Καλησπέρα σας!

Όπως έχουμε πει από την αρχή της πανδημίας, η εξέλιξή της είναι δυναμική και δεν ακολουθεί γραμμική πορεία. Η Κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τα επιδημιολογικά δεδομένα, λαμβάνει τις εισηγήσεις των ειδικών και αποφασίζει προληπτικά τα απαραίτητα μέτρα. Προτεραιότητά μας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και η ανάκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων λειτουργιών της εκπαίδευσης και της οικονομίας.

Επίσης, όσο η επιδημιολογική κατάσταση μας υποχρεώνει σε επιβολή περιοριστικών μέτρων, τόσο η Κυβέρνηση συνεχίζει τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων που πλήττονται, καθώς και των ανέργων. Μεταξύ άλλων,

Για τη στήριξη των ανέργων

-Παράταση κατά δύο μήνες, των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν τον Ιανουάριο και αυτών που θα λήξουν το Φεβρουάριο.

-Συνέχιση του προγράμματος για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας, με κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες και επιπλέον επιδότηση 200 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργου.

-Εφαρμογή σειράς προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με επιχορήγηση μισθού και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών.

Για τη στήριξη των εργαζομένων-νοικοκυριών

-Αναστολή, από την 1η του χρόνου, της καταβολής Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα.

-Αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ σε μηνιαία βάση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή.
-Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε εργαζόμενους ειδικών κατηγοριών (όπως οι επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού).

-Οικονομική ενίσχυση σε επιστήμονες.

-Υποχρέωση διατήρησης των θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα μετά τη λήξη των αναστολών συμβάσεων εργασίας ως προϋπόθεση για την κρατική συνδρομή σε επιχειρήσεις.

-Επιδότηση της δόσης δανείων έως 90% για 9 μήνες (πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ») σε δανειολήπτες, που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας και έχουν δάνεια με προσημείωση-υποθήκη στην 1η κατοικία.

-Απαλλαγή από το 40% του ενοικίου που καταβάλλουν εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή, καθώς και αυτού που καταβάλλουν οι φοιτητές των οποίων ο ένας γονέας βρίσκεται σε αναστολή εργασίας.

Για τα μέτρα που καλύπτουν τους εργαζόμενους

-Μείωση, από την 1η του χρόνου, κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών.

-Αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων μέχρι τον Απρίλιο και ρύθμισή τους σε 12 άτοκες ή σε 24 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο.

-Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή.

-Κάλυψη 60% του καθαρού μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών με το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για το χρόνο μειωμένης απασχόλησης.

Σχετικά με τη στήριξη επιχειρήσεων

-Πλήρης απαλλαγή των επιχειρήσεων που παρέμειναν κλειστές από την καταβολή του ενοικίου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο και καταβολή από το Κράτος στους εκμισθωτές του 80% του μηνιαίου μισθώματος.

-Αναστολή πληρωμών αξιογράφων και χορήγηση διευκολύνσεων στους κομιστές.

-Μείωση έως μηδενισμός της προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία.

-Αναστολή αποπληρωμής δόσεων των ενήμερων τραπεζικών δανείων για επιχειρήσεις που πλήττονται.

Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων

-Πέμπτος κύκλος Επιστρεπτέας Προκαταβολής το μισό της οποίας -όπως και στον προηγούμενο κύκλο- είναι μη επιστρεπτέο.

-Στήριξη επιχειρήσεων στην άντληση δανείων μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ).

-Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσω των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης

Συζητείται αυτές τις μέρες και ψηφίζεται την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Υλοποιείται έτσι μια προεκλογική δέσμευση της Κυβέρνησής μας. Το εμβληματικό αυτό νομοσχέδιο περιλαμβάνει δύο μείζονος σημασίας δέσμες ρυθμίσεων.

-Η πρώτη δέσμη αφορά ρυθμίσεις που επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οριοθετούν τη διάρκεια φοίτησης. Ενισχύεται η πανεπιστημιακή αυτονομία και η δυνατότητα κάθε τμήματος να διαμορφώνει την ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία. Θεσπίζονται διαδικασίες που συμβάλλουν στην εισαγωγή περισσότερων υποψηφίων σε Τμήματα που πραγματικά επιθυμούν, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να ακολουθούν εκπαιδευτικές διαδρομές ανάλογα με τις κλίσεις τους και να αποφοιτούν έγκαιρα.

-Η δεύτερη δέσμη αφορά ρυθμίσεις για την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της λειτουργίας και της εικόνας των Πανεπιστημίων μας. Ειδικότερα, διασφαλίζεται η ελεύθερη διακίνηση ιδεών, η απρόσκοπτη διεξαγωγή έρευνας και διδασκαλίας, η ακαδημαϊκή ελευθερία για διδάσκοντες και διδασκόμενους. Θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πρόληψης και αποτροπής πράξεων βίας και ανομίας, και μπαίνει τέλος στις εικόνες Πανεπιστημίων που λειτουργούν ως άσυλα παρανομίας.

Το εμβληματικό αυτό νομοσχέδιο αποτελεί αίτημα της μεγάλης πλειοψηφίας των φοιτητών, των γονιών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και γενικότερα της κοινωνίας. Αυτό, άλλωστε, επιβεβαιώνεται και από έρευνες της κοινής γνώμης που καταδεικνύουν ότι πάνω από το 63% τάσσεται υπέρ της βάσης εισαγωγής, πάνω από το 75% υπέρ της διαγραφής των «αιώνιων φοιτητών» (με εξαιρέσεις για λόγους εργασίας και υγείας), πάνω από το 60% υπέρ της φύλαξης των Πανεπιστημίων και πάνω από το 75% υπέρ της ελεγχόμενης εισόδου.

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, το νομοσχέδιο για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας για τα οπτικοακουστικά Μέσα με την σχετική κοινοτική Οδηγία. Ανάμεσα στα άλλα, το νομοσχέδιο:
– Εισάγει ρυθμίσεις που αφορούν όλες τις μορφές προβολής και αναπαραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου, τις Πλατφόρμες Διαμοιρασμού Βίντεο και τις υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποκλειστικά ως προς το οπτικοακουστικό τους περιεχόμενο.

– Ενισχύει την προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο.

-Εισάγει αυστηρότερους κανόνες, που απαγορεύουν μεταξύ άλλων την υποκίνηση σε βία ή μίσος λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, κοινωνικής προέλευσης, καθώς και τη δημόσια πρόκληση σε τέλεση τρομοκρατικών πράξεων.

-Προβλέπει για τα περιφερειακά κανάλια την απαλλαγή από την καταβολή του 1,5% των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων τους για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων.

-Προβλέπει, επίσης, την απαλλαγή τους από τον ειδικό φόρο διαφήμισης ύψους 5% έως το τέλος του 2022.

Για την οδική ασφάλεια

Ενώ συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι δράσεις σχετικά με τις έκτακτες καταστάσεις που προκύπτουν λόγω πανδημίας, η Κυβέρνηση προχωρά ταυτόχρονα στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της όπως αυτή, για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας, που στηρίζεται στο τετράπτυχο: Ασφαλείς δρόμοι, Υπεύθυνοι οδηγοί, Κυκλοφοριακή παιδεία, Δίκαιοι κανόνες για όλους.

Χθες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην εκδήλωση κατά την οποία ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής και ο Υφυπουργός, Γιάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασαν το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια, το οποίο θα θεσμοθετηθεί, θα γίνει δηλαδή νόμος του Κράτους.

Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «η ελληνική κοινωνία είναι συνολικά ώριμη να κάνει και αυτό το μεγάλο άλμα αλλαγών συμπεριφοράς συνεπικουρούμενη πια από ένα οργανωμένο, πολυεπίπεδο σχέδιο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας». Επιπλέον, υπογράμμισε ότι «με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προωθούνται 7.000 παρεμβάσεις σε σημεία που έχουν αυξημένη επικινδυνότητα».

Σχετικά με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

-Σήμερα ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε τις νέες κλίνες Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

-Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός συμμετείχε διαδικτυακά σε συζήτηση με αντικείμενο την προοπτική της πράσινης ανάκαμψης στην Ευρώπη στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Europe 2021».

-Το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα επισκεφθεί την Ικαρία, τους Φούρνους και τη Θύμαινα. [Εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε στην εκφώνηση]

-Τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, ο Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, με αντικείμενο τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Ισραήλ, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu. Στη συνάντηση θα συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις, η στενότερη συνεργασία των δύο χωρών, καθώς και οι εξελίξεις στην περιοχή.

Σας ευχαριστώ και παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας, με τη συνήθη ηλεκτρονική διαδικασία. Τις ερωτήσεις θα μεταφέρει ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, κ. Γιώργος Ευθυμίου, τηρώντας τη σειρά προτεραιότητας.

ΑΜ. ΚΑΤΖΟΥ: Κύριε Εκπρόσωπε, πόσο κοντά βρισκόμαστε σε ένα lockdown, τύπου Μαρτίου; Υπάρχει κάποια απόφαση για τα σχολεία;

ΧΡ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: Όπως έχω αναφέρει το φαινόμενο της πανδημίας είναι ένα δυναμικό φαινόμενο. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα αλλάζουν, όχι μόνο από μέρα σε μέρα, αλλά και από ώρα σε ώρα. Η εμπειρία, σ’ αυτό το φαινόμενο, έχει δείξει ότι, συνήθως, αλλάζουν πιο γρήγορα προς το χειρότερο και λιγότερο γρήγορα προς το καλύτερο. Το καθήκον μας είναι να μπορέσουμε να προσαρμοζόμαστε έγκαιρα σ’ αυτές τις αλλαγές. Αυτό ακριβώς κάνουμε κι αυτήν την εβδομάδα. Κοιτάμε τα δεδομένα, την Παρασκευή το πρωί θα υπάρχει εισήγηση της Επιτροπής και ανάλογα με την εισήγηση της Επιτροπής, θ’ αποφασίσει η Κυβέρνηση.

ΣΤ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ποιο είναι το στοιχείο εκείνο που θα κρίνει, εάν θα παρθούν τελικά νέα μέτρα;

ΧΡ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: Το στοιχείο που θα κρίνει, αν παρθούν νέα μέτρα, είναι ο ρυθμός μεταβολής των δεδομένων που έχουμε. Το σημαντικό για εμάς είναι να είμαστε έτοιμοι να προσαρμοστούμε έγκαιρα στα δεδομένα.

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: Ποιο είναι το όριο των κρουσμάτων, το οποίο κρίνει το εύρος των μέτρων;

ΧΡ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: Θα το αναλύσει και θα το εισηγηθεί στη συνέχεια στην Κυβέρνηση η Επιτροπή των ειδικών. Αφού πάρουμε την εισήγηση της Επιτροπής, θα πάρουμε και τις αποφάσεις μας. Θα γίνει πολύ σύντομα.

Β. ΣΑΜΑΡΑ: Εξετάζει η Κυβέρνηση το ενδεχόμενο να προμηθευτεί δόσεις και του ρωσικού εμβολίου Sputnik;

ΧΡ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: Γενικότερα, ως Κυβέρνηση, κινούμαστε μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αγοράς των εμβολίων. Νομίζω ότι το θέμα του ρωσικού εμβολίου Sputnik, δεν είναι πάρα πολύ επίκαιρο, γιατί ακόμα δεν έχουν καν καταθέσει αίτημα έγκρισης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η Κυβέρνηση έχει προτεραιότητα να δίνει σημασία και να διασφαλίζει τη δημόσια Υγεία.

Δ. ΓΚΑΤΣΙΟΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, όπως φαίνεται η Επιτροπή Εμβολιασμών δεν θα αποκλίνει από τους συναδέλφους της σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και θα εισηγηθεί τη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca σε πολίτες κάτω των 65 ετών. Τι σημαίνει αυτό για τον εμβολιαστικό προγραμματισμό; Θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να εμβολιαστούν νωρίτερα και παράλληλα με τους ηλικιωμένους πιο νέοι σε ηλικία πολίτες; Θα μπορούσε να σημαίνει την ολοκλήρωση της απαιτούμενης συλλογικής ανοσίας νωρίτερα από το Καλοκαίρι;

ΧΡ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: Το σωστό είναι να περιμένουμε την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, που θα είναι την Παρασκευή το πρωί.

Κ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, ποια η απάντηση της Κυβέρνησης στις καταγγελίες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι οι ελληνικές Aρχές καθυστέρησαν να αποστείλουν τη δικογραφία για την άρση ασυλίας του Γιάννη Λαγού, αλλά και ότι η δικογραφία εστάλη αμετάφραστη με αποτέλεσμα την περαιτέρω καθυστέρηση της διαδικασίας;

ΧΡ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: Δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση. Η εξέταση του θέματος έχει να κάνει με τις διαδικασίες της Δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Φ. ΠΑΝΤΑΖΗΣ: Μια από τις προτάσεις των επιστημόνων κατά τις δημόσιες παρεμβάσεις τους είναι η απαγόρευση της κυκλοφορίας στην Αττική από το απόγευμα. Ανεξάρτητα από την τελική εισήγηση της Επιτροπής, πρακτικά η Κυβέρνηση εκτιμά πως αυτό είναι εφικτό να εφαρμοστεί στην πρωτεύουσα;

ΧΡ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: Όπως ξέρετε, η εισήγηση βγαίνει από την πλειοψηφία της Επιτροπής, ανεξάρτητα αν έχει ειπωθεί δημοσίως από ένα ή περισσότερα μέλη της. Αυτό που περιμένουμε ως Κυβέρνηση είναι να ακούσουμε την εισήγηση της Επιτροπής, όπως θα διατηρηθεί στη συνάντησή τους, που θα γίνει την Παρασκευή το πρωί.

Κ. ΠΑΠΑΧΛΙΜΙΝΤΖΟΣ: Ποια είναι η εισήγηση της Κυβέρνησης προς την Επιτροπή Λοιμωξιολόγων και Επιδημιολόγων;

ΧΡ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: Δεν υπάρχει εισήγηση της Κυβέρνησης. Όπως είπαμε, η δική μας δουλειά είναι να παρακολουθούμε τις μεταβολές στα δεδομένα που γίνονται καθημερινά. Θα ακούσουμε την εισήγηση της Επιτροπής και θα αποφασίσουμε.

Σ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει το ενδεχόμενο αύξησης των προστίμων για τις άσκοπες μετακινήσεις και συναθροίσεις, όπως είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή;

ΧΡ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: Δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο. Δεν έχω να ανακοινώσω κάτι.

Φ. ΓΙΩΤΑΚΗ: Ποιο είναι το πανελλαδικό ποσοστό νοσηλευτών και γιατρών του Ε.Σ.Υ. που έχουν μέχρι σήμερα εμβολιαστεί; Και ποιο είναι το ποσοστό των εμβολιασμένων στις μονάδες COVID; Σας ανησυχεί; Και πως το αντιμετωπίζετε;

ΧΡ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό που μπορούμε να πούμε σχετικά με το πόσοι έχουν εμβολιαστεί και πόσοι όχι, γιατί αυτό μεταβάλλεται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο. Υπάρχουν Νοσοκομεία στα οποία, όπως είδαμε στην περίπτωση της Πάτρας το ποσοστό είναι χαμηλό, υπάρχουν άλλα Νοσοκομεία, στα οποία τα ποσοστά είναι υψηλότερα. Αυτή η ερώτηση μου δίνει, επίσης, τη δυνατότητα να πω το εξής: Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και εκτιμούμε πάρα πολύ, την προσπάθεια που έχει κάνει το υγειονομικό προσωπικό σε αυτόν τον αγώνα που δίνεται κατά της πανδημίας. Ωστόσο -με αφορμή το μικρό ποσοστό των εμβολιασμένων του υγειονομικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Πάτρας- είναι πολύ σημαντικό οι υγειονομικοί να έχουν εμβολιαστεί. Γιατί είναι πολύ σημαντικό; Γιατί έρχονται σε επαφή με πολύ κόσμο, σε επαφή με ευπαθείς ομάδες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη συνέχεια αυτού του αγώνα που δίνουμε όλοι κατά της πανδημίας, να υπάρχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμού.

Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Σκέφτεται η Κυβέρνηση το ενδεχόμενο να λάβει διοικητικά μέτρα απέναντι στους νοσοκομειακούς που αρνούνται να εμβολιαστούν; Θα μπορούν μη εμβολιασμένοι να εργάζονται σε Νοσοκομεία;

ΧΡ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: Έχουμε πει ότι δεν έχουμε συζητήσει το θέμα υποχρεωτικού εμβολιασμού. Από τη στιγμή που δεν το έχουμε συζητήσει, δεν έχει να ειπωθεί κάτι σχετικά με μέτρα. Για μας το θέμα του εμβολιασμού είναι θέμα ατομικής ευθύνης.

ΘΑΝ. ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ: Από τη μία η Κυβέρνηση λέει «ευχαριστώ» στους υγειονομικούς για τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Από την άλλη, αξιοποιώντας τον νόμο για περιορισμό των διαδηλώσεων, καλεί στο αστυνομικό τμήμα και ασκεί διώξεις σε εργαζομένους του κλάδου, που κινητοποιούνται για ενίσχυση του Ε.Σ.Υ.. Δεν συνιστά αυτό υποκρισία, ένταση του αυταρχισμού και της καταστολής;

ΧΡ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: Η συγκεκριμένη Κυβέρνηση δεν μπορεί να κατηγορηθεί για κάτι τέτοιο. Τα όποια περιστατικά είναι στο πλαίσιο της προστασίας των πολιτών και των επαγγελματιών. Και αυτά τα μέτρα που έχουν παρθεί κατά καιρούς, είναι ανάλογα με την έκταση και την ένταση της πορείας.

Β. ΣΑΜΑΡΑ: Πώς μιλάμε για lockdown όταν πρακτικά μόνο η εστίαση δεν δουλεύει; Θα λάβετε, επιτέλους, κάποια μέτρα ελέγχου της τηλεργασίας ή θα κλείσετε και άλλους επαγγελματικούς κλάδους, πέραν του λιανεμπορίου;

ΧΡ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: Όπως είπαμε, το τι ανοίγει και το τι μέτρα θα παρθούν, σε κάθε περίπτωση, το εισηγείται η Επιτροπή των ειδικών και το αποφασίζουμε στη συνέχεια. Δεν υπάρχει κάτι μέχρι την Παρασκευή, που θα πάρουμε την εισήγηση της Επιτροπής των ειδικών.

ΘΑΝ. ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ: Ενόψει της ενίσχυσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα, ο Ρώσος Υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάντερ Κρουσκόφ, την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα είπε ότι πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η Ελλάδα να παρασέρνεται στο γεωπολιτικό παιχνίδι της ανάσχεσης και του περιορισμού της Ρωσίας. Φέρεται, επίσης, να ζήτησε, εφόσον οι Αμερικανοί αποχώρησαν από τη Συνθήκη «Open Skies», η ελληνική πλευρά να μην τους προωθεί όσα δεδομένα από ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις συλλέγουν ελληνικά αεροσκάφη σε τέτοιες πτήσεις επιθεώρησης. Ποια η θέση της ελληνικής Κυβέρνησης σε αυτά τα ζητήματα;

ΧΡ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: Η θέση της ελληνικής Κυβέρνησης είναι ότι δεν σχολιάζει τον τρόπο που ασκεί εξωτερική πολιτική μια άλλη χώρα.

ΣΩΤ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ: Η Νέα Δημοκρατία θα ζητήσει τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τις καταγγελίες Καλογρίτσα, εναντίον του Νίκου Παππά για το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών;

ΧΡ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: Ξέρετε ότι μόλις έφτασαν στη Βουλή. Έχουν πολύ μεγάλο όγκο. Θα μελετηθούν. Τοποθετήθηκε χθες για το θέμα ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

ΑΓΓ. ΜΟΣΧΟΒΑΣ: Με αφορμή όσα αποκαλύπτονται στον δημόσιο διάλογο για περιστατικά κακοποίησης, μελετά η Κυβέρνηση να λάβει κάποια επιπλέον μέτρα για την ενθάρρυνση των θυμάτων να καταγγείλουν τέτοιες περιπτώσεις.

ΧΡ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: Είμαστε ένα Κράτος Δικαίου. Η ελληνική Κυβέρνηση παρεμβαίνει με τρόπο γρήγορο και δραστικό, όπως έχετε δει σε κάθε περίπτωση, που υπάρχει μία επίσημη καταγγελία.

Γ. ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, επιχειρηματίες και εργαζόμενοι στην εστίαση εκπέμπουν σήμα κινδύνου και απειλούν να παραδώσουν τα κλειδιά των επιχειρήσεών τους, ζητώντας ένα σαφές σχέδιο στήριξής τους, καθώς παραμένουν κλειστές, μόνο στο δεύτερο κύμα για 160 ημέρες. Υπάρχει κάποιο πλάνο στήριξης του κλάδου, που στηρίζει έντονα και την οικονομία;

ΧΡ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: Ειλικρινά, αντιλαμβανόμαστε πλήρως το βάρος που νιώθουν οι επιχειρηματίες όλων των κλάδων -και στην προκειμένη περίπτωση- της εστίασης. Καταλαβαίνουμε απόλυτα ότι για τον επιχειρηματία, η επιχείρησή του είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Πράγματι, είναι πάρα-πάρα πολύ δύσκολο να βλέπει αυτό τον ζωντανό οργανισμό κλειστό λόγω της πανδημίας. Ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο στηρίξαμε την επιχειρηματικότητα το 2020 με 24 δισ. ευρώ. Είναι περίπου το 15% του Α.Ε.Π. της χώρας. Είναι από τα υψηλότερα ποσοστά μέτρων στήριξης σε σχέση με το Α.Ε.Π., που έχουν δοθεί στην Ευρώπη. Θα σταματήσουμε εδώ; Όχι δεν θα σταματήσουμε, θα συνεχίσουμε. Ήδη, έχει προϋπολογιστεί ένα ποσό 7,5 δισ. ευρώ για το 2021. Και είμαστε αποφασισμένοι -δεδομένης και της δημοσιονομικής κατάστασης- να στηρίξουμε όσο μπορούμε περισσότερο τους κλάδους επιχειρηματικότητας, μέχρι να φύγει η δυσάρεστη κατάσταση, που βιώνουμε όλοι, αυτή της πανδημίας.

Β. ΣΑΜΑΡΑ: Γιατροί από το Νοσοκομείο της Πάτρας καταγγέλλουν ότι δεν οφείλεται το μικρό ποσοστό εμβολιασμού σε άρνησή τους, αλλά απλώς στο γεγονός ότι δεν τους είχε κλειστεί ακόμη ραντεβού εμβολιασμού. Πως το σχολιάζετε;

Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Τι θα γίνει με τους μη εμβολιασθέντες υγειονομικούς; Θα μπορούν να εργάζονται στα Νοσοκομεία;

ΧΡ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: Σε κάθε περίπτωση, καλούμε τους υγειονομικούς, -τους οποίους σεβόμαστε απόλυτα για τον ηρωικό αγώνα που έχουν δώσει σ’ αυτό τον πόλεμο κατά της πανδημίας- όσους έχουν αρνηθεί να εμβολιαστούν, να εμβολιαστούν. Μπορούν να κλείσουν ραντεβού μέσω του συστήματος. Οποιοσδήποτε θελήσει να εμβολιαστεί μπορεί να το κάνει ανά πάσα στιγμή κλείνοντας ραντεβού. Αυτό θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο, καθώς οι υγειονομικοί έρχονται σε επαφή με τόσο μεγάλο πληθυσμό στα Νοσοκομεία -σε ευαίσθητους χώρους- όπως επίσης έρχονται σε επαφή με ευπαθείς ομάδες. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ για να κερδίσουμε τον πόλεμο κατά της πανδημίας.

Γ. ΣΚΙΤΖΗ: Υπάρχει κάποια πρόνοια για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μετά και τις μολύνσεις των εργαζομένων π.χ. στο Μετρό;

ΧΡ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: Όταν υπάρχουν μολύνσεις -όπως αναφέρατε στο Μετρό- η διαδικασία είναι δεδομένη. Υπάρχει ιχνηλάτηση και οι άνθρωποι που είναι θετικοί μπαίνουν σε καραντίνα. Προσπαθούμε να απομονώσουμε τα περιστατικά, που σχετίζονται με τις μολύνσεις, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Λ. ΜΠΟΛΑ: Ποια θα είναι η αντίδραση της Ελλάδας, σε περίπτωση που η Τουρκία θέσει και επισήμως, πλέον, ζήτημα δημιουργίας δύο κρατών στην Κύπρο;

ΧΡ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ: Στηρίζουμε και είμαστε απολύτως, πλήρως συντεταγμένοι με την Κυπριακή Κυβέρνηση. Παραμένουμε στη λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

Ευχαριστώ πολύ.