανέρχονταν σε 31.367, η μείωση φθάνει το 25,9%.

Ειδικότερα, οι διαμένοντες στις δομές των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, τον Μάρτιο, μειώθηκαν ακόμα περισσότερο, κατά 40,9%, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024. Πιο συγκεκριμένα, ενώ τον Ιανουάριο οι διαμένοντες στα νησιά ήταν 15.767, τον Μάρτιο αριθμούσαν 9.321. Η μείωση συνεχίζεται με επιταχυνόμενο ρυθμό και τον Απρίλιο.

Σημειώνεται ότι το σύνολο σχεδόν όσων λαμβάνουν άσυλο, αιτούνται στη συνέχεια και αποκτούν ταξιδιωτικά έγγραφα για να ταξιδέψουν στην Ευρώπη, ενώ όσων οι αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται εντάσσονται στη διαδικασία επιστροφής προς τη χώρα προέλευσής τους.

Η μείωση των ροών αλλά και η αποσυμφόρηση του συστήματος υποδοχής μας δίνει την δυνατότητα, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και την προστασία των συνόρων μας να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά ενδεχόμενες μελλοντικές πιέσεις.

Είναι γεγονός πως η μεταναστευτική πίεση σε γειτονικές χώρες είναι αυξημένη γι’ αυτό και δεν εφησυχάζουμε. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει ως μία από τις αποστολές του την αποτελεσματική διαχείριση των ροών από τρίτες χώρες αιτούντων άσυλο, με ασφάλεια για τους ίδιους και την ελληνική κοινωνία, αξιοποιώντας την ευρωπαϊκή χρηματοδοτική αρωγή.

—-

Υπεγράφη Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία αυξάνονται κατά 50% οι αμοιβές των ιατρών του ΚΕΠΑ καθώς και των γραμματέων.

Είναι η πρώτη φορά που δίνεται αύξηση στις αμοιβές των ιατρών, από τότε που συστάθηκαν τα ΚΕΠΑ, το 2011. 

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της επιτροπής, για αξιολόγηση εντός ΚΕΠΑ θα αμειβόταν με 10 ευρώ, ενώ τώρα με 15 και για μια αξιολόγηση κατ’ οίκον με 30 ενώ τώρα θα αμείβεται με 45.

Αντίστοιχα ένα μέλος της επιτροπής θα αμειβόταν για μια αξιολόγηση εντός ΚΕΠΑ με 7 ευρώ, ενώ τώρα με 10,5 και για μια αξιολόγηση κατ’ οίκον με 21 ευρώ, ενώ τώρα με 31,5.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας της Κυβέρνησης για την αναβάθμιση των υπηρεσιών των ΚΕΠΑ και την επιτάχυνση της διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας. Στην κατεύθυνση αυτή, υπεγράφη πρόσφατα ΚΥΑ με την οποία θα προκηρυχθούν νέες θέσεις ιατρών, υπερδιπλασιάζοντας τον συνολικό αριθμό τους, αλλά και προσθέτοντας νέες ειδικότητες.

Σκοπός μας είναι να βελτιώνουμε συνεχώς την καθημερινότητα των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας, να τους διασφαλίζουμε την ίση συμμετοχή στην κοινωνία, στην αγορά εργασίας και, φυσικά, ποιότητα ζωής τόσο στους ίδιους, όσο και στις οικογένειές τους. Και βέβαία να συμβάλλουμε και στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά και να ανταμείβουμε ακόμα καλύτερα τους γιατρούς για το έργο τους.

—–

Την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στο Βίλνιους της Λιθουανίας, όπου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών.

Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.

Σ. ΠΙΚΟΥΛΑΣ: Καλησπέρα, κ. Εκπρόσωπε. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης μέσα από άρθρο του στην «Καθημερινή» ζητάει εκλογές και είναι και η δεύτερη φορά που το κάνει. Έχει ξαναζητήσει πριν από λίγο καιρό. Το σχόλιό σας.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Καταρχάς να πούμε το οξύμωρο ότι ένα χρόνο μετά και πολύ λιγότερο από την τελευταία λαϊκή ετυμηγορία, την ετυμηγορία των Ελλήνων πολιτών, σε διπλές -μάλιστα- κάλπες βουλευτικών εκλογών, όπου αποφάσισαν να δώσουν εκ νέου την στήριξη στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Ν.Δ. με μεγαλύτερο ποσοστό, έρχεται ο αρχηγός του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και ζητάει εκλογές -δικαίωμά του- την ίδια στιγμή που θέτει ως στόχο να ξαναφτάσει το ποσοστό του 17% που είχε πάρει το κόμμα του πριν από περίπου ένα χρόνο. Δηλαδή, ο κ. Κασσελάκης ζητάει πρόωρες εκλογές τρία χρόνια πριν την ώρα τους για να λύσει τα εσωκομματικά του, για να ξαναπιάσει το ποσοστό που είχε το κόμμα του πριν από περίπου ένα χρόνο. Δηλαδή, ενδεχομένως για λόγους συσπείρωσης. Δικαίωμά του είναι αυτό, αλλά αξιολογείται.

Δεύτερον, σήμερα το άρθρο του κ. Κασσελάκη στην «Καθημερινή» ήταν γεμάτο ψέματα, συκοφαντίες, αλλά μέσα από το άρθρο έβγαινε και μία αλήθεια. Ξεκινάω από τα ψέματα. Κι επειδή εμάς δεν μας αρέσει να μιλάμε στον αέρα, κάθε παράγραφος είχε είτε μόνο ένα ψέμα, είχε είτε και ψέμα και συκοφαντία. Και, μάλιστα, και πολλές θεωρίες συνωμοσίας. Θα μπορούσε κανείς αν δεν δει πού δημοσιεύεται το άρθρο και από ποιον είναι γραμμένο, να νομίζει ότι είναι σε μία από τις εφημερίδες που διακινούν θεωρίες συνωμοσίας ή από έναν Πρόεδρο ενός κόμματος, που πολιτεύεται με fake news και θεωρίες συνωμοσίας. Ίσως πλέον είναι ένας τέτοιος Πρόεδρος ο κ. Κασσελάκης. Ψέματα για την υποτιθέμενη μονταζιέρα και τη δήθεν προσπάθεια παραποίησης της κοινής γνώμης για το ανθρώπινο λάθος, ενώ κάτι τέτοιο έχει αποδειχθεί. Από την ίδια μέρα υπήρχε ομολογία και δεν υπάρχει καμία σκιά στο συγκεκριμένο θέμα. Ψέματα -μάλιστα βγάζει και πορίσματα- για το «μπάζωμα» και για τα εύφλεκτα υλικά, σαν να είναι ο ίδιος ο ανακριτής. Προδικάζει μια δικαστική κρίση, που φαίνεται ότι δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο και, μάλιστα, είδατε, έγινε και πρόσφατα σχετική έρευνα από τον ανακριτή και δεν έδειξε κάτι, άρα ο κ. Κασσελάκης και βιάζεται και λέει πράγματα που ουδέποτε έχει πει η Δικαιοσύνη. Ψέματα για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Ο ίδιος ουδέποτε έχει καταθέσει τέτοιο αίτημα. Στον «αέρα» το αφήνει να αιωρείται, άρα κανείς δεν μπορεί να αποδεχθεί κάτι, το οποίο ουδέποτε κατατίθεται. Ψέματα για το ζήτημα των υποκλοπών, όπως το αναφέρει «σκάνδαλο των υποκλοπών». Παραποιεί την ουσία της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Μιλάει για μια απόφαση η οποία δέχεται αυτό το οποίο έχει κάνει ήδη η Κυβέρνηση. Να αλλάξει, δηλαδή, έναν νόμο του 2021 και τίποτα περισσότερο. Έναν νόμο που τότε και το ΠΑΣΟΚ είχε ψηφίσει. Ψέματα και συκοφαντίες για το ζήτημα της Ευρωβουλευτή, που δεν είναι πλέον εκ νέου υποψήφια, Ευρωβουλευτή της Ν.Δ., της κ. Ασημακοπούλου. Μάλιστα, φτάνει στο σημείο να εμπλέκει και τον Πρωθυπουργό. Εμπλέκει και εμένα ως πρώην Γραμματέα σε μια υπόθεση που ούτε καν, ουδέποτε, έχει συσχετιστεί το οποιοδήποτε όνομα στη Ν.Δ.. Ψευδώς λέει ότι επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα. Λες και μπορεί να είναι χωρίς καμία επίπτωση ένας κοινός συκοφάντης. Και, βέβαια, μια σειρά από προκλητικά ψέματα για την οικονομία. Φτάνει μέχρι το σημείο να μιλήσει και για το Grexit, να αναφερθεί σε διάφορους δείκτες. Δεν θέλω να σας κουράσω. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία, στα οποία μπορούμε να σταθούμε για την οικονομία και, ειδικά, το να μιλάει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία και να κουνάει το δάχτυλο, το κόμμα που πήγε να χρεοκοπήσει τη χώρα και με τις ψήφους της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ έμεινε στην Ευρώπη, είναι προκλητικό.

Βγαίνει, όμως, από όλο αυτό το άρθρο και μία αλήθεια. Ότι αυτές οι εκλογές δεν έχουν χώρο για χαλαρή ψήφο. Ο ίδιος ο κ. Κασσελάκης θέλει, ουσιαστικά, να επαναφέρει από το παράθυρο όλους τους εφιάλτες που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Τους εφιάλτες των «λεφτόδεντρων», που οδήγησαν στη συρρίκνωση των εισοδημάτων των πολιτών, στην αύξηση των κόκκινων δανείων, στην παρ’ ολίγον χρεοκοπία της χώρας, τους εφιάλτες των λαϊκιστών, τους εφιάλτες του διχασμού και, βέβαια, όλων των ψεμάτων τα οποία ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια.

Ο ίδιος, θέτοντας ζήτημα ουσιαστικά διπλών εκλογών, αφού ζητάει και βουλευτικές εκλογές, μας δίνει να καταλάβουμε ότι η ψήφος μας στις 9 Ιουνίου είναι μία ψήφος όπου θα επικυρωθεί εκ νέου η σταθερότητα της χώρας. Και απαντάω ξανά ότι οι πολίτες αποφάσισαν στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, έδωσαν μία ψήφο εμπιστοσύνης πολύ ισχυρή στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Ν.Δ.. Κρινόμαστε καθημερινά για την υλοποίηση του προγράμματός μας, αλλά σίγουρα οι εκλογές της 9ης Ιουνίου είναι μία σημαντική εθνική κάλπη, που θα κρίνει την εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρώπη και θα αποτυπώσει και πάλι την επιβεβαίωση της σταθερότητας και τη συνέχιση της προόδου και της ευημερίας στη χώρα.

Γ. ΣΚΙΤΖΗ: Επειδή, κ. Εκπρόσωπε, αναφερθήκατε και στα της οικονομίας ήθελα να σας ρωτήσω και με αφορμή την έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, όπου μεταξύ άλλων, ο κ. Στουρνάρας επισήμανε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού παρά τις θετικές επιδόσεις της οικονομίας, ήθελα ένα σχόλιό σας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας σήμερα.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ήταν απολύτως λογικό αυτό που είπε και εκ του ρόλου του και της θεσμικής του ιδιότητας ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Αναγνώρισε τα βήματα της ελληνικής οικονομίας και, προφανώς, επεσήμανε ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Και αν ερμηνεύει κανείς όσα είπε ο κ. Στουρνάρας καταλαβαίνει και για οικονομικούς λόγους πόσο σημαντικό είναι να μην γυρίσουμε πίσω. Να μην κάνουμε κανένα πισωγύρισμα και με την ψήφο μας στις Ευρωεκλογές να μη δώσουμε κανένα χώρο στους λαϊκιστές και σε αυτούς που τάζουν στους πάντες τα πάντα και στην πράξη έκαναν το αντίθετο. Κι έρχονται τώρα με ένα άλλο περιτύλιγμα να πούνε ακριβώς τα ίδια στους Έλληνες πολίτες, πόσο κρίσιμες είναι οι εκλογές αυτές. Αλλά, επειδή κάποιοι προσπάθησαν να ερμηνεύσουν κατά το δοκούν την εισήγηση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του κ. Στουρνάρα, έχω καταγράψει κάποια αδιαμφισβήτητα δεδομένα για την ελληνική οικονομία, που θα ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας.

Το πρώτο είναι ότι ενώ άλλες χώρες φλερτάρουν με την ύφεση -και μάλιστα η υπόλοιπη Ευρώπη βιώνει ασθενικούς ρυθμούς ανάπτυξης – στην Ελλάδα ο ρυθμός ανάπτυξης είναι πενταπλάσιος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Στην Ελλάδα, όχι σε κάποια άλλη χώρα. Αυτή που λένε ότι είναι υπό κατάρρευση. Την περίοδο 2019-2023, τα τελευταία δηλαδή τέσσερα χρόνια, το πραγματικό ελληνικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ έχει αυξηθεί κατά 9,9%, ποσοστό υπερδιπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι 4,8%. Τα τελευταία τρία χρόνια, δηλαδή 2021, 2022, 2023, η σωρευτική αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος στην Ελλάδα, πραγματικό, όχι ονομαστικό, βρίσκεται στο εντυπωσιακό 18,6%. Είναι η τρίτη υψηλότερη επίδοση στην Ε.Ε. και, βέβαια, πολύ πάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης που είναι 9,4%. Το εξυπηρετούμενο ιδιωτικό χρέος είναι σταθερά αυξανόμενο με τα κόκκινα δάνεια να μειώνονται χρόνο με τον χρόνο. Μόνο από το 2021 από τα 98 δισεκατομμύρια, έχουν πέσει στα 73 δισεκατομμύρια. Έχουμε τη μεγαλύτερη εισροή κεφαλαίων από όλες τις χώρες της Ευρώπης σε όρους ΑΕΠ 16,88%. Έχουμε ποσοστό εκταμιεύσεων Ταμείου Ανάκαμψης 8,14% ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ το 2021, δέκα μεγάλες αποκρατικοποιήσεις σε εννέα μήνες με έσοδα 7,1 δις ευρώ, αύξηση καταθέσεων και όχι μόνο των μεγάλων, κυρίως των μεσαίων και των μικρότερων καταθέσεων κατά 50 δις ευρώ από το 2019 μέχρι σήμερα. Πάνω από 400.000 Έλληνες βρήκαν δουλειά σε αυτή τη χώρα. Και βέβαια, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι έξι στις δέκα νέες θέσεις εργασίας, δημιουργήθηκαν μεταξύ τρίτου τριμήνου του 2019 μέχρι το 2023, ήταν θέσεις υψηλών δεξιοτήτων με ταυτόχρονη αύξηση των απασχολούμενων, που παίρνουν πάνω από τον κατώτατο μισθό. Για τα του μισθού, τα έχουμε πει πολλές φορές. Οι αυξήσεις των μισθών είναι μεγαλύτερες από ό,τι σωρευτικά ο πολύ επίμονος και σημαντικός πληθωρισμός. Με λίγα λόγια, αυξήσαμε το εισόδημα περισσότερο από ό,τι αυξήθηκαν οι τιμές και μάλιστα με μόνιμο τρόπο. Όλα αυτά που σας είπα δεν είναι δείκτες μακροοικονομικοί, είτε ειδήσεις που αφορούν ευρύτερα την οικονομία. Η συντριπτική τους πλειοψηφία αγγίζει τα νοικοκυριά σε μια πολύ δύσκολη παγκόσμια συγκυρία. Αυτή είναι η οικονομική πραγματικότητα στην Ελλάδα, η οποία είναι εντελώς αντίθετη με αυτή την οποία βιώναμε επί ΣΥΡΙΖΑ. Επίσης, επί ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέραμε αν θα βρούμε δουλειά. Επί ΣΥΡΙΖΑ ήμασταν οι πρώτοι σε ανεργία. Επί ΣΥΡΙΖΑ ήμασταν αυτοί, οι οποίοι δεν ξέραμε εάν θα κρατήσουμε τα γραφεία μας, τις επιχειρήσεις μας ανοιχτές. Ήταν ένα καλοκαίρι, αν θυμάστε, που δεν ξέραμε αν θα μείνουμε στην Ελλάδα εμείς οι ίδιοι, να δουλέψουμε στη χώρα μας. Είναι, λοιπόν, πολύ μεγάλο θράσος, ο Πρόεδρος ενός κόμματος που δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη συνολικά για όλα όσα προξένησε το κόμμα του στη χώρα, να επανέρχεται με ακριβώς την ίδια ρητορική, με ακριβώς το ίδιο θράσος, με ακριβώς την ίδια αλαζονεία, σε μια χώρα η οποία ακόμα μετρά τις πληγές της από αυτά τα χρόνια. Δεν θα γυρίσει πίσω η Ελλάδα, ούτε σε οικονομικό, ούτε σε ευρύτερο επίπεδο. Θα συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά και προφανώς και θα διορθώνει τις πολλές αδυναμίες, τις οποίες ακόμα έχει, γιατί είμαστε οι τελευταίοι που λέμε ότι ζούμε σε έναν παράδεισο.

ΣΠ. ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ: Ήθελα να σας πάω στις εξελίξεις σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον νέο δικαστικό χάρτη, ύστερα από πέντε χρόνια στην Κυβέρνηση, η Ν.Δ.. Ήθελα να ρωτήσω, συνεκτιμώντας και την τελευταία μεταρρύθμιση, εάν η Κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τους ρυθμούς και την ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης και αν μπορεί να γίνει κάτι καλύτερο.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν είναι, σε καμία περίπτωση, ικανοποιημένη. Και γι΄ αυτό, και ένα από τα βασικά προτάγματα του προγράμματος του 2023, το οποίο υλοποιείται και με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι είχαμε πει τους δέκα μήνες αυτούς, ήταν και η βελτίωση στους χρόνους απονομής της Δικαιοσύνης. Δύο ήταν τα μεγαλύτερα προβλήματα της Δικαιοσύνης. Το ένα ήταν, οι όχι αναλογικές ποινές και κυρίως σε ποινικό επίπεδο, σε σχέση με τις πράξεις που τελούσαν όσοι, τέλος πάντων, καταδικάζονταν για το οποιοδήποτε έγκλημα. Γι΄ αυτό και προχωρήσαμε σε ακόμα μία τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα πριν από λίγους μήνες. Και το δεύτερο πρόβλημα, το οποίο ίσως είναι και μεγαλύτερο, γιατί αγγίζει το σύνολο της κοινωνίας, είναι η καθυστέρηση απονομής της Δικαιοσύνης. Είχαμε έναν από τους χειρότερους χρόνους σε όλη την Ευρώπη. Γι΄ αυτό και θεωρώ ότι είναι εμβληματική η μεταρρύθμιση του νέου χάρτη δικαστηρίων, γιατί ενώνει τα ειρηνοδικεία με τα πρωτοδικεία και με βάση τις επίσημες μελέτες -μένει, βεβαίως, να το δούμε και στην πράξη, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο προχωράει, δεν είναι θεωρία- θα μειωθούν οι χρόνοι μέχρι 30%. Δηλαδή, 450 μέρες για κάποιον για να βρει το δίκιο του, για να το καταλάβουν αυτοί που μας ακούν. Είναι σημαντικό ότι έχουν περιοριστεί σε μία οι αναβολές στα ποινικά δικαστήρια, κατόπιν αιτήματος, εν προκειμένω, του κατηγορουμένου ή μιας πλευράς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχει αποφορτιστεί η ύλη από δικαστήρια σε κάποια πράγματα που μπορούν να κάνουν οι δικηγόροι και οι συμβολαιογράφοι. Όλα αυτά είναι πολλές κινήσεις, που όλες μαζί οδηγούν στη μείωση του χρόνου απονομής της Δικαιοσύνης, που το θέμα του να βρίσκουν οι πολίτες πιο γρήγορα το δίκιο τους, είναι το πιο σημαντικό. Ένα δεύτερο θέμα είναι να ταλαιπωρούνται λιγότερο οι δικηγόροι και όλοι οι παράγοντες μιας δίκης. Και ένα τρίτο θέμα είναι ότι όλο αυτό θα βοηθήσει πολύ και την οικονομία. Γιατί πολλές από τις υποθέσεις που καθυστερούν να βγουν αποφάσεις, επιβαρύνουν και την επιχειρηματική και ευρύτερα την οικονομική δραστηριότητα. Ήταν ένα ζήτημα που μας έχει τεθεί σε όλα τα επίπεδα και προχωράμε από τη θεωρία στην πράξη.

Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στην ετήσια έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος υπάρχει και ένα άλλο κεφάλαιο που λέγεται «περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων», τα οποία είχαν εντυπωσιακή άνοδο τη διετία 2021-2022, στα επίπεδα μέχρι του 20%, που σημαίνει ότι τα μέτρα της Κυβέρνησης, οι περιορισμοί για τα περιθώρια κέρδους δεν έπιασαν τόπο. Και συνεχίζεται στην έκθεση ότι στο 2023, στα πρώτα τρίμηνα, διαπιστώνεται ότι μειώνονται τα περιθώρια κέρδους, επειδή αυξάνεται το κόστος των μισθών. Και δίνει πάλι εκεί έναν τόνο ανησυχίας, μήπως έχουμε το επόμενο διάστημα απολύσεις από τις επιχειρήσεις.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κατ΄ αρχάς, τα δύο συμπεράσματα που μου λέτε, όπως τα διαβάζετε, λίγο το ένα αντικρούει το άλλο. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ο νόμος που ψήφισε η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους εφαρμόζεται. Απόδειξη ότι εφαρμόζεται, είναι ότι έχουμε πάρα πολλά πρόστιμα σε εταιρείες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αφορά την παραβίαση αυτής της διάταξης. Η Κυβέρνηση αυτή, όπως και καμία φιλελεύθερη Κυβέρνηση, δεν νοείται να ποινικοποιεί το κέρδος αυτό καθ΄ αυτό. Δεν σημαίνει ότι, επειδή μια εταιρεία έχει κέρδος, η εταιρεία αυτή, εκ των προτέρων, παρανομεί. Αυτό το οποίο κάναμε είναι να υπάρχει ένα πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, για να μην υπάρχει ζήτημα κερδοσκοπίας. Το πρόβλημα δεν είναι το κέρδος από μόνο του, είναι η αθέμιτη κερδοσκοπία και ειδικά όταν τα φαινόμενα αυτά είναι στις πλάτες των πολιτών με αυξημένες τιμές. Άρα, η ίδια η πραγματικότητα επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού. Δεν υπήρχε μέχρι μια χρονική περίοδο. Πλέον, υπάρχει και θα παραμείνει όσο διαρκεί η κρίση αυτή και θα μείνει σε περιπτώσεις αντιμετώπισης αθέμιτης κερδοσκοπίας. Γιατί το έχουμε πει πολλές φορές. Ξεκίνησαν οι έλεγχοι το 2019-2020 από τη ΔΙΜΕΑ. Μετά το 2020, ουσιαστικά επανενεργοποιήθηκε και έχουμε όλα αυτά τα πρόστιμα που ανακοινώνουμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται μόνο σε περιόδους αυξημένου πληθωρισμού. Οι έλεγχοι πρέπει να συνεχίσουν να υφίστανται και για τα ζητήματα αθέμιτης κερδοσκοπίας και ζητήματα εικονικών εκπτώσεων. Τώρα, ως προς το κόστος, η αύξηση του κατώτατου μισθού έγινε κατόπιν ενός ευρύτατου διαλόγου και με τους κοινωνικούς φορείς και με τα επιμελητήρια. Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια μεγαλύτερη από την αναμενόμενη σε σχέση με προηγούμενες αυξήσεις που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και συνολικά, αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε πάει από τα 650 στα 830 ευρώ, αυτό είναι μια σημαντική πρόοδος. Προφανώς σταθμίστηκαν και οι αντοχές των εταιρειών, αλλά σταθμίστηκαν και οι ανάγκες των εργαζομένων. Όταν έχεις έναν πληθωρισμό που σωρευτικά φτάνει το 16% σε δύο χρόνια, οφείλεις η αύξηση του κατώτατου μισθού να είναι μεγαλύτερη και του μέσου μισθού, με τις πολιτικές, όπως είναι το ξεπάγωμα τριετιών, για να μπορούν οι πολίτες να αντέξουν αυτή την κρίση. Τι κάνουμε εμείς; Εμείς παίρνουμε τα δεδομένα του πληθωρισμού και με βάση τις αντοχές της αγοράς και τα αιτήματα των πολιτών, προχωράμε σε αντίστοιχες αυξήσεις μισθών και όχι μόνο στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα και στους συνταξιούχους που οι δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν ένα μισθό ακόμα μεσοσταθμικά. Αυτή είναι η άσκηση και προσπαθούμε να τη λύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΜΗΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Την περασμένη Παρασκευή, στην ομιλία του Πρωθυπουργού, στην έναρξη του Συνεδρίου της Ν.Δ., τον ακούσαμε να αναφέρεται στη γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους και να λέει, μεταξύ άλλων, πως όταν μια κοπέλα δολοφονείται έξω από ένα αστυνομικό τμήμα σκύβουμε το κεφάλι και λέμε ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Και να συμπληρώνει, μετά την αναφορά για το ταξί, ότι οι ένστολοι οφείλουν να επεμβαίνουν αμέσως σε ένα έγκλημα, αλλά πρέπει να έχουν και τη δική μας υποστήριξη αν πρέπει να χρησιμοποιήσουν νόμιμα το όπλο τους. Είχε κάποια σχέση με αυτό το περιστατικό, τη νόμιμη χρήση του όπλου του αστυνομικού, αυτό που είδαμε να συμβαίνει; Μιλάτε για ένα νέο δόγμα χρήσης του όπλου από τους αστυνομικούς; Πότε υπήρξε μια τέτοια περίπτωση να χρησιμοποιήσει ο αστυνομικός το όπλο του νόμιμα και επικρίθηκε;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ναι, όποτε προβλέπει ο νόμος πρέπει να χρησιμοποιεί ο αστυνομικός το όπλο του. Δεν θα κάνουμε τώρα ανάλυση του τρόπου αντιμετώπισης περιστατικών εγκληματικότητας. Προφανώς, χωρίς υπερβάσεις των ορίων της χρήσης, τέλος πάντων, των διάφορων μέσων που έχει μια γυναίκα ή ένας άνδρας της ΕΛ.ΑΣ.. Νομίζω ότι αυτό το οποίο διαβάσατε ήταν ένα απόσπασμα μιας ομιλίας που αποτυπώνει την κατάσταση. Δηλαδή, μας πληγώνει όταν βλέπουμε μια γυναίκα να δολοφονείται, έναν άνθρωπο να δολοφονείται. Και ειδικά όταν αυτό συμβαίνει έξω από ένα αστυνομικό τμήμα, σίγουρα πρέπει να προβληματίσει περισσότερο. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτό δεν αντικατοπτρίζει συνολικά την εικόνα της ΕΛ.ΑΣ.. Καθημερινά ενημερωνόμαστε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για δεκάδες πολύ δυσάρεστα περιστατικά, πολύ σοβαρά περιστατικά, τα οποία, όμως, η Αστυνομία τα αντιμετωπίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρέπει να καταφέρουμε να κινηθούμε σε δύο επίπεδα: να μειωθούν. Και αυτό είναι μια συζήτηση πολύ μεγάλη, ακουμπάει και το ζήτημα της βίας των ανηλίκων, ακουμπάει και με αυτό το ζήτημα και σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο προστασίας των θυμάτων, όσο γίνεται νωρίτερα. Αλλά και να τα καταστέλλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ούτως ώστε να μην φτάνουμε στην κατάληξη που φτάσαμε στους Αγίους Αναργύρους. Όταν, λοιπόν, μιλάμε για καταστολή, η καταστολή έχει κάποιους κανόνες. Δεν υπάρχει ούτε κατάχρηση εξουσίας, ούτε εντελώς εκτός λογικής, ασύμμετρη, υπερβολική χρήση των όπλων. Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός. Όμως, για να έχουμε αποτελεσματική Αστυνομία, πρέπει να μην στήνουμε συνολικά την Αστυνομία στον τοίχο, όταν μπορεί να συμβαίνει ένα περιστατικό, το οποίο θα το ελέγχουν προφανώς οι αρμόδιες Αρχές, μιας υπέρμετρης χρήσης βίας. Έχουμε κάνει νομίζω πολλές φορές αυτή τη συζήτηση σε αυτούς τους μήνες που έχω την τιμή να εκπροσωπώ την Κυβέρνηση. Όταν επιτιθέμεθα συνολικά στους αστυνομικούς, επειδή μπορεί κάποιος να ξέφυγε -και γι΄ αυτό αξιολογείται κάθε φορά όποιος ξέφυγε- τότε δεν κάνουμε καλό στο μεγάλο στόχο. Ο μεγάλος στόχος είναι η προστασία των πολιτών, όπως προβλέπει ο νόμος και αυτόν προσπαθούμε να υπηρετήσουμε.

ΜΗΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Για να είμαι σαφής το ρωτάω. Τι σχέση έχει η υπέρμετρη χρήση αστυνομικής βίας με το συγκεκριμένο περιστατικό; Επειδή αυτό ήταν η αφορμή για να τεθεί στον δημόσιο διάλογο, επιχειρείται ένας συμψηφισμός άλλων περιστατικών αστυνομικής βίας με αυτό που συνέβη στους Αγίους Αναργύρους, όταν είναι αδυναμία του συστήματος να αντιδράσει…

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κανένας συμψηφισμός. Ειδικά το συγκεκριμένο απόσπασμα δεν είχε κανέναν συμψηφισμό. Το αντίθετο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έπρεπε να παρέμβει ο αστυνομικός. Θεωρώ ότι μπορούσε, δεν μπορώ, όμως, να το ξέρω αυτό. Αλλά σίγουρα όταν γίνεται κάτι μπροστά στα μάτια του ή τόσο κοντά του, μας γεννά ερωτήματα. Δεν θα αξιολογήσουμε εμείς τη στάση του. Από εκεί και πέρα, όμως, εγώ προσπάθησα να σας καταδείξω και μια αντιφατική αντιμετώπιση από μια μερίδα της Αντιπολίτευσης και από έναν συγκεκριμένο ιδεολογικό χώρο, που επιτίθεται στην Αστυνομία όταν -κακώς- δεν κάνει τη δουλειά της, αλλά περιμένει στη γωνία να τσουβαλιάσει τους αστυνομικούς -μάλιστα, πολλές φορές με πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς- όταν συμβαίνει ένα μεμονωμένο περιστατικό. Αυτό είπα, δεν είπα κάτι περισσότερο.

ΑΝΤ. ΚΟΤΖΑΪ: Κύριε Εκπρόσωπε, σύμφωνα με δημοσίευμα του Documento, η οικογένεια Μητσοτάκη έφτασε στα 41 ακίνητα, αγοράζοντας δύο ακόμα οικόπεδα στα Ζαγοροχώρια. Όλα αυτά, τη στιγμή που χρωστάει σε δάνεια δύο εκατομμύρια. Σημειώνεται ότι, ενώ έγιναν οι αγορές του πρωθυπουργικού ζεύγους, τα Ζαγοροχώρια μπήκαν υπό την προστασία της UNESCO, μετά από αίτημα της Κυβέρνησης και η Τύμφη ανακηρύχθηκε σε απάτητο βουνό. Πώς το σχολιάζετε το συγκεκριμένο δημοσίευμα;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κατ’ αρχάς, επειδή μιλάτε για 41ο και 42ο, έχουμε ζητήσει -επειδή γνωρίζουμε για τα υπόλοιπα 40 στα οποία αναφέρεται και κυρίως αναφερόμαστε στην Αντιπολίτευση, γιατί εσείς αναπαράγετε αυτό που, δυστυχώς, λέει μέχρι και ο Αρχηγός του κόμματος της Αντιπολίτευσης – περιμένουμε να μας πείτε ποια είναι τα υπόλοιπα 40, μπας και μάθει και ο Πρωθυπουργός ότι έχει ακίνητα που δεν τα γνωρίζει. Γιατί εμείς αυτό που γνωρίζουμε είναι το 1/10 και αν είναι τόσο. Άρα, από μόνο του αυτό ξεκινάει από κάτι το οποίο δεν ισχύει. Το δεύτερο είναι ότι αναφέρεστε σε έναν πολιτικό Αρχηγό, Πρωθυπουργό της χώρας, Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και επί πολλά χρόνια, 20 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, βουλευτή και κάποια χρόνια υπουργό, που κάνει κάθε χρόνο πόθεν έσχες. Ελέγχεται, όπως λέει και ο κ. Κασσελάκης, για να μας πει και τη διαφορά, και για το πόθεν και το έσχες. Το 2004, το 2005, το 2006, το 2007, το 2008, κάθε χρόνο, επί των ημερών πολλών κυβερνήσεων. Και ελέγχεται κάθε αγορά, κάθε πώληση, κάθε τι, όπως ελέγχεται για όλους τους πολιτικούς. Έχουμε πλέον κι εμείς την υποχρέωση, τη γνωρίζουμε πλέον τη διαδικασία. Αναφέρεστε, λοιπόν, σε κάτι το οποίο, όπως και οτιδήποτε άλλο μπαίνει στο πόθεν έσχες, δεν μιλάμε, κατ’ αρχάς, για κάποιο ακίνητο, σε καμία περίπτωση, μιλάμε για μία έκταση. Αλλά ό,τι τέλος πάντων είναι το κάθε τι, θα το καταθέσει ο Πρωθυπουργός στο πόθεν έσχες. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, ότι δηλαδή, προέρχεται μάλιστα και από μία πώληση ενός οικογενειακού οικήματος τα προηγούμενα χρόνια, τα τελευταία χρόνια, το οποίο επίσης έχει κατατεθεί στο πόθεν έσχες. Όλα έχουν κατατεθεί και «κρούετε ανοιχτές θύρες». Και την ίδια στιγμή, δεν γίνεται το αντίθετο για τον έτερο αρχηγό, τον Αρχηγό του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος δεν έχει δώσει τα στοιχεία του πόθεν έσχες του νωρίτερα, για να σταματήσει και αυτή η συζήτηση. Θα το κάνει, όπως είπε, πριν από τις ευρωεκλογές. Περιμένουμε να το κάνει. Σκεφτείτε, όμως, ο Πρωθυπουργός να μην είχε καταθέσει -προφανώς θα παρανομούσε αν δεν το είχε κάνει όλα αυτά τα χρόνια- αλλά σκεφτείτε να γινόταν κάτι τέτοιο από κάποιον ο οποίος δεν έχει καταθέσει πόθεν έσχες και να μην μιλούσαμε για μία έκταση, αλλά να μιλούσαμε, ξέρω εγώ, για κάποιο πολύ ακριβό ακίνητο στο Κολωνάκι, τι θα γράφατε και τι θα λέγατε.

Επιμένω ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να εξαντλείται με πολιτικά επιχειρήματα, όσο σφοδρή και να είναι και η πολιτική κριτική να γίνεται για τις διαφορές, για τις θέσεις και για όλα τα σχετικά. Και, εν πάση περιπτώσει, όταν κάποιος ελέγχεται, όπως έχει υποχρέωση εκ του νόμου κάθε χρόνο, ας περιμένουμε τον έλεγχο αυτό. Για τον κ. Μητσοτάκη 20 φορές έχει αποφανθεί ο νόμος αυτός, ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζητούμενο και όλα είναι νόμιμα και ως προς το πόθεν και ως προς το έσχες. Περιμένουμε το αντίστοιχο και για τους υπόλοιπους πολιτικούς Αρχηγούς, όταν τα καταθέσουν.

Β. ΣΑΜΑΡΑ: Κύριε Εκπρόσωπε, σας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις, που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να έχει «ταβάνι» στο 33%, δηλαδή σε ποσοστό μικρότερο από αυτό που είχε πάρει στις ευρωεκλογές του 2019; Δεν συγκρίνω καν με το ποσοστό των εθνικών εκλογών πέρυσι. Σας προβληματίζει αυτή η εικόνα; Θα είναι πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία αν γράψει ένα ποσοστό που δεν έχει το 3 μπροστά; Και μήπως γι’ αυτό όλη αυτή η «επιχείρηση εκφοβισμού» των δεξιών ψηφοφόρων στο Συνέδριο;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κατ’ αρχάς, δεν υπάρχει καμία «επιχείρηση εκφοβισμού». Υπάρχει μία προσπάθεια, όπως γίνεται σε κάθε εκλογική διαδικασία και όπως γίνεται, εντός της 4ετίας, από την Κυβέρνηση να παρουσιάσει το έργο της, να απαντήσει σε θεωρίες συνωμοσίας και ψέματα και να θέσει όλα τα ερωτήματα ενόψει και μιας εκλογικής κάλπης, η οποία έχει και ευρωπαϊκές διαστάσεις. Δηλαδή, δεν είναι εκφοβισμός να λες ότι η τελευταία φορά που επικράτησαν δυνάμεις λαϊκισμού, ακροδεξιές δυνάμεις –και μάλιστα όταν συνέπραξαν και με την Αριστερά– η χώρα μας οδηγήθηκε στο χείλος του γκρεμού. Το να θυμίζεις την ιστορία και τα αποτελέσματα που είχαν κάποιες πολιτικές, είναι, νομίζω, υποχρέωσή σου, παράλληλα παρουσιάζοντας τα πεπραγμένα σου. Αυτό θα κάνουμε μέχρι τις ευρωεκλογές. Είναι πολύ νωπές οι μνήμες και της απόλυτης καταστροφής και της επανάκαμψης και της σύμπραξης πολιτών και Κράτους για να κρατηθούμε στα δύσκολα της πανδημίας και της πληθωριστικής κρίσης. Αυτά όλα θα τα παρουσιάσουμε και θα πούμε σε κάθε επιμέρους τομέα πού ήταν η Ελλάδα και πού είναι σήμερα. Και όλες αυτές οι ταμπέλες περί δεξιών ή μη δεξιών ψηφοφόρων, νομίζω ότι η ίδια η πραγματικότητα τις έχει καταρρίψει. Αν κάποιος, για παράδειγμα, τιτλοφορείται ως δεξιός και συμπράττει με την Αριστερά, για να μην μπορεί ένας νέος άνθρωπος να πάει σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο, δικαίωμά του να θεωρεί τον εαυτό του ό,τι θέλει, αλλά άλλη είναι η ουσία και η ουσία είναι πολιτικές.

Τώρα, ως προς τις δημοσκοπήσεις, εκπροσωπώ μία Κυβέρνηση και ανήκω σε ένα κόμμα που δεν αντιμετωπίζει τις δημοσκοπήσεις κατά το δοκούν. Όταν, δηλαδή, οι δημοσκοπήσεις δεν μας βολεύουν, να θεωρούμε ότι κάτι κρύβεται ύποπτο πίσω από αυτές. Θυμάστε τι έγινε το 2023 με τον ΣΥΡΙΖΑ, που τους έδειχνε και 10 μονάδες παραπάνω απ’ ό,τι ήταν στην πραγματικότητα. Εμείς σεβόμαστε κάθε έρευνα, την παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Είναι σημαντικό το ότι μετά από πέντε χρόνια αποτυπώνεται και πάλι μια σημαντική διαφορά, μια πολιτική υπεροχή έναντι των πολιτικών μας αντιπάλων. Προφανώς, ο στόχος είναι το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Προφανώς, αυτό που με ρωτήσατε, δεν θα αποτελεί επιτυχία, γι’ αυτό και εργαζόμαστε για το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις ότι η Νέα Δημοκρατία, όσο πηγαίνει προς τις εκλογές, συσπειρώνεται. Ο στόχος ποιος είναι; Ο στόχος είναι να καταλάβουν οι πολίτες ότι στην κάλπη αυτή είναι ένα σταυροδρόμι, όπως είπα και σε μια ομιλία μου στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είναι ένα σταυροδρόμι για τη σταθερότητα της χώρας και για τη συνέχιση της ευημερίας και της ανάπτυξης. Πρέπει να παραχθεί ένα πολιτικό μήνυμα, το οποίο να οδηγήσει στη συνέχιση όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων. Πιστεύουμε στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δεν είναι εθνικές εκλογές οι ευρωεκλογές, αλλά είναι μια σημαντική εθνική κάλπη. Και σε κάθε περίπτωση, να αποφασίσουμε και ποιοι θέλουμε να μας εκπροσωπούνε στην Ευρώπη. Αυτοί που ζητάνε να κοπούνε χρήματα για την Ελλάδα, αυτοί που συκοφαντούν τη χώρα, αυτοί που θέλουνε να κοπεί η χρηματοδότηση για τον φράχτη στον Έβρο ή εκείνοι οι οποίοι επαναδιαπραγματεύονται την ΚΑΠ, φέρνουν πάνω από 40 δις για την πανδημία, πρωταγωνιστούν για το Ταμείο Ανάκαμψης, σώζουν θέσεις εργασίας; Το ξαναλέω: Η Ελλάδα δεν έγινε παράδεισος σε πέντε χρόνια, αλλά δεν είναι η χώρα επαίτης της Ευρώπης, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια.

Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, επανέρχομαι. Χθες υπήρξαν δημοσιεύματα τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, λέγοντας ότι πάροχος, τηλεπικοινωνιακός πάροχος αποκλείει από τους πελάτες του να στέλνει στοιχεία στο 112. Το ερώτημα προς εσάς είναι: Θα κάνετε κάποια έρευνα στον συγκεκριμένο πάροχο; Γιατί, όπως έχουν αποδείξει τα γεγονότα, το 112 είναι χρήσιμο για όλους. Πώς ένας πάροχος αποκλείει τον πελάτη από το 112;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Δεν το γνωρίζω αυτό το οποίο μου λέτε. Θα επανέλθω μόλις ενημερωθώ. Είναι δεδομένο ότι το 112 είναι υπέρτερο όλων, γιατί είναι ένα μέσο το οποίο έχει σώσει πολλές ανθρώπινες ζωές και τους πολλούς τρόπους ενημέρωσης που έχει.

Γ. ΣΚΙΤΖΗ: Επειδή η Κυβέρνηση εστιάζει στη βελτίωση της καθημερινότητα των πολιτών – όπως έχετε πει- υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα, αλλά και το βλέπουμε και καθημερινά, ότι ο στόλος των λεωφορείων είναι ιδιαιτέρως γερασμένος. Έχετε πει ότι θα υπάρξει ανανέωση. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, να τα δούμε και στους δρόμους;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν μπορούμε να ωραιοποιήσουμε την εικόνα. Το γεγονός ότι ο στόλος των λεωφορείων μας, όπως μας ενημερώνει και το αρμόδιο Υπουργείο, αγγίζει τα 19 έτη – ο μέσος όρος, δηλαδή, ηλικίας τους – ενώ στην Ευρώπη είναι 13 έτη, σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις πολλές. Και, μάλιστα, υπάρχει και σχετικό σημερινό δημοσίευμα, γι’ αυτό που με ρωτάτε.

Ολοκληρώθηκε, λοιπόν, γι’ αυτό το σκοπό η προμήθεια 250 νέων ηλεκτρικών λεωφορείων για την Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή είναι στον δρόμο με δοκιμαστικά δρομολόγια, οπότε στις επόμενες εβδομάδες θα είναι σε χρήση. Δηλαδή, μέσα στο δεύτερο τρίμηνο, το οποίο διανύουμε αυτή τη στιγμή. Θα αντικαταστήσουν παλαιότερα οχήματα, αλλά έτσι θα μειωθεί και ο μέσος όρος ηλικίας και θα είναι και πολύ πιο φιλικά στον χρήστη, συν 300 λεωφορεία φυσικού αερίου, που αναμένονται εντός του 2025. Έχουν υπογραφεί, ήδη, οι συμβάσεις. Άρα, προχωράει η διαδικασία και ετοιμάζεται διαγωνισμός για ακόμα 750 νέα λεωφορεία. Άρα ο στόχος που είχαμε θέσει – εντός τετραετίας – για 1.300 νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας θα υλοποιηθεί στο ακέραιο. Πολύ σημαντικό για τους πολίτες, πολύ σημαντικό για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και οφείλουμε να το ολοκληρώσουμε.

ΑΝΤ. ΚΟΤΖΑΪ: Κύριε Εκπρόσωπε, ο κ. Ζαγοράκης εντάχθηκε στο ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή είναι και ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό, προφανώς, είναι παράδοξο. Η Νέα Δημοκρατία και η Κυβέρνηση τι έχει να πει; Έχει να ανακοινώσει κάτι επ’ αυτού;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κατ’ αρχάς αυτό είναι ζήτημα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά, επειδή ήταν λογικό να ερωτηθούμε, αυτό το οποίο μου είπαν είναι ότι αυτοδικαίως, βάση καταστατικού της Νέας Δημοκρατίας, έπαψε να είναι και μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Ζαγοράκης, γιατί έθεσε υποψηφιότητα με ένα άλλο κόμμα, όπως προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας της Νέας Δημοκρατίας και αυτοδικαίως έπαψε να είναι και μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, δεν θέλουμε να προβούμε σε περαιτέρω σχολιασμό. Επιλογή του κ. Ζαγοράκη και του κάθε πολίτη να είναι υποψήφιος με όποιο κόμμα θέλει. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι ποτέ ξανά, εν ενεργεία ευρωβουλευτής ενός κόμματος, χωρίς να στείλει, έστω μια επιστολή -δημοκρατία έχουμε, οι επιλογές μας είναι απολύτως σεβαστές, αλλάζουμε στη ζωή μας- να πει «ρε παιδιά, θα κατέβω με ένα άλλο κόμμα», να ειδοποιήσει, τέλος πάντων, το κόμμα με το οποίο εξελέγη δύο φορές, ήταν ευρωβουλευτής 10 χρόνια. Δεν έγινε αυτό. Διαπιστώθηκε αυτό από την ανακοίνωση και την εκδήλωση που έκανε το ΠΑΣΟΚ. Και για να είμαστε και ακριβείς, ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία τους υποψηφίους της και πλην της περίπτωσης της κυρίας Ασημακοπούλου, που οικειοθελώς παραιτήθηκε και του κ. Ζαγοράκη, που δεν ανακοινώθηκε, όλοι οι υπόλοιποι εν ενεργεία ευρωβουλευτές θα είναι εκ νέου υποψήφιοι. Αλλά δεν έχω να κάνω κάποιο παραπάνω σχόλιο.

Ν. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, στην εισήγησή σας αναφερθήκατε στις ρευματοκλοπές και στους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Θέλω να κατανοήσω, οι ρευματοκλοπές –όσοι τις κάνουν- και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές έχουν μερίδιο ευθύνης για το ότι δεν πέφτουν τα τιμολόγια ρεύματος στη λιανική; Όταν χθες στο Χρηματιστήριο Ενέργειας είχαμε ρεκόρ παραγωγής από ΑΠΕ – σε επίπεδο 60% – και η τιμή της μεγαβατώρας έπεσε μόλις 3%. Για τους ειδικούς είναι ανεξήγητο. Γιατί η Κυβέρνηση δεν πάει να ελέγξει την παραγωγή και τις τιμές και πάει στη λιανική στις ρευματοκλοπές και στους στρατηγικούς για να πει ότι τα τιμολόγια δεν πέφτουν γι’ αυτό το λόγο; Ευχαριστώ.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Η Κυβέρνηση κάνει ό, τι πρέπει να κάνει σ’ όλα τα επίπεδα, για να πέφτουν οι τιμές. Πριν από λίγη ώρα έκανε μια πολύ αναλυτική ενημέρωση –σε συνέντευξή της– η Υφυπουργός, η Αλεξάνδρα Σδούκου. Έτυχε να την ακούσω. Είπε χαρακτηριστικά ότι για έναν ακόμα μήνα, για τέταρτο συνεχόμενο μήνα φτάνουμε σε τιμές συνεχώς μειούμενες και μάλιστα στην προ κρίσης εποχή των τιμών. Προφανώς, αυτό οφείλεται και στη μείωση του κόστους παραγωγής -δεν είναι μόνο θέμα παρέμβασης της Κυβέρνησης- αλλά είναι και αποτέλεσμα του ότι αποδίδουν και τα πολύχρωμα τιμολόγια, κυρίως το πράσινο τιμολόγιο, που δίνει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ των πολιτών. Άρα, το γεγονός ότι πέφτουν οι τιμές, σημαίνει ότι οι επιλογές της Κυβέρνησης, οι πολιτικές που ακολούθησε από την αρχή του 2024, έχουν αποτέλεσμα. Έχουμε φτάσει σε τιμές 9-10 λεπτά την κιλοβατώρα, οι οποίες είναι τιμές οι οποίες δείχνουν σαφέστατη μείωση. Και, μάλιστα, έχουμε μείωση και στο σταθερό τιμολόγιο, στο μπλε τιμολόγιο και υπάρχει δυνατότητα εκτός από δωδεκάμηνης διάρκειας προγράμματα, να έχουμε και εξάμηνης διάρκειας σταθερά προγράμματα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γι’ αυτούς οι οποίοι θέλουν να έχουν σταθερό πρόγραμμα και σταθερή τιμή.

Τώρα, ως προς τις ρευματοκλοπές. Αλίμονο αν δεν υπήρχε αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου και με αυστηροποίηση και με εντατικοποίηση των ελέγχων. Πλέον, οι έλεγχοι γίνονται κάθε μήνα και όχι δύο-τρεις φορές το χρόνο από τον ΔΕΔΔΗΕ και θα εντατικοποιηθούν. Και όπως είπε και το Υπουργείο -όπως μας ενημέρωσε- μέχρι και το τέλος της σεζόν, δηλαδή μέχρι το Καλοκαίρι, αυτό θα είναι σε πλήρη λειτουργία. Επίσης, τελευταίο, η χώρα μας είναι η πρώτη χώρα, ποσοστιαία, στην αύξηση χρήσης ΑΠΕ- Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας- και είναι ναι, ένας από τους βασικότερους παράγοντες που μειώνεται το ρεύμα. Για να αποτυπωθεί η κατάσταση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στη λιανική, αυτό πρέπει να γίνεται σε βάθος κάποιων ημερών. Δηλαδή, σε βάθος π.χ. ενός μήνα, να βγει ένας μέσος όρος χρήσης ΑΠΕ, ούτως ώστε αυτό να αποτυπωθεί και στις τιμές, γιατί μπορεί για παράδειγμα μια μέρα να έχει πολύ παραπάνω ζέστη, πολύ παραπάνω ήλιο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό. Είναι ζήτημα καθαρά αποτύπωσης της πραγματικότητας. Αλλά ναι, και η αύξηση χρήσης ΑΠΕ και η μείωση του κόστους των πρώτων υλών και η πολιτική της Κυβέρνησης με τα πολύχρωμα τιμολόγια, οδηγούν σε ρεύμα στις τιμές προ κρίσης και αυτό είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε.

ΜΗΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Κύριε Εκπρόσωπε, χθες έγινε γνωστό πως στην Κρήτη, στο ΠΑΓΝΗ, οδηγήθηκε ορθοπεδικό χειρουργείο σε επί πληρωμή χειρουργείο. Επίσης, σήμερα στην «Εφ.Συν» διαβάζουμε για βαρύτερο περιστατικό, ογκολογικό χειρουργείο, καρκίνο, το οποίο, επίσης, οδηγήθηκε σε απογευματινό χειρουργείο. Τι έχει να πει η κυβέρνηση; Οδηγούνται με το ζόρι χειρουργεία, τα οποία είναι επείγοντα, σε απογευματινά χειρουργεία, με αποτέλεσμα να πληρώνουν οι ασθενείς;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Για το ΠΑΓΝΗ ζητήσαμε ενημέρωση, δεν ισχύει ότι «οδηγήθηκε με το ζόρι», όπως είπατε, σε απογευματινό χειρουργείο. Είναι, αν μιλάμε για το ίδιο, μιλάμε για ένα κάταγμα χειρός. Η κοπέλα είχε ατύχημα στην Αθήνα, είχε πάει στο ΚΑΤ, της είπαν ότι δεν πρόκειται για επείγον χειρουργείο, στη συνέχεια πήγε στην Κρήτη η ίδια και ζήτησε να χειρουργηθεί από απογευματινό χειρουργείο. Δεν την παρέπεμψαν σε απογευματινό χειρουργείο, αν αναφερόμαστε στο ίδιο, κάτι που δεν απαγορεύεται. Άρα, ουσιαστικά υπήρχε η δυνατότητα να πάει στο πρωινό χειρουργείο με τη λίστα αναμονής και επέλεξε η ίδια να πάει στο ΠΑΓΝΗ σε απογευματινό χειρουργείο. Τώρα το άλλο περιστατικό, ποιο μου είπατε ότι είναι;

ΜΗΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Δημοσιεύεται σήμερα για ογκολογικό περιστατικό.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Θα επανέλθω με ενημέρωση γι’ αυτό, από το Υπουργείο. Αν μπορείτε να μου πείτε και το νοσοκομείο, για να ρωτήσουμε.

ΜΗΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Στο ίδιο.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Στο ίδιο.

ΑΝΤ. ΚΟΤΖΑΪ: Στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Δένδιας είπε ότι το ελληνικό κράτος χρειάζεται επανίδρυση. Μια ατάκα που είχε ακουστεί και σε προγενέστερη εποχή. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια παραδοχή, ότι το «επιτελικό κράτος» έχει αποτύχει; Γιατί, όταν λέμε για επανίδρυση, εννοούμε ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά, φαντάζομαι.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Επειδή την άκουσα κι εγώ, προηγήθηκε η δική μου ομιλία και ήμουν στο Συνέδριο, ο υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας παρέθεσε μια σειρά από επιτυχίες της κυβέρνησης, στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, του Κυριάκου Μητσοτάκη, προέβη σε μια σειρά από διαπιστώσεις και προτάσεις και είπε ότι πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση και να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε το Πρόγραμμά μας και για το κράτος, θυμίζοντας μια πολύ σωστή φράση που είχε πει ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας Καραμανλής. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι δεν χρειάζεται να κυνηγάνε κάποιοι -και αναφέρομαι στην αντιπολίτευση- φαντάσματα. Και η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργικό Συμβούλιο είναι απολύτως συντεταγμένα στον μεγάλο στόχο να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών. Είναι προσηλωμένο όλο το Υπουργικό Συμβούλιο σε αυτήν την κατεύθυνση και αυτό νομίζω φαίνεται και από τις δημόσιες τοποθετήσεις, αλλά κυρίως από την πολιτική η οποία εφαρμόζεται.

Β. ΣΑΜΑΡΑ: Κύριε Εκπρόσωπε, είπατε προηγουμένως ότι με την εξαίρεση της κυρίας Ασημακοπούλου και του κυρίου Ζαγοράκη, όλοι οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές θα είναι εκ νέου υποψήφιοι. Αυτό περιλαμβάνει και την κυρία Σπυράκη, της οποίας, εάν θυμάμαι καλά, είχε ανασταλεί η κομματική ιδιότητα.

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Ναι, έχει ανακοινωθεί η κυρία Σπυράκη. Είναι στην ανακοίνωση των πρώτων 28 ονομάτων. Έχει επιστρέψει, απηλλάγη από την οποιαδήποτε κατηγορία και ανακοινώθηκε.

ΜΗΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Με αφορμή και τις τοποθετήσεις και τις δικές σας και επιφανών μελών της Κυβέρνησης στο Συνέδριο, γενικά ακούσαμε να λέτε ότι δεν πρέπει ένα μήνυμα να θέσει σε αμφισβήτηση τα όσα έχει κατακτήσει η χώρα. Ο Πρωθυπουργός έφθασε να θυμηθεί και τις μεγάλες διαδηλώσεις της περιόδου της χρεωκοπίας. Εκτιμάται εσείς πως η δυσαρέσκεια που έχει προκαλέσει στον κόσμο η πολιτική σας ή η κατάσταση σήμερα είναι τόσο μεγάλη, που να μιλάμε για τέτοια μεγέθη;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Όχι. Και αυτό δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις σε καμία περίπτωση. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να πούμε στον κόσμο είναι ότι αντιλαμβανόμενοι τη δυσαρέσκεια για κάποιες επιμέρους πολιτικές ή το γεγονός ότι, ενώ έχουμε πετύχει αρκετά πράγματα, χρειάζονται περισσότερα σε κάποιους τομείς, όπως στο ζήτημα της ασφάλειας ή της υγείας, δεν σημαίνει ότι πρέπει να γκρεμίσουμε τα ισχυρά θεμέλια τα οποία έχουμε βάλει μαζί με τους πολίτες. Δηλαδή, έχεις να κάνεις άλλα δέκα, αλλά για να κάνεις τα δέκα που χρειάζονται, δεν πρέπει να μηδενίσεις τα πρώτα δέκα που έχουν γίνει. Και στην πρώτη τετραετία και στον πρώτο χρόνο της δεύτερης τετραετίας. Όχι. Δεν νομίζω ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο σημείο που βρισκόταν το 2012 ή το 2015 και σε επίπεδο έντασης και σε επίπεδο πολιτικής κατάστασης και ο βασικός λόγος είναι γιατί ζήσαμε στην πράξη, τι σημαίνει να κυβερνάνε αυτοί οι οποίοι ήταν στην πλατεία. Όχι ο κόσμος, οι πολιτικές δυνάμεις. Είδαμε, δηλαδή, την πλατεία, ένα μέρος της πλατείας, της πάνω και της κάτω, αυτήν τη συγκυβέρνηση, να κυβερνά τον τόπο. Άρα, πλέον, δεν υπάρχει αυτό που λέμε «τι θα έκαναν, εάν»· τους είδαμε τι θα έκαναν· κυβέρνησαν και είδαμε και τ’ αποτελέσματα. Και αν θέλετε, μου κάνει εντύπωση που με ακριβώς την ίδια λογική, ακριβώς το ίδιο αφήγημα με τα «λεφτόδεντρα», με το να διπλασιάζουμε, τριπλασιάζουμε μισθούς, γίνεται ένας διαγωνισμός, μια πλειοδοσία. Τρεις χιλιάδες ευρώ συντάξεις λέει ο κύριος Βελόπουλος, μηδενικό φόρο λέει σε κάποια άλλα ζητήματα ο ΣΥΡΙΖΑ, «έχει χαθεί η μπάλα» εντελώς. Εντάξει, δικαίωμά τους να προβάλουν ό,τι πρόταση θέλουν, ουδέποτε πρόκειται αυτή να κοστολογηθεί, προφανώς, το γνωρίζουν αυτό. Απλά, το φοβερό είναι, πλέον, ότι βλέπουμε και κόμματα της Αριστεράς και κυρίως τον ΣΥΡΙΖΑ, να έχει και την ίδια ρητορική με κόμματα της άκρας Δεξιάς, ως προς τις θεωρίες συνομωσίας. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο. Είναι σημαντικό, λοιπόν, να μην φθάσουμε ξανά σε αυτά τα χρόνια και δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ορατός ο κίνδυνος, αλλά δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητο αυτό και γι’ αυτό και είναι σημαντικές οι εκλογές του Ιουνίου.

ΝΙΚ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, επειδή αναφερθήκατε στη σχολική βία, η Ελληνική Αστυνομία που αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα, είναι μια κεντρική υπηρεσία που θ’ ασχολείται ή τα αστυνομικά τμήματα; Έχει ενισχυθεί το προσωπικό της, για ν’ αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα;

Π. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, 1750 αστυνομικοί έχουν επιστρέψει τους τελευταίους μήνες σε αυτό που λέμε μάχιμες υπηρεσίες και υψηλού κινδύνου αστυνομικά τμήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης, έχει παραθέσει αναλυτικά το Υπουργείο και τις Υπηρεσίες. Αυτός ο αριθμός όλο και μεγαλώνει, γιατί οι ανάγκες είναι αυξημένες. Έχει βάλει κι ένα στόχο και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, που γίνεται πραγματικότητα. Μία από τις βασικές στοχεύσεις της σημερινής ανακοίνωσης από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Παιδείας, τον Κυριάκο Πιερρακάκη, είναι να υπάρχει και μια κεντρική διαχείριση σε καταγγελίες που αφορούν την παιδική κακοποίηση, τη βία ανηλίκων, το μπούλινγκ, παράλληλα με τη δράση των αστυνομικών τμημάτων. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν σχολεία που μπορεί ν’ αντιδρούν πολύ καλύτερα σε τέτοια περιστατικά, υπάρχουν και σχολεία που, όμως, δεν αντιδρούν τόσο καλά. Αυτά πρέπει να εντοπιστούν όλα. Είναι σημαντικό ότι έχουν διπλασιαστεί οι ψυχολόγοι, σας έκανα μια αναλυτική παρουσίαση και θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη και τους επόμενους μήνες. Ο στόχος είναι να είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και για να μη φοβούνται τα παιδιά να μιλήσουν, δηλαδή και σε επίπεδο ευαισθητοποίησης, αλλά και για να έχουμε άμεση επέμβαση σε αυτά τα περιστατικά, αναλόγως με τη βαρύτητά τους.

Σας ευχαριστώ.