Ένας από τους θεμελιώδεις στόχους της Μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας, στο πλαίσιο της βιοψυχοκοινωνικής προσέγγισης του ανθρώπου. Για αυτό απαιτείται η διαρκής συνέργεια μεταξύ υπηρεσιών υγείας και δομών κοινωνικής προστασίας και η ενσωμάτωσή τους υπό ένα ενιαίο πλαίσιο και συντονισμό.

Κατά το διήμερο 25-26 Οκτωβρίου στην πόλη των Ιωαννίνων τέθηκαν οι βάσεις της συνεργασίας μεταξύ των Μονάδων ΠΦΥ του Υπουργείου Υγείας, των δομών κοινωνικής προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών, των κοινωνικών υπηρεσιών της Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου, της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και των Νοσοκομείων της Πόλης με κοινό στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δικτύου Υπηρεσιών με ενιαίο συντονισμό που θα έχει στο επίκεντρο τις υγειονομικές και κοινωνικές ανάγκες του ανθρώπου.

Εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, κλιμάκιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης Νοσηλευτικής επισκέφτηκαν το δίκτυο των εμπλεκόμενων δομών της πόλης και είχαν σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, των τοπικών Πανεπιστημίων, των Νοσοκομείων, της ΠΦΥ και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Στις συναντήσεις παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας, η απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση από τους εκπροσώπους του Π.Ο.Υ., καθώς και η ανάλογη εμπειρία από τη Σκωτία, όπως τη μετέφερε ο συνεργαζόμενος εμπειρογνώμονας, κος David Kelly.

Το σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων, αφού εξέφρασε τη συμφωνία του με το στόχο της ολοκληρωμένης υγειονομικής και κοινωνικής προστασίας του πληθυσμού, δεσμεύτηκε για τη διάθεση των υφιστάμενων πόρων και δυνάμεων στην κατεύθυνση της στενότερης και συνεχούς συνεργασίας προς όφελος των κατοίκων της πόλης. Στόχος όλων είναι η πόλη των Ιωαννίνων να αποτελέσει την πρώτη περιοχή της χώρας, όπου θα εφαρμοστεί πιλοτικά το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την πλήρη διασύνδεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε επίπεδο κοινότητας με στόχο την εξασφάλιση της συνέχειας της φροντίδας και τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ανθρώπων.

Το μοντέλο της ενσωμάτωσης των υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης φροντίδας βρίσκεται στον πυρήνα της Μεταρρύθμισης της ΠΦΥ. Σαν Υπουργείο Υγείας χαιρετίζουμε αυτή την κοινή προσπάθεια και δηλώνουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια αγκαλιάζεται από το σύνολο των φορέων της τοπικής κοινωνίας των Ιωαννίνων, ανεξάρτητα από πολιτικές τοποθετήσεις.