2η Συνάντηση Φορεων για την Εξατομικευμένη Ιατρική

Με πρωτοβουλία του Τομέα Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ ξεκινά στην Ελλάδα η δημιουργία Δικτύου για στοχευμένη έρευνα και κλινικές εφαρμογές στο αναδυόμενο πεδίο της Εξατομικευμένης Ιατρικής ή Ιατρικής Ακριβείας, που αποτελεί μία από τις πλέον σύγχρονες και αποτελεσματικές προσεγγίσεις για την πρόληψη και θεραπεία σοβαρών ασθενειών όπως ο καρκίνος, οι νευροεκφυλιστικές και οι καρδιολογικές παθήσεις.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα των εμβληματικών δράσεων που έχει σχεδιάσει ο Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου με στόχο την έγκαιρη παρουσία της χώρας σε επιστημονικά πεδία τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον και ταυτόχρονα αναμένεται να έχουν άμεσα σημαντικές επιπτώσεις στην Ελληνική Κοινωνία και στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

Η εμβληματική δράση της Εξατομικευμένης Ιατρικής θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας με απώτερο στόχο την ένταξή της στο δημόσιο σύστημα υγείας για την παροχή σύγχρονων, ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Η Εξατομικευμένη Ιατρική ερευνά τις μοριακές διαταραχές που οδηγούν σε διάφορες ασθένειες λαμβάνοντας υπόψη την κληρονομικότητα, το περιβάλλον και τον τρόπο ζωής του κάθε  ατόμου προσωπικά. Αυτή η προσέγγιση αναμένεται να δώσει την δυνατότητα στοχευμένης ιατροφαρμακευτικής πρόληψης και περίθαλψης,  για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, με μειωμένο κόστος και με πολύ καλύτερα αποτελέσματα.

Πρέπει να τονισθεί ότι η προσέγγιση αυτή μπορεί να εντοπίζει την προδιάθεση  για εκδήλωση μίας συγκεκριμένης νόσου και να συμβάλει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της εάν έχει ήδη εκδηλωθεί.

Στο Δίκτυο αυτό έχουν ήδη κληθεί και μετέχουν σημαντικοί ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς της χώρας που δραστηριοποιούνται στο χώρο της έρευνας και των κλινικών εφαρμογών της μοριακής βιολογίας, της ιατρικής και της πληροφορικής.

Σε πρώτη φάση, το Δίκτυο θα εστιάσει στην Ογκολογία για την αξιοποίηση νέων φαρμάκων που μπορούν να περιορίσουν την ογκογένεση. Σταδιακά το Δίκτυο θα επεκτείνει την συνεργασία του με Ογκολογικές Κλινικές σε όλη την Ελλάδα, ώστε να προσφέρει υπηρεσίες  έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας σε ογκολογικούς ασθενείς.

Για την αρχική φάση, η οποία έχει σχεδιασθεί να υλοποιηθεί σε διάστημα δύο ετών, έχει εξασφαλισθεί χρηματοδότηση ύψους 4,75 εκ. € με δυνατότητα προσέλκυσης πρόσθετων πόρων.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, δήλωσε σχετικά:

«Στόχος μας είναι η αξιόπιστη, έγκαιρη διάγνωση και η αποτελεσματική  στοχευμένη θεραπεία με ταυτόχρονη ριζική μείωση της κατάχρησης φαρμάκων και της καταπόνησης των ασθενών.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, η μεγάλη αποτελεσματικότητα της Εξατομικευμένης Ιατρικής  μπορεί να συμβάλει στη σημαντική μείωση του κόστους περίθαλψης.

Εξάλλου, το Δίκτυο ως μέρος ενός στρατηγικού σχεδίου με μακροπρόθεσμη προοπτική, πέρα από την σημαντική κοινωνική διάσταση που υπηρετεί, θα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για την επίτευξη προστιθέμενης αξίας προς όφελος της ελληνικής οικονομίας διανοίγοντας δυνατότητες για συνέργειες μεταξύ εθνικών και κοινοτικών μηχανισμών χρηματοδότησης. Φιλοδοξία μας είναι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, η Εξατομικευμένη Ιατρική να ενταχθεί στο σύστημα της δημόσιας υγείας κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την ποιοτική αναβάθμισή του».

Η υλοποίηση μιας απόφασης τέτοιου βεληνεκούς προϋποθέτει την δημιουργία εξειδικευμένων μονάδων γονιδιακής και μοριακής ανάλυσης, διαπιστευμένων  βιοτραπεζών, και τη διαμόρφωση ειδικής υπολογιστικής πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Στην πρώτη φάση θα δημιουργηθούν τέσσερις μονάδες, δύο σε Αθήνα και από μία σε Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη.

Τέλος, σε πρόσφατη συνάντηση μεταξύ των φορέων που μετέχουν στο Δίκτυο συμφωνήθηκε η μελλοντική διεύρυνση του Δικτύου για την αντιμετώπιση και άλλων ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων των νευροεκφυλιστικών και καρδιολογικών παθήσεων.