Την 1η Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι ειδική υπουργική συζήτηση στο πλαίσιο της 39ης Γενικής Διάσκεψης της UNESCO με θέμα «Ενισχύοντας τη λογοδοσία κατά την προώθηση του στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 4 για την Εκπαίδευση 2030».

Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δ. Μπαξεβανάκης, με παρέμβαση στο θεματικό κύκλο ‘Λογοδοσία: Διαφορετικές προσεγγίσεις’. Στην δίλεπτη τοποθέτησή του ο κ. Μπαξεβανάκης επισήμανε ότι η Ελλάδα διασφαλίζει ενταξιακή, δημόσια εκπαίδευση που παρέχεται ισότιμα σε όλους/-ες τους/τις μαθητές/-τριες σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, όντας δημόσιο αγαθό.

Ο κ. Μπαξεβανάκης ανέφερε ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι συνεκτικό, παρέχεται κεντρικά από το κράτος αλλά η οργάνωση και διοίκηση των σχολείων τελείται τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό- περιφερειακό επίπεδο. Στην παρέμβασή του ο κ. Μπαξεβανάκης τόνισε ότι τα εκπαιδευτικά πρότυπα δεν πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά σε αξιολογικές μεθόδους και κάλεσε τους διεθνείς οργανισμούς να λαμβάνουν υπόψη τους και κοινωνικό-οικονομικούς παράγοντες όταν θέτουν κοινά σημεία αναφοράς για την εκπαίδευση.

Αναφορικά με την επίτευξη του στόχου 4 ο Υφυπουργός επισήμανε ότι το Υπουργείο Παιδείας σχεδιάζει την επέκταση της τυπικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης ώστε να περιλαμβάνει την Προσχολική Αγωγή και τη φοίτηση στο Λύκειο.

Σημαντικός άξονας της τοποθέτησης του Υφυπουργού υπήρξε η αναφορά του στην αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Αναφέρθηκε στην αναμόρφωση της δομής του Επαγγελματικού Λυκείου, στη διεύρυνση της πρόσβασης και σε Πανεπιστήμια και στην εφαρμογή του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής είσοδος των αποφοίτων στο χώρο εργασίας. Καταλήγοντας ο Υφυπουργός έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η ποιοτική εκπαίδευση για όλους πρέπει να είναι ένας παγκόσμιος στόχος και να μην αφορά μόνο στις ατομικές ενέργειες της κάθε χώρας αλλά στην υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής κοινής στρατηγικής στο πλαίσιο της συν-ευθύνης και της εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των χωρών.