Δημοσιονομικό πλεόνασμα 188,5 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού προϋπολογισμένου δημοσιονομικού ελλείμματος 756 εκατ. ευρώ, εμφανίζει ο ΕΦΚΑ σύμφωνα με την αναθεώρηση των μεγεθών του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017.

Η αναθεώρηση αυτή είναι αποτέλεσμα της καλής πορείας των εσόδων του Φορέα και ειδικότερα:

  • Της προβλεπόμενης αύξησης  των τρεχουσών εισφορών των μισθωτών
  • Της αύξησης των εσόδων από ρυθμίσεις οφειλών
  • Της αύξησης των εσόδων από την απόδοση της περιουσίας

Τέλος, όσον αφορά στις δαπάνες, προχώρησε σε μείωση της προβλεπόμενης συνταξιοδοτικής δαπάνης, που οφείλεται κυρίως στη μείωση των αιτήσεων για συνταξιοδότηση δημοσίων υπαλλήλων.